När dumhet paras med girighet föds ondska.

                                                                                                                      Stoppa vindvansinnet      maila valab@helgaro-liv.se
                                                                                               Det är vansinne att tvinga folk att betala några rika så de kan förstöra naturen.

                                                             Nyheter.  texter som inte får publiceras i media
 

Här är, data om klimatet
http://www.helgaro-liv.se/Klimatet2018.html
 
 
 

Slutsats

I 10 år har jag med lagens hjälp försökt att stoppa vindvansinnet.
Förgäves.
Min envishet beror på att jag är skadad av nazisternas härjningar i Tyskland på det viset att jag har bestämt mig för att aldrig i helvete låta politikens falskhet kväsa mig.

Efter ett ganska ansträngande yrkesliv ville jag uppleva min ålderdom i lugn och ro här vid Mälarens strand, den vackraste platsen som jag känner till.
Men det fick jag inte när staten gav svenska Kyrkan lov att ställa en monstermaskin, ett vindkraftverk, nere vid stranden utanför mitt köksfönster.
Nej, aldrig i livet skulle jag låta fördriva mig från mitt hem. Inte en gång till.
Det tog mig och mina grannar 6 år att förhindra eländet. Men inte räddades vi av omtanke om medborgarnas hälsa eller av omtanke om vår underbara natur, inte av att lagar efterlevs, inte av att någon som helst nytta med bygget förelåg, utan av en örn, en sketen fågel, som den korrupta svenska rättshanteringen hänvisade till och upphävde bygglovet.

Varför måste då vindvansinnet stoppas?
1 utförande av riksdagsbeslutet 2009 strider mot lag, svensk grundlag, Miljöbalk, Maskindirektivet, Århuskonventionen.
2 det finns inget behov av el från vindkraftverk då Sverige redan har ett stort kapacitetsöverskott av CO2-fri el.
3 jag betalar villigt skatt, men när Riksdagen tvingar mig att betala en avgift för onödig vindel och som stoppas direkt i redan rika vindbyggares fickor, är detta ett brott mot själva grunden för vår demokrati.
4 bygget av maskinen ökar alltid landets utsläpp med tusentals ton CO2, aldrig minskar det.
5 ingen som helst nytta för befolkningen medför utbyggnaden, endast skada på närboendes hälsa och obotlig skada på naturen.
6 det är enbart ett löjeväckande påstående som riksdagen 2009 grundade sitt beslut om utbyggnaden på, att maskinerna skulle rädda klimatet.
O.s.v.

I 10 år har vi frågat tjänstemän, myndigheter, politiker och även domstolar efter den påstådda stora samhällsnyttan av utbyggnaden, men aldrig fått svar.

I 10 år har vi frågat tjänstemän, myndigheter, politiker och även domstolar efter bevis för att alla uppförda vindkraftverk i Sverige har påverkat klimatet, men aldrig fått svar.

Vi märkte att svensk rättshantering struntar helt i alla svenska lagar som skulle kunna hindra utbyggnaden. Sen försökte jag att stoppa vansinnet med EU-direktiv som gäller som lag även i Sverige.
Jag bevisade att ansvarig myndighet, Arbetsmiljöverket och Energimyndighet, har vägrat att tillämpa direktivet på maskiner vindkraftverk till att börja med genom att påstå att maskinen inte är en maskin utan en byggnad, och sedan genom att inte tillämpa de angivna skyddsbestämmelserna, inte utföra Marknadskontroller, inte CE-märka hela maskinen på uppställningsplatsen. De bindande bestämmelserna i Skyddsklausulen kastades helt sonika i papperskorgen. Ovanpå detta beordrade svenska regeringen M.Olofsson, att direktivets bestämmelser inte fick ingå i den rättsliga prövningen av tillstånd för maskinerna. Att domstolarna lyder ordern strider visserligen mot grundlagens bestämmelse om obundna domstolar, men det gäller inte heller i svensk rättshantering.
Min anmälan till EU-kommissionen om brott mot EU-konventionen kastades i papperskorgen när svenska regeringen intygade att Maskindirektivet tillämpades helt och hållet.
Min anmälan till FN, United Nations Economic Commission for Europe, som i Åhuskonventionen, också lag I Sverige, stadgar att berörd allmänhet har rätt till information, rätt till medbestämmande i planer och program, rätt till obunden fri rättegång i mål som rör miljön, kastades i papperskorgen först efter det jag på deras inbjudan deltagit i en tribunal om vindkraftverk på Helgarö.

Riksdagsbeslutet 2009 medförde att svenska folket, alla elkonsumenter, drabbades av det största bedrägeriet någonsin, ett bedrägeri som egentligen är ett av staten sanktionerat rån.
Bedrägeriet har gjorts möjlig genom att det inte får diskuteras offentligt, inte av politiken och framför allt inte i media. Ordet vindkraftverk nämndes inte en enda gång i det ständiga tjatet inför senaste val, inte en enda gång fastän maskinerna plågar tusentals medborgare och förstör tusentals hektar av vår natur för all framtid.

 Vi medborgare ser nu att svensk politik släpper all vett och sans i en blockering som liknar mobbning i sandlådan. I den blockeringen, där all svensk politik har fastnat i att mobba ett enda partis väljare, kommer riksdagen inte att avsluta bedrägeriet.
Vi medborgare ser också hur vår stat har förfallit när 281 statsanställda tillåts bryta den lag som ovillkorligen förbjuder dem att i tjänsten agera politiskt utan att de omedelbart får sparken.

Vad återstår när ingen lag eller sandlådepolitiken skyddar svenska medborgare och den svenska naturen från att skadas av de farliga maskinerna vindkraftverk?
Lägga sig ned och dö?
Eller försvara sig.
Det finns bara ett sätt att skydda sig.
Självförsvar.
Är det enda möjliga att skjuta sönder skiten?
Själv räddade mig en fågel från att hamna i fängelse.
Nu är det andras tur.

Bernd StymerDebatt

16.2.2019
Rättsskandal i kafjärdsärendet.
I eskilstuna kan många vara glada att ansvaret för tjänstefel togs bort 1976.  .  .
Insänt till Ekuriren som troligen inte kommer att publicera den.

15.2.2019
Fulspel på Kafjärden Eskilstuna.

13.2.2019 ger mark- och miljödomstolen kineser tillstånd att sätta upp 9 vindkraftverk mitt i Eskilstuna kommun på Kafjärden, mitt bland bebyggelsen, rekreationsområden, frilufts område, ridsportanläggning, Naturskyddsområde, trots att även kineserna meddelat att bygget inte i första hand skall bidra till elproduktion, utan vara ett test för deras maskiner och trots att bygget därmed ökar kommunens och Sveriges utsläpp av CO2.
Varför har kommunen sedan 2007 lobbat så intensivt för denna förvandling av idyll till industrilandskap? Vem ibland kommunens politiker och tjänstemän vill så berika sig?
När länsstyrelsen ända från början deltagit i detta lobbande har de bara åtlytt regeringars befallning. Men kommunen behöver inte lyda befallningar.
Det riktiga fulspelet kunde avslöjas i dokument när personer från kommunen och länsstyrelsen 2015 hjälpte markägarna som ville bygga att lura på kineserna deras
9 värdelösa vkv med intyg att alla tillstånd var giltiga trots att de tvåårig giltiga byggloven från 2008 hade gått ut.
2016 tvingade kringboendes protester länsstyrelsen att formellt upphäva de utgångna byggloven med hänvisning att lagen entydigt föreskriver att frågan om många och stora vkv inte är ett bygglovsärende för kommunen utan frågan skall avgöras av länsstyrelsen i ett tillståndsärende.
Under tiden tillät kommunen att kineserna fick fortsätta att olagligt bygga trots alla protester och överklagningar.
Inte brydde sig Eskilstuna kommun om att länsstyrelsen upphävde byggloven utan kommunen beslöt redan dagen efter att ge kineserna nytt bygglov trots att den inte hade laglig rätt att göra det. Efter mycket om och men blev länsstyrelsen tvingad att upphäva även detta andra bygglov. Men som grund nämnde länsstyrelsen inte det uppenbart olagliga utan surrade hit och dit och till slut till ortolansparvarna på Mariebergsåsen. Så förvandlade länsstyrelsen den starka Miljöbalkens tillstånd till den svagare bygglovslagen.
Under hela tiden fortsatte det olagliga bygget med stöd av kommunen.
Naturligtvis godtog domstolen länsstyrelsens förvandling och avslog alla invändningar från kringboende sedan den gett kineserna två års tid att meddela att maskinerna knappt syns, knappt märks, inte skadar människors hälsa , inte stör kulturlandskapet, inte stör fladdermöss och inte ortolansparven.
Vem i kommunen tjänar på detta elände?
B. Stymer
 
 
 
 

nsänt 14.1.2019
Sveriges nuvarande politiska dilemma.
Direkt efter höstens val stod det alldeles klart att inga av de tre delarna, vänster, alliansen och SD skulle kunna bilda regering utan den andras stöd.
Så visste Centerns A. Lööv omedelbart att hon måste spräcka Alliansen och stödja Socialdemokraterna S.Löven. Det var det enda sättet att förhindra att SD kunde bli ett nödvändigt stöd för en alliansregeringsregering.
Varför skapade då Lööv denna fyra månaders långa skådespel när det var alldeles klart att hon måste gå över till Löven?
Tog det bara så långt tid för att Sossarna kunde bestämma sig för att skippa Vänsterpartiet?
Naturligtvis skadade denna onödiga cirkus framför allt Centern och Liberalerna som fick delta i cirkusen trots att deras få mandat saknade betydelse.
Var det verkligen så viktigt att reta upp Vänsterpartiet så att de nu meddelar att de kommer att fälla Löven nu på onsdag?
Var det oskicklighet av Löven att gå med på ett ultimativt krav från C och L att i skrift förolämpa V?
Hur det än är och var så kommer hela föreställningen att sluta som vanligt, konsensus.
Löven kommer att i en förhandling med V lämna sådana försäkringar i form av en mängd tvetydiga ord som kan godkännas av alla berörda.
Det blir ett klassiskt schackrande där politik förvandlas till skojeri.
Politiken blir nöjd men inte väljarna.
Det kommer att straffa dem i nästa val som om det kommer tidigt kommer att kasta ut minst två och kanske tre partier ur riksdagen.
B.Stymer
Helgarö,Väla 3
64592 Strängnäs
 

Insänt
4.1.2019
Problem med klimathotet.
Sluta älta frågan om att rädda jorden från CO2 genom att tvinga mäktiga suveräna stater. Det är och förblir en omöjlighet hur ofta det än försöks av FN till kostnad av miljarder som borde gå till att hjälpa människor i nöd.
Förhindra istället alla de skador på naturen som mänsklig verksamhet åstadkommer; plasten i havet, skövlingen av regnskogarna, de fattiga folkens energibrist, industriell utfiskningen av haven o.s.v.
Det arbetet kan Sverige omedelbart börja leda som förebild för andra.

Här finns fakta som motvikt mot osanningar i en debatt om klimatet. http://www.helgaro-liv.se/Klimatet2018.html

Svensk politik tycks vara enig om att jorden hotas av en klimatkatastrof förorsakad av att mänsklig verksamhet släpper ut gasen CO2.
Politiken anser hotet så allvarligt så att det är nödvändigt att medborgarna tvingas ändra hela sin livsföring bl.a. inte äta kött, inte flyga, inte åka bil, använda el bara när solen skiner och det blåser.
En så genomgripande ändring av medborgarnas livsföring har tidigare inte ens pest- och krigstider gjort nödvändigt.
Och politiken kan tvinga fram ändringen enkelt och utan att kränka De Mänskliga Rättigheterna genom att höja skatter för kött, resor, bensin eller el, o.s.v. Denna klimatpolitik är i grunden oärlig då den också syftar till att lösa den gamla surdegen kärnkraften som helt sonika skall stängas trots att den är helt fri från CO2-utsläpp vilket med matematisk säkerhet kommer att leda till elbrist i landet. Att en sådan förändring omintetgör allt vad samhället vunnit i ekonomisk och teknisk utveckling och kastar landet tillbaka till medeltida förhållanden, tycks politiken inte vara medveten om. Av den anledningen är det nödvändigt att debattera denna politik.
Vilken saklig grund finns för den?

Det är skillnad att veta något och vetenskap.
Per vet att han heter Per, men det är ingen vetenskap. Det är däremot vetenskap att ett plus ett alltid och överallt är två. Det är vetenskap att Solen styr klimatet genom jordens vobblande kretslopp kring den, likaså att klimatet då ändras mellan sommar och vinter och naturligtvis också att det ibland därför regnar, snöar, blåser o.s.v. Politik är ingen vetenskap och politiker är definitivt inga vetenskapsmän. De är inte valda på grund av gedigen kunskap om de enkla förhållanden som styr klimatet och endast denna brist leder till en politik där livets gas CO2 bedöms vara så farlig så att samhällets välstånd riskeras. Påståendet om farligheten hos livets gas CO2, som bara finns i en försvinnande grad, 0,04 %, i atmosfären, är milt uttryckt säreget då allt liv på jorden inklusive allt mänskligt liv inte kan existera utan den. Den påstådda farligheten är så uppenbart säregen så frågan uppkommer vem eller vilka har hittat på denna farlighet.
Den svenske forskaren J.Nordangård, http://stiftelsen-pharos.org/  har klarlagt att det var miljardärerna i den s.k. Romklubben som på 1960-talet lanserade påståendet att CO2 var farlig då gasen värmde jorden. Miljardärerna utnyttjade sina ekonomiska resurser och planterade sitt påstående i FN som då påståendet rörde alla jorden folk, hela FN, skapade en s.k. panel IPCC med tusentals anställda och en miljardbudget. Pengar som var avsedd att minska hunger och armod.
FN är en politisk organisation. IPCC är en politisk organisation, inte en vetenskaplig även om den påstår något så befängt och felaktigt som att 90% av alla vetenskapsmän stöder dess åsikt.
Varför är politiken så fångad i försök att förhindra en påstådd CO2-katastrof?
Med vilka politiska åtgärder, skatter, har svensk politik hittills försökt förhindra den påstådda katastrofen?

Klimatpolitiken, som bygger på påstående om något som inte kan bevisas, har blivit en säker väg till rikedom, ära och berömmelse för politiker, byråkrater och spekulanter. Förlorarna är befolkningen som tvingas betala i form av lägre levnadsstandard.
Många svenska riksdagsmän och andra politiker, tjänstemän i beslutande befattning, professorer utan forskning om klimatet, har sett till att komma åt skattemedel som gör det möjligt att bygga vindkraftverk som påstås minska utsläpp av CO2.
 Folk som arbetar på SMHI på SVT eller SR stiger i lönelistan genom propaganda för CO2-katastrofen. Hela Miljöpartiet och Vänsterpartiet försöker att få röster genom att skrämmas med klimatet.

Redan 2009 beslöt Riksdagen att förhindra en påstådd miljökatastrof genom att tvinga elkonsumenterna att stoppa en s.k. elcertifikatavgift rakt ned i fickan på alla de som byggde vindkraftverk. Riksdagen missbrukade därigenom sin grundlagliga rätt att beskatta befolkningen för landets utgifter. Elcertfikatavgiften är ingen skatt som skall täcka statens utgifter. Senare beslöt regeringen att också stoppa katastrofen med skattebidrag för elcyklar och solpaneler. Under täckmantel av klimathotande CO2 har fem partier i en s.k. Energiöverenskommelse 2017 beslutat att stänga alla kärnkraftverk trots att el från dessa verk är absolut fri från CO2, ett beslut som med automatik leder till elbrist i storleksordning all hushållsel. Ett försiktigt uttryckt säreget beslut när t.o.m. FN nu konstaterar att utan el från kärnkraften kan miljömålen aldrig nås. Vilket värde har en sådan överenskommelse mellan några partier i en grupp där självaste vindindustrin får svara för sekreteraren? Få tycks begripa hur allvarligt detta bedrägliga beslut är att redan 2019 stänga fullt fungerande och säkrade kärnkraftverk.

Visst har mänsklig verksamhet skadat jorden.
Visst skadar mänsklig verksamhet naturen varje dag, genom all plast i haven, all avverkning av urskogarna, all industriell djurhållning, alla gifter som sprids överallt o.s.v. Faktum är att all mänsklig verksamhet är ett hot mor jorden. Att då fokusera på livets gas liknar medvetet bedrägeri som syftar till att ursäkta människans övriga förödande gigantiska skövling. Varför tjafsa i miljardkostsamma FN-möten om att försöka det omöjliga att tvinga de mäktigaste stater med bindande överenskommelser?
Hur kan någon vettig människa glädjas över till intet förpliktigande överenskommelser? Hur kan någon vettig människa anse FN-möten lyckade när stater med största befolkningar och som släpper ut mest CO2 slipper minska sina utsläpp men samtidigt räknas som underutvecklade nog att få merparten av de 1000 miljarder dollar som de rika länderna skall betala dem. Naturligtvis vägrar då många stater att betala vilket drabbar de fattigaste.
Men svensk politik är naturligtvis villig att betala och vill därigenom visa s.k. ledarskap.
Leda vad?
Dumhet?
Nej, visa ledarskap genom att låta bygga nya moderna kärnkraftverk som inte kan explodera, som förbränner den kvarvarande outnyttjade energin i det nuvarande radioaktiva avfallet, som kan placeras i södra Sverige där mest el är efterfrågad och som leder till att de planerade miljarddyra ledningarna med vindel från norr inte behöver byggas.Gör all elenergi till var svensks egendom genom att återta ägandet av elproduktionen som ju var betalt via skatter och genom att återta den gamla ellagen som stadgade att befolkningen garanterades el till självkostnadspris. Visa ledarskap genom att ordna internationell finansiering av små billiga, säkra kärnkraftverk i fattiga länder som ger energi som leder till välstånd inte bara för de korrupta ledarna. Utrusta skepp för att rensa haven från plast.
Gör framställning i FN om stopp för industriellt fiske.
Gör framställning i FN om stopp för skövling av regnskogen.
Det här kan göras nu, genast, utan miljarddyr internationell byråkrati som enbart skadar.
Visa ledarskap.
Börja nu.

Bernd Stymer
Helgarö,Väla 3
64592 strängnäs
valab@helgaro-liv.se
 

Insänt
7.12.2018
Snart är mörkret, kylan och hungern här.

I gårdagens SvT Aktuellt kl 21 sades det klart och tydligt att genom den s.k. Energiöverenskommelsen 2017 har 5 riksdagspartier kommit överens om att börja strypa allmänhetens tillgång till CO2-fri el genom att redan nästa år befalla Vattenfall att stänga Ringhals 1 och 2, el helt ren från CO2.
Både i Aktuellt och i artikel I Expressen dagen efter anger J Sjöstedt för Vänsterpartiet, ett parti med rötter i Sovjetunionens bloddrypande historia, och S.Axelsson från statliga lobbyorganisationen Fossilfritt Sverige med ett förflutet som ordförande i Naturskyddsföreningen som ville skydda naturen med monstermaskinerna vindkraftverk, att skälet för strypningen är att den CO2-fria elen från kärnkraftverk kan i dag ersättas med billigare el från vind- och solkraftverk.
Varför denna osanning när både Sjögren och Axelsson vet att el från vind- eller solkraftverk är starkt subventionerade med våra skatter, miljarder varje år, och att utan dessa massiva stöd skulle inte ett enda vindkraftverk ställas upp eller en enda solpanel?
Hela strypningen grundas i den rena vanföreställningen att den kan rädda klimatet genom att el från svenska kolkraftverk skall ersättas med el från vindkraftverk .
Men Sverige producerar ingen el i kolkraftverk. Nåt som inte finns kan inte ersättas.
Däremot är det lätt att räkna ut att det skapas över 3000 ton CO2 vid varje byggt vindkraftverk som för 10 000 verk kommer att öka landets utsläpp av CO2 med över 30 miljoner ton. Öka utsläppen, inte minska dom.
Det är dags för varje medborgare att fundera över hur man kan anpassa sig till en tillvaro utan el när samhället har kraschat, när hunger och törst råder, i kyla och mörker.
Hur går det att undvika denna katastrof?

B.Stymer
Helgarö, Väla 3
64592 Strängnäs
 

Insänt    16.11.2018
eva.burman@ekuriren.se
 redaktion@ekuriren.se
debatt@ekuriren.se
 insandare@ekuriren.se
Svensk Vindindustri har svarat på frågor om varför alla elkonsumenter tvingas att betala till vindindustrin för något som inte behövs, som bara förstör och ställer till elände. Dessutom svarat på frågan hur de svenska vindkraftverken påverkar jordens klimat.
” Stymer har föråldrade uppgifter om vindkraften”
Jag undrar vad som är föråldrat men tydligen inte felaktigt i mina frågor. Är min uppfattning föråldrat att riksdagen som har rätt att beskatta mig inte har rätt att genom lag tvinga mig att betala alla redan rika vindkraftverksägare en s.k. avgift, inte skatt, rakt ned i deras fickor, utan vilken inte ett enda vindkraftverk hade byggts. Är det föråldrat att inte vilja betala för något som inte behövs och som bara skadar?
Sanningar om elenergi är lättillgängliga för varje Internetanvändare. Bl.a. kontrollrummet.
El från vindkraftverk behövs inte i landets stora överskott av CO2-fri el. Den ställer bara till elände då den finns bara när det blåser och det tvingar av oss ytterligare hundratals miljarder för extra nät.
El från kärnkraftverk kostar 10 öre vindel 70 öre KWh. Vindelen är efter solelen den näst dyraste elen att producera och lika onödig.
Bygget av vindkraftverk ökar alltid landets utsläpp av CO2, aldrig minskar det.
Det är anmärkningsvärt att vindindustrin skriver ”Ibland finns oro för att verken ska störa.” ”Oro” ibland, inte raseri och ilska när fåglar hackas i bitar, eller fladdermöss, eller insekter? Lite ”oro” när folk drivs till vansinne av ljudsmällarna varje gång propellervingen passerar tornet eller av det skadliga infraljud som då uppstår?
Men det mest häpnadsväckande i vindindustrins replik är påståendet att de svenska maskinerna påverkar jordens klimat.
Här påstås något så befängt att sommar och vinter påverkas av landets 3500 maskiner.
Varje medborgare måste förbereda sig på att hans el stängs om Energiöverenskommelsen tillämpas 2040 när alla kärnkraftverk har stängts av och det därför fattas 50 TWh el, lika mycket som alla hushåll förbrukar tillsammans, när det inte blåser en kall vinterdag.

Bernd Stymer
 
 
 
 

19.10.2018
Adjö
Nu lämnar jag Facebook.
Också mitt försök att stoppa vindvansinnet genom att gå med i Facebook för att påverka opinionen med mitt skrivna ord har misslyckats, därför att företeelsen bara är till för att flasha kändisupp vanliga människors ointressanta tillvaro. Jag har aldrig haft behov av att låta allmänheten veta hur mitt toalettbesök i morse avlöpte.
Det finns bara ett enda sätt att stoppa vansinnet. Det vet alla som försökt, men ingen vågar det och lider därför hellre.
Mitt motstånd är inte brutet och jag har kvar hemsidan http://www.helgaro-liv.se/
Och mitt mailkonto valab@helgaro-liv.se
Bernd Stymer
 
 
 

Insänt 29.10.2018
Ekurirens stolliga klimatflum.
Kuriren kräver att EU måste höja sina klimatmål och tycker att parlamentets beslut om plastprodukter som hamnar i havet är rätt.
Men snälla kuriren - vad har plasten i haven att göra med klimatkatastrofen? Inget alls naturligtvis, precis som det inte är klimatets fel att jordens skogar skövlas av girigheten eller alla krigen som plågar mänskligheten.
När tidningen sen påstår att EU flyttat fram sina positioner måste det förklaras - vilka positioner då?
Vet inte Kuriren att EU:s utsläpp av CO2 ständigt ökar år för år? Och att ökningen är störst i Tyskland? Varför då nämna Polen?
Vad har klimatmål med ändring av klimatet att göra? Ändrar några siffror på papper Klimatet?
Det är fånigt att tro det.
Varför vet inte Kuriren att det så omhuldade Parisavtalet också är rena idiotin som ger jordens största nedskitare Kina tillåtelse att öka sina utsläpp från att nu vara ettusen gånger högre än Sveriges i ytterligare 20 år?
Hur kan det vara möjligt att vettiga journalister inte förstår att kärnkraftverk är alldeles nödvändiga i framtiden om utsläpp av CO2 skall minskas?
Möjligt bara om de inte är vettiga och som vanligt får skriva dumheter i Eskilstuna Kuriren.
B.Stymer
Helgarö, Väla 3
64592 Strängnäs
 
 
 
 
 

 10.9.2018   Vilket alldeles onödigt val 2018
                      Ingenting ändras  Allt är den gamla smörjan även när alla röster är räknade.
Läs den bästa valanalysen
Aftonbladet 10.9.2018
https://www.aftonbladet.se/kultur/a/yvdldE/det-spelar-ingen-roll-vilken-regering-vi-far Det spelar ingen roll vilken regering vi får. Åsa Linderborg: Det går åt helvete i alla fall.

Vår slutkläm kommer på onsdag.
 
 

Mitt försök att samla pengar för en helsidesannons genom bokförsäljning har misslyckats. Det har inte gett tillräckligt. pengarna 2924 skickas i morgon till Frälsningsarmen.
Trots det vill jag sprida min information.
http://www.helgaro-liv.se/20-7-2018   Svårigheten att stoppa vindkraftverk.pdf
 

Här kan du köpa boken Vindkraftverk i Sverige  på CDON.com. Böckerna kan också köpas hos Adlibris, Akademibokhandelsn, ELIB, bokus.com, i Book. E-boken för 100 kr är tillgänglig i e-bokhandlar såsom Apple iBooks, Amazon Kindle Shop, Google Play, Dito och Bokon samt i många näthandlar och över ett flertal bokhandlar i 30 europeiska länder och över Apple iBooks och Kobo i USA och i Kanada.
 
 

Läs också om  falska uppgifter till EU  och Nya skrifter och Rättsövergrepp mot miljön och  Jävoch FN 2013OBS Nybildade föreningar har inte talerätt enl. MB
 

                     Här är texter som vanliga medier vägrar att publicera.8.9.2018
Klimatkatastrofen är redan här, i hela landet
Alla ord i ältandet av klimatkatastrofen skadar inte. Men med hänvisning till detta kommande elände har svensk politik låtit avverka skog, spränga berg, skada vattendrag och orörd natur med vägar, kabelgator, låtit döda tusentals fåglar och fladdermöss samt miljoner insekter. Dessutom har man också skadat hundratusentals medborgares hälsa med jättelika maskiner, vindkraftverk.
Alla partier utom SD stod 2009 bakom beslutet om denna pågående miljökatastrof. Det är naturligtvis anledningen till att inga politiker nu vill låtsas om eländet.
Inget parti vågar ens nämna ordet vindkraftverk i debatt inför årets val.
Media tiger och medverkar därmed till mörkläggning av denna katastrof som för medborgarna innebär ett historiskt aldrig överträffade bedrägeri, där den politiska klassen samfällt tvingar medborgarna att utanför skattesystemet stoppa pengar rakt ned i redan välbärgade finansiärers fickor både inom och utom landet. Det medför ingen som helst nytta för medborgaren utan bara skada på hälsa och natur.
Hela bedrägeriet sades vara nödvändigt för att rädda klimatet.
Men varken tjänstemän eller politiker kan ange den påstådda räddande påverkan på klimatet, än mindre ange påstådd samhällsnytta. De låtsas inte om  att Sveriges 1,6 PROMILLE av världens utsläpp försvinner i utsläppen från de 2.400 NYA kolkraftverk som håller på att byggas innan 2030.
Bluff och båg, ett rent bedrägeri.
Om inte detta var nog, så beslutade politiken, utom L och SD, i en s.k. Energiöverens-kommelse 2017 om ett ”fossilfritt samhälle” 2040. Med matematisk säkerhet medför det att över hälften av hushållens el (50 TWh) kommer att saknas, därför att beslutet även innebär stopp för all helt CO2-fri el från kärnkraftverken.
Kan det vara så svårt att inse att ett modernt samhälle utan el, eller där bara vissa får el ibland, inte kan existera? Är politikernas okunskap bottenlös?
Kan det vara så svårt att inse att vissa politiker med vett och vilja driver Sveriges befolkning tillbaka till Medeltiden. Begriper de inte bättre?
Kan det förhindras i kommande val?
 B.Stymer
valab@helgaro-liv.se
 

19.8.2018
Tvånget mot Sveriges elkonsumenter

På den gamla goda tiden hade den svenska befolkningen betalat för att få så billig och så tillräcklig med el genom att bygga både vatten- och kärnkraftverkkraftverken.
En lag om billig och säker el antogs. Allt var frid och fröjd.
Sen fick Milton Friedman Nobelpris i ekonomi 1976. Både Thatcher och Reagan förläste sig på hans idéer om att all inblandning av staten i näringslivet var av ondo. Det ställde till det elände som vi nu har hamnat i därför att även sossarnas Persson med hjälp av Centerns Olofsson tog efter och ”privatiserade” som det hette hela Sverige. Allt statligt ägt och förvaltat slumpades bort; sjukvård, skola SJ och elproduktionen. Att det mycket lönsamma företaget Stockholms Energi slumpades bort till finska staten spelade ingen roll.
Redan här visade sossen Persson att han var en simpel kapitalist som ville sko sig istället för att värna socialismens kärnidéer om solidaritet, medmänsklighet, hänsyn, omtanke, empati, humanism. Centerns Olofsson fortsatte bara partiets tradition att vara nyttiga idioter åt sossarna. I ock med att hon även var med nästa moderatledda regering ställde hon till det även där och var till slut den svenska politikern som med sina tilltag blev dyrast någonsin för medborgarna. Det kostade inget att hon var med om att avskaffa det svenska försvaret men lagen om billig och säker el togs bort och ersattes av en s.k. elmarknad där elpriset trissas upp av att elkonsumenterna inte skulle betala för vad elen kostar att tillverka, utan vad den förväntas kosta i framtiden. Och här kan elbolagen hugga för sig. Dessutom såg hon 2009 till att elkonsumenterna genom lag tvingades att betala miljarder rakt ned i fickorna på alla redan välbärgade som ville bygga vindkraftverk för att maskinerna skulle rädda jordens klimat. En befängd idiotisk idé. Nu har Sveriges elkonsumenter därför tvingats betala långt över 300 miljarder för ingen nytta utan bara för skada på natur och människors hälsa.
Nu stundar ett val där politiker ältar den befängda idiotiska idén att jordens klimat inte beror på en bana runt jorden, en jordaxel som svänger fram och tillbaka, molnbildning, dragningskraften på luftens molekyler, o.s.v. utan på promille av en  gas i atmosfären som är grunden för allt liv på jorden. Den promillelilla svenska delen av gasen skall bort från jordens atmosfär genom att den svenska befolkningen inte åker bil, inte flyger, inte äter kött, åker med lådcyklar för att handla, o.s.v. Dessutom måste all el från kärnkraftverken bort trots att den är helt fri från den farliga gasen. Blir sedan politikernas beslut också att svensk stålframställning måste ske genom uppvärmning av dyr vätgas istället för billig kol, kommer omvandlingen av vätgas ur luften kräva så många tusentals GWh el så att endast lite blir över till hushållen.
Och även överenskommelsen om 100% förnybart leder med automatik till att 50TWh, över en tredjedel av vår förbrukning, kommer att saknas 2040. Då är det god natt med Sverige.
Är detta verkligen den framtiden som vi medborgare skall välja nu?
Frågan kvarstår trots att politiken och all media försöker att inte besvara den.

B.Stymer
valab@helgaro-liv.se
 
 
 
 

Insänt
11.8.2018

Varför är det så viktigt att tjata om vindkraftverk i Sverige?
Del 2.

Anledningen är naturligtvis att riksdagsbeslutet 2009 att tvinga medborgarna att stoppa pengar i redan rikas fickor så att de kunde bli än rikare därför att klimatet skulle räddas, är det största bedrägeriet någonsin.

Genom tjatet avslöjas också att alla de miljarder som vi medborgare tvingades att betala för att rädda klimatet genom byggen av vindkraftverk i Sverige har varit helt verkningslösa.
Självklart påverkas klimatet inte av några vindkraftverk i Sverige. Att påstå det är utstuderad ondska eller bara ren idioti.
Sverige är i verkligheten ett litet obetydligt land som svarar för någon promille av all utsläpp av CO2 i jordens atmosfär.
Vad vi än hittar på rör det inte jordens klimat. Det inser de flesta, men just därför vill några att vi skall vara ett föredöme för resten av folken, ett föredöme som andra följer. Det är inte ens hybris utan endast ren och skär dumhet.
Vad säger två tredjedelar av jordens fattiga folk när de inte får flyga, inte får äta kött, inte får åka bil, O.S.V.?
Jag vet, men inte är det hurra. Utan far åt helvete.
De i Sverige som driver denna dumhet gör det i allra flesta fall bara för att tjäna pengar på att skrämmas med katastrofen.
Rösta på mig, betala mig så räddar jag er.
Med darr på rösten frågar programledaren i TV-Aktuellt en miljöskojare – hur rädda skall vi vara?
B.Stymer
valab@helgaro-liv.se
 

Insänt
9.8.2018

Varför är det så viktigt att tjata om vindkraftverk i Sverige?

Anledningen är naturligtvis att riksdagsbeslutet 2009 att tvinga medborgarna att stoppa pengar i redan rikas fickor så att de kunde bli än rikare därför att klimatet skulle räddas, är det största bedrägeriet någonsin.
Bedrägeriet kan bara avslöjas om frågan hur verken de facto har räddat klimatet besvaras.
Eftersom alla partier utom SD var med om bedrägeriet 2009, saboterar de alla försök att avslöja bedrägeriet. Det vanligaste sättet är att inte svara på frågor om vindkraftverk, eller att alltid byta svar till växthusgaser, isbjörnar, smältande isar, klimatkatastrof, förnybar energi, o.s.v.
Partierna har naturligtvis anhängare överallt i samhället, i pressen, radio, TV och de följer instruktioner att dölja bedrägeriet med alla medel om de ens är medvetna om att det har förekommit.
Därför måste vi tjata om vindkraftverk i Sverige. Särskilt nu inför valet. Låt er inte tystas av att skogen brinner och att MP utnyttjar det till att bli kvar i riksdagen.
De flesta bränderna är anlagda. Av vem då? Vem tjänar på det?

B.Stymer
valab@helgaro-liv.se
 
 
 

26.7.2018
Dags att lämna svar.
Har Sveriges 3500 vindkraftverk påverkat klimatet?

Sverige beslöt 2009 att rädda jordens klimat genom att tvinga befolkningen att bekosta utbyggnaden av vindkraftverk.
Även om sättet att tvina befolkningen var i högsta grad odemokratiskt så är det rimligt att de som skall räddas betalar.
Nu snurrar över 3500 verk i Sverige och folket har betalat över 3000 miljarder för dem.
Därför är det på tiden att befolkningen får en redogörelse för hur deras pengar har räddat klimatet.
Hur har landets utsläpp av CO2 minskats av verken?
Hur har verken minskat isavsmältningen vid polerna?
Hur har verken minskat havens höjning?
Hur har verken minskat jordens medeltemperatur?
Hur har verken minskat skogsbränder?

Vilka mätbara effekter på jordens klimat har Sveriges vindkraftverk gett?

Om utbyggnaden av alla svenska vindkraftverk inte gett några som helst mätbara förbättringar av jordens klimat, är det självklart att politikerna beslutar att inte tvinga befolkningen att betala mera.

B.Stymer
valab@helgaro-liv.se
 
 

18.6.2018
OBS Nybildade föreningar har inte talerätt enl. MB

Klagorätt vid beslut enligt MB Miljöbalk (1998:808) t.o.m. SFS 2018:641 vid frågor om tillstånd för uppförande av vindkraftverk.

De krav på talerätt som anges i Miljöbalken 16 kap 13 §,
1. har till huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen,
2. inte är vinstdrivande,
3. har bedrivit verksamhet i Sverige under minst tre år, och
4. har minst 100 medlemmar eller på annat sätt visar att verksamheten har allmänhetens stöd,
är ett direkt hinder för klagomål i alla de fall där en glest befolkad landsbygd, där befolkningen lever i frid med varandra och naturen, helt plötsligt utan förvarning drabbas av att något bolag eller någon markägare har lämnat in en ansökan till länsstyrelsen om uppförande av vindkraftverk i deras närhet.

Faktumet att leva i frid med varandra och naturen är per definition att befolkningen inte har bildat en ideell förening som ” har till huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen” eftersom de lever i frid med naturen.
Visst finns ideella föreningar även på den glest befolkade landsbygden, men de har skapats för medlemmarnas nöjen och inte för att avvärja plötsliga hot.
Först vid hotet skapas naturligtvis en förening när medborgarna har fått kännedom om det och därmed kommer krav 3 i lagen aldrig att kunna uppfyllas eftersom överklagningstiden för ett beslut i länsstyrelsen endast är 3 veckor och inte lagens 3 år.
I en glest befolkad landsbygd är det i det närmaste omöjligt att få ihop 100 medlemmar för att motverka ett hot som drabbar bara ett fåtal.
Även Miljöbalkens krav att föreningen skall visa att den har ”allmänhetens” stöd är alltid omöjligt att bevisa eftersom villkoret är så luddigt att det alltid kan avslås.

Här ger enbart Förvaltningslag (1986:223)efter 1.7.2018 SFS 2017:900 den enskilde möjlighet att klaga, men aldrig den nybildade föreningen.

Enligt ovan är det meningslöst att ödsla tid på att bilda förening utan den drabbade befolkningen måste sluta sig samman och arbeta på klagomålen som varje sakägare enskild lämnar in som överklagan.

Tyvärr är ovanstående fakta dolda för allmänheten som mycket lätt kan låta sig luras av lagtexten eller av vilseledande information från myndighet.
Tolkningshjälp av jurister är oftast inte möjlig att få då de som har nödvändig kännedom om Miljöbalken arbetar för vindkraftverksindustrin.

Naturligtvis måste den svenska rättshanteringen ändras så att lagen anpassas till verklighet som gäller för alla. Den svenska egenheten med rättstillämpningen att medborgarna aldrig kan förstå och rätta sig efter lagens bokstav utan alltid är beroende av domstolars hänvisning till vad som står i s.k. förarbeten, måste ändras så att även svensk rättshantering tillämpar modern romersk rätt där lagens bokstav gäller och inget annat.

Därför måste miljöbalkens inskränkning av talerätten enligt ovan avskaffas.
Detta krav stöds av den internationella rätten som Sverige har förbundit sig att tillämpa.
Europadomstolens dom.
Domstolens dom (andra avdelningen) av den 15 oktober 2009 (begäran om förhandsavgörande från Högsta domstolen [Sverige]) — Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening mot Stockholms kommun genom dess marknämnd
(Mål C-263/08)

Rättsläget regleras med följand lag och direktiv

EMRK Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna enligt lagen (1994:1219

Århuskonventionen Konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor, Århus den 25 juni 1998, SÖ 2005:28 och EUT 2005 L 124

I Europarådets konvention den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EMRK)

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna som i december 2007 högtidligen proklamerades av Europaparlamentet, rådet och kommissionen41 och vilken ska vara en parallell- och komplementförfattning till EMRK.

Fördraget om Europeiska unionen

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG av den 26 maj 2003

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006
Rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 (MKB-direktivet

3.6.2018

Till
Länsstyrelser
Miljödomstolar.
 

Mark- och miljödomstolarnas handläggning av klagan om vindkraftverk inskränker sig oftast till att domstolen inte utreder ärendet utan godtar länsstyrelsernas bedömning.
Både länsstyrelser och miljödomstolar grundar oftast sina beslut på påståenden om en stor samhällsnytta med uppförandet av vindkraftverk trots att någon verifikation av detta påstående aldrig ges. På direkt fråga om denna nytta till regering och förvaltningsmyndigheter anges att denna nytta inte kan definieras. Vilket betyder att den inte finns.
Därigenom bortser länsstyrelser och miljödomstolar från uppenbara fakta i form av att all el från vindkraftverk i Sverige bara skadar i landets stora kapacitetsöverskott att producera CO2-fri el. Varje KWh el från vindkraftverk slumpas bort till utlandet eller körs ned i backen. Trots det tvingas elkonsumenterna att betala för den. Genom att inte grunda sina beslut eller domar på fakta utsätter länsstyrelserna och miljödomstolarna berörd allmänhet för allvarlig skada och bidrar till att naturen skövlas.
Frågan om tillstånd för vindkraftverk är så utomordentlig allvarlig då den rör tiotusenstals berörda medborgare. Miljödomstolarne och länsstyrelserna borde därför studera fakta i
https://drive.google.com/open?id=1dYWfbjdAqYnrAGkO0PWJaO5PH2NWzQHz,
 

B.Stymer
Helgarö, Väla 3
64582 Strängnäs
 
 
 
 
 

26.5.2018

Till Partier

Frågor inför valet.

Den mångåriga intensiva debatten om klimatkatastrofen har inte medfört påverkan på allmänheten annat än i ett enda avseende, utbyggnaden av vindkraftverk. De mängder ord med vilken utbyggnaden har motiverats har inte skadat, men själva byggandet av de farliga maskinerna i naturen har skadat den allmänhet som har haft oturen att leva i dess närhet. Skadorna är allvarligare och mera omfattande än någon annan följd av politiska beslut. Hundratusentals medborgares hälsa har skadats.
Självklart måste frågan ställas, - till vilken nytta?
Den som påstår att Sveriges alla 3500 maskiner vindkraftverk i drift har ändrat klimatet måste bevisa det.
Den politiken och de myndigheter som tillfrågats om nyttan med att skada befolkningen har antingen vägrat svara eller svarat att de inte kan redogöra för någon nytta.
Fakta är att bygget av 3500 vindkraftverk i Sverige har ökat landets utsläpp av CO2 med miljoner ton. Inte minskat det.
Inför valet i höst kan noteras att frågan om denna skada eller utbyggnaden av vindkraftverk i Sverige inte med ett ord nämns i någon debatt, inte av partiledarna, inte i någon debatt i media, varken i pressen, Radio, TV.
Hur kan det komma sig att ingen vill prata om att 100 000-tals medborgare skadas?
Här bifogas fakta att landet har ett betydande kapacitetsöverskott av CO2-fri el även utan el från vindkraftverk. Att vindelen inte behövs i landet och därför slumpas bort till utlandet eller leds ned i backen. Trots att vindelen inte kommer landet till godo tvingas befolkningen ändå att betala för den.
Till vilken nytta?
Här ställer vi frågan till partierna inför nästa val.
 

 Kommer ert parti att medverka till att alla subventioner avskaffas för el som inte behövs i Sveriges stora kapacitetsöverskott att skapa CO2-fri el?

Var vänlig och besvara frågan utan urklipp ur partiprogrammet.

B.Stymer
valab@helgaro-liv.se

2.5.2018
Bedrägeriet.

Jag skriver inte om klimatet.
Jag skriver om det största Bedrägeriet någonsin.
Det som gör det så stort är att regeringen organiserar det och att hela befolkningen drabbas.
Bedrägeriet är så oerhört stort därför att det är så effektivt dolt. Det medför att så få är medvetna om det.
Jag skriver om utbyggnaden av vindkraftverk i Sverige.
Fastän hundratusentals medborgare är direkt berörda av att dessa maskiner skövlar deras natur och hotat allt levande rund om, döljs hela bedrägeriet av ett dumt flum om klimat.
Och visst var det så att dumhet förblindade riksdagen så till den milda grad inför landets ordförandeskap i EU och klimatkonferensen i Köpenhamn 2009, att den beslöt en utbyggnad av vindkraftverk för att minska landets utsläpp av det hemska CO2 genom att el från kolkraftverk skulle ersättas av den rena elen från maskinerna fastän landet inte producerade el i kolkraftverk. Dumheten medförde att det också glömdes bort att landet alltsedan utbyggnaden av kärnkraften för över 30 år sedan hade ett besvärande kapacitetsöverskott av att göra CO2-fri el.
Att maskinerna var så oerhört ineffektiva att de aldrig kunde byggas utan bidrag från befolkningen och då regeringen inte tillät skattehöjning, doldes detta problem helt sonika genom att stifta en lag, Kvotplikt, som tvingade elkonsumenter att stoppa pengar direkt i fickan på alla de som ställde upp maskinerna.
Skatten hade inte höjts. Folk behövde inte bli förbannade på regeringen. Och dumflummet om klimatet dolde lätt den än större dumheten att all extra el från vindkraftverk, som inte behövdes i landets store överskott och bara gjorde all vanlig el dyrare, slumpades bort till utlandet eller förstördes rakt ned i backen.
Alla de förmögna, tjänstemän, politiker med egna verk fick ju trots att vindelen inte kunde ge vinst betalt genom lagen Kvotplikt.
Trots att regeringen har bytts sedan 2009 fortsätter Bedrägeriet
 Får bedrägeriet fortsätta även efter valet i år?
Nej, naturligtvis inte.
Men hur kan det ändras när Bedrägeriet döljs så effektivt att till och med media vägrar att informera allmänheten om det?
Det blir svårt, men skriv till politikerna, lokalt och centralt, deras partier och fråga hur de ställer sig till att verka för att lagen om Kvotplikten avskaffas.
När den är borta kommer naturligtvis alla maskinerna att också försvinna.
Komplettera era frågor med lilla översikten ovan ifall de inte vet vad Kvotplikten är.

B.Stymer
Helbarö, Väla 3
64592 Strängnäs
valab@helgaro-liv.se
 
 
 
 
 

14.5.2018
Öppet brev till statsministern.
Med anledning av att jag snart skall välja politiken och eftersom jag har förvirrats av nyss genomförda partiledardebatten i SVT ber jag dig allra underdånigast besvara mina frågor här nedan.
Jag anser precis som du gjorde i debatten att frågan om ett hotat klimat är den viktigaste fråga. Men hur vet du att jorden värmts de tre senaste åren?
Visst är det en mängd människor som lever på att skrämmas med falska påståenden som säger detta, men fråga de som har uppmätt temperatur sedan 1700-talet i Uppsala eller i London. Där visar det uppmätta kallare temperaturer. Blir dessa noggrant utförda mätningar mindre sanna därför att några lekt med datorn och åstadkommit nåt som de kallar klimatmodell och som visar temperatur i tjusig färg över hela jorden. Visar modellen mera exakt temperaturen i t.ex. Ulan Bator eller Kamtjakta än de noggranna mätningarna i Uppsala eller London? Naturligtvis inte.
Du borde känna till att allt liv aldrig skadats av värme men alltid av kyla.
Och vad betyder det att du säger att CO2 ökat till 400 ppm? Bevisar det att katastrofen är nära, att det är för mycket CO2 i atmosfären? En statsminister borde ha klart för sig att hundra gånger ingenting fortfarande är ingenting, att även en ökning med hundra gånger den knappt mätbara delen av CO2 i atmosfären fortfarande inte är farlig.
Och bäste statsminister du borde veta att alla de 3500 vindkraftverk som riksdagen 2009 beslöt att tvinga befolkningen betala är den enda påtagliga skadan som allt prat om klimatkatastrof verkligen har drabbat befolkningen. Alla förståsigpåares eviga surr om klimat skadar ingen rent fysiskt utom alla de som tvingas bo i närheten av vindmaskinerna och som där skadas till liv och hälsa och tvingas dessutom att betala för att få sin hälsa och sin natur skövlad för evig tid. Orden skadar inte men maskinerna gör det i allra högsta grad.
Jag frågar dig om alla vi som måste räddas av hemsökelsen vindmaskiner kan rösta på ditt parti om du klart och tydligt lovar en räddning.
Partiet behöver inte debattera vindmaskinernas vara eller inte vara utan det behöver bara genom enkel majoritet avskaffa lagen om Kvotplikt med motivering att denna tvångsuttaxering från allmänheten inte behövs..
Behöver du fakta så nämn att Sverige har ett kapacitetsöverskott att göra CO2-fri el med 19TWh och att alla vindmaskinerna tillsammans gav 17 TWh förra året vilket medförde att all vindel är ett överskott som dumpas till utlandet eller skickas ned i marken. Trots att vindelen bara skadar landet så tvingas medborgarna att ändå lämna bidragen. Dessutom är det lätt att förstå att landets utsläpp av CO2 ökar med 2000 ton för varje maskin därför att deras el inte kan ersätta landets kolel som inte finns.
Inser inte du att såhär kan det inte fortsätta?
Sen bör du ta en titt på hur statstelevisionen uppfyller sitt uppdrag att lämna saklig information och inte dum propaganda.
Du såg förmodligen inte med vilken enfald SVT inledde debatten i miljöfrågan när de bl.a. för hundaelfte gången visade kyltornen i kärnkraftverk som bolmade vattenånga. Vattenånga inte CO2.
Kan jag rösta på ditt parti i höst och vara säker att tvånget att betala för el som enbart förstör min hälsa och skövlar min natur kommer att avskaffas av ditt parti?

Mvh
Bernd  Stymer , Helgarö,Väla 3 .  64592 Strängnäs   valab@helgaro-liv.se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.2018
Bedrägeriet.

Jag skriver inte om klimatet.
Jag skriver om det största Bedrägeriet någonsin.
Det som gör det så stort är att regeringen organiserar det och att hela befolkningen drabbas.
Bedrägeriet är så oerhört stort därför att det är så effektivt dolt. Det medför att så få är medvetna om det.
Jag skriver om utbyggnaden av vindkraftverk i Sverige.
Fastän hundratusentals medborgare är direkt berörda av att dessa maskiner skövlar deras natur och hotat allt levande rund om, döljs hela bedrägeriet av ett dumt flum om klimat.
Och visst var det så att dumhet förblindade riksdagen så till den milda grad inför landets ordförandeskap i EU och klimatkonferensen i Köpenhamn 2009, att den beslöt en utbyggnad av vindkraftverk för att minska landets utsläpp av det hemska CO2 genom att el från kolkraftverk skulle ersättas av den rena elen från maskinerna fastän landet inte producerade el i kolkraftverk. Dumheten medförde att det också glömdes bort att landet alltsedan utbyggnaden av kärnkraften för över 30 år sedan hade ett besvärande kapacitetsöverskott av att göra CO2-fri el.
Att maskinerna var så oerhört ineffektiva att de aldrig kunde byggas utan bidrag från befolkningen och då regeringen inte tillät skattehöjning, doldes detta problem helt sonika genom att stifta en lag, Kvotplikt, som tvingade elkonsumenter att stoppa pengar direkt i fickan på alla de som ställde upp maskinerna.
Skatten hade inte höjts. Folk behövde inte bli förbannade på regeringen. Och dumflummet om klimatet dolde lätt den än större dumheten att all extra el från vindkraftverk, som inte behövdes i landets store överskott och bara gjorde all vanlig el dyrare, slumpades bort till utlandet eller förstördes rakt ned i backen.
Alla de förmögna, tjänstemän, politiker med egna verk fick ju trots att vindelen inte kunde ge vinst betalt genom lagen Kvotplikt.
Trots att regeringen har bytts sedan 2009 fortsätter Bedrägeriet
 Får bedrägeriet fortsätta även efter valet i år?
Nej, naturligtvis inte.
Men hur kan det ändras när Bedrägeriet döljs så effektivt att till och med media vägrar att informera allmänheten om det?
Det blir svårt, men skriv till politikerna, lokalt och centralt, deras partier och fråga hur de ställer sig till att verka för att lagen om Kvotplikten avskaffas.
När den är borta kommer naturligtvis alla maskinerna att också försvinna.
Komplettera era frågor med lilla översikten ovan ifall de inte vet vad Kvotplikten är.

B.Stymer
Helbarö, Väla 3
64592 Strängnäs
valab@helgaro-liv.se
 

13.4.2018
Rapport från fronten.
Än finns det hopp.
10.4.2018 deltog jag i ett samrådsmöte i Kisa där norrmannen Fred Olsens bolag informerade om att de ville bygga 44 st. 240m höga vindkraftverk i kommunen på mark som ägs av Riddarhuset.
De vanliga lögnerna som svenska rufflare Enetjärn AB hade totat ihop åt norrmannen skapade ett veritabelt ursinne hos de över 250 närvarande. Deras högljudda invändningar kan sammanfattas med – far åt helvete vi vill inte ha ert skit här. Inte ett ljud om något försvar för vindvansinnet.
Nu var det så att de markägare som i vanliga fall alltid käftade för vindvansinnet därför att de hade låtit sig köpas inte var närvarande. Riddarhuset var inte där.
Det dråpligaste var att helsidesreferatet i Vimmerby Tidning dagen efter slutade med ett referat av att närvarande kommunstyrelsens ordförande bad reportern att inte skriva att han tidigare varit för vindkraftverk.
Det är valår och det leder till att motståndet kan påverka politiken med ett rytande från den drabbade befolkningen.
Vi måste inse att det inte löna sig med vettiga argument eller vädjan om medmänskligt förbarmande. Endast samlat hot mot politikers smusslande hjälper.
Inga svenska underdåniga trälfasoner hjälper. Stå upp och slåss!
Samla motståndet. Kalla till möte med politiker. Begär att de redogör för hur de ställer sig till utbyggnaden av vindkraftverk.
B.Stymer
 

Insändare
13.4.2018

Förbered för kallare klimat.
Över tid har jordens klimat alltid ändrats från att vara varmare än i dag till att vara kallare. Det har självklart att göra med de yttre orsakerna som styr jordens bana runt jorden och i alltet. Bevisligen har jordens temperatur i genomsnitt ibland varit mycket varmare vilket innebar höjning med ett par grader och ökad växtlighet här i norden, men också mycket kallare vilket medförde att hela jorden täcktes av is och senast att hela norra halvklotet var istäckt hos oss ända ned till Alperna. Även halten av CO2 har varierat och när det var som varmast utgjort en fördubbling av nuvarande promillehalt enbart gynnad växtligheten.
Det är enkelt att konstatera att ett varmare klimat alltid medfört gynnsammare levnadsförhållanden för allt levande medan ett kallare klimat med istäcken alltid medfört död.
Nu driver många av jordens politiker tesen att människorna verksamhet resulterat i en farlig uppvärmning av klimatet och har därför beslutat om omfattande inskränkningar av människors sätt att leva. Åk inte bil, ät inte kött, flyg inte, o.s.v. För Sveriges del tvingas t.ex. hushållen att betala miljarder för en utbyggnad av vindkraftverk som skadar deras hälsa och deras natur därför att landets utsläpp av CO2 skulle minskas genom att el från landets kolkraftverk ersätts med el från vindkraftverk. Hur utomordentligt märkligt detta beslut är framgår av att landet inte tillverkade el i kolkraftverk.
Emellertid märker de medborgare som ägnar någon tanke åt det de ser utanför fönstren att någon uppvärmning av klimatet inte har märkts av. Tvärtom har vintrarna blivit längre och kallare. Och är sedan medborgaren så vaken så att han eller hon kan uppfatta vad som händer på hela norra halvklotet, märker den samma kallare klimat där.
Politikens åtgärder kan mycket väl vara alldeles förödande för medborgarnas framtid i ett kallare klimat. Den som känner till historia vet att stor social oro alltid följde svängning till kallare klimat. Hungersnöd, mord och ödeläggelse blev följden.
Politiken saknar nu all framtidsplanering för detta hot och satsar enbart på en varmare framtid som medför stora fördelar för befolkningen och inte utgör ett hot.
I stället borde politiken förbereda sig och befolkningen på det som kommer att skada, en kommande istid även om den inte skapar istäcken till Alperna.
Det som självklart borde göras är att skapa den energi som kommer att göra det möjligt för befolkningen att utan social oro överleva en liten istid.
Det finns bara en enda tillgång till sådan energi, atomenergin. Naturligtvis gäller det att bygga de nya kärnkraftverken som inte kan drabbas av härdsmältning, som bränner äldre verkens avfall. På många håll i världen byggs dessa nya, säkra kraftverk som ger all den energi som överlevnaden i framtidens kalla klimat kräver.
Politiken borde akta sig för att blunda för ett kallare klimat. Om de inte vidtar rätt åtgärder och lämnar befolkningen utan skydd för kylan kommer de personligen att bli de första offren i följande sociala oro.

B.Stymer
Helgarö, Väla 3
64592 Strängnäs
Valab@helgaro-liv,se
 
 

27.3.2018
Vindkraftverk i Sverige
Varför bygga?
Vad kostar bygget hushållen?

Alltsedan Sverige på 1970 talet med skattepengar hade byggt ut älvarna och byggt kärnkraftverk har landet haft ett stort kapacitetsöverskott av CO2-fri el.
Till 1994 var hushållen i lag garanterade billig el.

När den amerikanske ekonomen Milton Friedman fick nobelpris 1976 spreds hans idéer om det skadliga statliga ägandet till politiker i hela världen och hamnade även hos de svenska. Utan tvekan beslöts en privatisering av de flesta statliga institutionerna som medborgarna hade bekostat. Så mer eller mindre skänktes Statens Järnvägar, kraftverken för elproduktion, Posten, Skolan och delar av hälsovården till privata ofta utländska riskkapitalister. De medborgare som betalat allt erhöll enbart ett försämrat samhälle där några kunde sko sig på de skänkta gåvorna.

Inför Sveriges ordförandeskap i EU och Klimatkonferensen i Köpenhamn 2009 ville den svenska regeringen visa sig på styva linan som föregångsland och beslöt att främja en utbyggnad av vindkraftverk. Grunden för besluten var uttryckligen att el från vindkraftverk skulle ersätta el från landets kolkraftverk. I brådskan bortsågs från faktum att landet inte producerade el i kolkraftverk.
Hela kostnaden för utbyggnaden lades i en laglig tveksam åtgärd på landets hushåll genom två lagar, lag om certifikatavgift och lag om kvotplikt.

Nu har över 3500 vindkraftverk satts i drift i landet som fortfarande har ett besvärande stort kapacitetsöverskott av CO2-fri el även utan elen från vindkraftverken. Elöverskottet slumpas till utlandet.

Nu uppkommer frågor.
- Hur har landets vindkraftverk minskat landets utsläpp av CO2?
- Hur har utbyggnaden räddat klimatet?
Svaret på frågorna skall ställas mot vad utbyggnaden har kostat hushållen.

Naturligtvis finns ingen officiell sammanställning av denna kostnad.
Politikerna vill på inga villkor visa hur mycket utbyggnaden har kostat och att hela bördan lagts på medborgarna på ett sätt som strider mot det brukliga sättet att taxera ut skatt från medborgarna visar lagen kvotplikten med utomordentlig klarhet. Här har privat näringsverksamhet, försäljning av el till hushållen, tvångsreglerats genom att bolagen enligt den lagen inte får sälja billig ström till privatpersoner utan att först sälja en del dyr el från vindkraftverk. I annat fall hade aldrig den dyra vindelen kunnat säljas på en öppen och fri marknad. Genom tvångslagar har medborgaren avvingats pengar inte som skatt för att täcka statens utgifter utan som en okontrollerad avgift utanför landets budget.

Detta brott mot svensk grundlag där medborgaren gett riksdagen rätt att uttaxera skatt för att täcka statens utgifter, strider även mot alla de lagar för medborgarens skydd mot politiska övergrepp som utmärker västerlandets demokratier, så som EU:s frihandel och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna m.fl.
 Övergreppen doldes bakom hänvisning att det nu gällde att rädda jordens klimat.
Politiken var 2009 mycket medveten om att både svensk- och EU-lag förbjöd att medborgare och deras miljö fick skadas av uppförande av maskinen vindkraftverk och att det därför gällde att dessa lagar inte fick tillämpas i frågor som rör utbyggnaden av vindkraftverk. Politiken beslöt att bortse från skyddslagar som hindrade räddningen från klimatkatastrofen.

Ett påtagligt bevis för detta politiska förbud utgör dokument från Energimyndighetens chefsjurist som meddelar att i Sverige är vindkraftverk byggnader och inte maskiner.
Lika tydligt visas förbudet i regeringsbeslut av minister M.Olfsson att hindret mot utbyggnaden, EU:s Maskindirektiv, inte fick ingå i domstolarnas prövning av tillstånden för vindkraftverk. Därmed undanröjdes Sveriges grundlag om politiskt obundna domstolar. Svenska domstolar fick i kurser information om hur Miljöbalken skulle kringgås.

Politiken och myndigheterna gör allt för att slippa visa hur mycket medborgarna har tvingats betala för något som inte behövs och som bara medför skada på människa och natur.
Ett enkelt sätt är att notera att all elförbrukning hos hushållen + all elförbrukning hos lätta industrin i fjol var 92 TWh. 2017 var kvotpliktiga förbrukningen som tvingades betala 3,2 öre + 0,8 öre moms.= 4 öre/kwh =3,6 miljarder till elcertfikatpotten.
I den s.k. energiöverenskommelsen 2017 i vilken två riksdagspartier inte deltog
(L och SD) lagstiftade de resterande om inbetalningar via nya kvotnivåer till 2045, om kostnader som ingen kan veta något om eftersom kommande pris och förbrukning är okända.
Förmodligen kräver den beslutade utbyggnaden av vindkraftverk med hela 18 TWh eller ytterligare 1000 vindkraftverk och att Norge lämnar energiöverenskommelsen med Sverige 2020 en fördubbling av nuvarande kostnaden som hushållen tvingas betala för elanvändningen.
Ingen vet idag hur dyrt elen kommer att bli.

Även de avgifter från lätta industrin till certifikatpotten betalas naturligtvis indirekt av medborgarna eftersom de läggs på industrins kostnader vid försäljning av varar och tjänster.
Det finns inga andra pengar än medborgarnas att tillgå.
Oavsett hur den potten sedan användes är det enbart medborgarnas skattepengar som fyller den.
Oavsett hur den potten sedan användes grundas den på de båda lagarna om elcertifikat och kvotplikten.
Således tvingades medborgarna 2017 betala 0,04X 92 000 000 000 000 kr för något de inte behövde och som bara skadade dem. 3 680 000 000 000 kr, 3,68 miljarder
Utöver dessa pengar ger Energimyndigheten runt 500 miljoner bidrag per år av medborgarnas skattepengar för att ”främja” utbyggnaden.
Eftersom elförbrukningen och lagtvånget sett ungefär lika ut sedan 2009 har medborgarna tvingats betala runt  9X3,68miljarder, 33,12 miljarder plus 4,5 miljarder för att främja utbyggnaden.
Tvångslagarna har också tvingat fram en utbyggnad av elnätet på ytterligare
5 miljarder.
Slutsats är att tvångslagarna från 2009 har sedan dess tvingat medborgarna att betala för något som bara skadar med över 40 miljarder kr.

Dessa ofantliga belopp måste jämföras med något påtagligt.
5 miljoner Svenska hushåll har 2009-2018 tvingats betala 8 000 kr per hushåll.
Att anställa en sjuksköterska, polis, lärare kostar 2 miljoner extrabetalningen ger
20 000 nya tjänster.
Hushållens extra inbetalning är större än Ekonomisk trygghet vid ålderdomen 35.9 miljarder i budget 2016.

På frågan om vilken nytta för befolkningen som de stora kostnaderna för utbyggnaden har medfört, vägrar politiker och de flesta myndigheter att svara.
De som svarat svarar att de inte vet vad nyttan är.
Detsamma gäller frågorna om minskningen av landets utsläpp av CO2 och påverkan på klimatet. Inte en enda uppgift visar minskningen eller någon påverkan på klimatet
.
Däremot är det enkelt att bevisa att bygget för varje vindkraftverk har gett ett utsläpp av 3 000 ton CO2 vilket för landets 3500 verk har gett 10,5 miljoner ton extra utsläpp.

Inför nästa val måste politiken förklara för befolkningen varför den skall fortsätta betala för en verksamhet som inte är till hytta för dem men som medför stor skada.

Vi väntar på svar.
 

Skicka svar till
B.Stymer
valab@helgaro-liv.se
 
 

23.1.2018
Till
Media
Politiker
Regeringen

Rapporteringen om klimatkatastrofen.

När tyska ZDF sammanfattade sin nyhetsrapportering 2017 betonades att journalister i hela världen hotades och fängslades så som i USA och i Turkiet. Trots det sades journalistens arbete vara en så värdefull och helt nödvändig grund i ett fritt samhälle där rapporter om alla frågor som rör människor måste lämnas utan personliga hänsyn.
Det var i tyska ZDF, inte svenska SVT.
Sverige är ett litet land i periferin.
Svenskan är ett litet språk i periferin.
Men även för det lilla landet i periferin gäller journalisters skyldighet att utan egna hänsyn rapportera om frågor som rör många invånare.
Borde gälla.
Men det gör det inte.
Inte i en fråga som rör och plågar många människor; frågan om utbyggnaden av vindkraftverk i landet. Inte bara många människor berörs, utan miljoner, alla de elkonsumenter som av missledda politiker i riksdagen genom lag tvingas att betala extra för dyr och onödig vindkraftel.
Inte ett ord av tvivel, ingen saklig information, ingen debatt, förekommer i landets medier, inte i pressen, inte i radio och absolut inte i televisionen.
Alla de nödrop från tusentals drabbade medborgare förklingar ohörda.
Den onda utbyggnaden fortgår ohämmad, ständig.
Hur kan det vara möjligt i ett land som anser sig vara modernt och demokratiskt?
Visserligen är landet litet, språket är litet och därmed är också journalistkåren liten och kan utan konkurrens syssla med propaganda i stället för med saklig information.
En kår där inbördes beundran förblindar så till den milda grad.
En kår som skolats i att uppfatta sitt arbete som nödvändig politisk påverkan.
En liten kår som utmärks av samma inavel som hämmade våra gamla isolerade samhällen.
 Denna lilla kår har anammat den uppfattningen att jorden står inför en klimatkatastrof som kan hejdas enbart med politiska beslut om att gasen CO2 i atmosfären skall minskas.
Den bortser helt från det befängda i att livets gas CO2 skulle hota livet på jorden.
Den bortser helt från faktum att klimatet alltid ändrats på jorden.
Den bortser helt från de fakta att jordens klimat ändrats från istid till mycket varmare med högre halt av livets gas som gett frodig grönska.
Kåren bortser helt från fakta att allt liv utrotades under istider men aldrig under varmare perioder med högre halt av CO2 i atmosfären.
Det blir farligt när kåren bortser från att jorden geologiskt nu befinner sig i början av en ny istid men där kylan dämpas av höga halter CO2 i atmosfären.
Inte bara människorna i vårt lilla land är förlorade om ingen anpassning till kallare klimat sker.
Därför måste nödropen från tusentals av vindkraftverksutbyggnaden drabbade medborgare tillåtas få plats i landets medier. Det måste tillåtas att de åtminstone får delta i offentlig debatt. Det måste tillåtas att de får framlägga bevis för sina åsikter.
Åsikterna måste bemötas offentligt inte bara tigas ihjäl.
Klarar inte journalistiken i svensk media av detta så är politiska partier skyldiga att komma medborgarna till mötes.
Eftersom riksdagen 2009 uttryckligen beslutade att rädda jordens klimat genom utbyggnaden av vindkraftverk i Sverige, har den drabbade befolkningen rätt att få en redogörelse från politikerna hur denna räddning har förlöpt sedan dess.
Politiker är skyldiga att svara på den enkla frågan hur vindkraftverk i Sverige kan ändra klimatet.
Regeringen är skyldig att svara.
Alla de politiska partierna, utom ett, är skyldiga att svara.
Befolkningen väntar på svaret.

Härmed begär jag att vidtalad svarar på ovanstående fråga.

B.stymer
Helgarö, Väla 3
64592 Strängnäs
valab@helgaro-liv.se
 
 
 
 
 

29.11.2017
Till
Sveriges regering
forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se
m.registrator@regeringskansliet.se
statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se
 

Genom s.k. regeringsdirektiv styr regeringen svenska myndigheters verksamhet.
I den styrningen ingår självklart att myndigheterna i sin verksamhet föresätts följa alla
landets gällande lagar och förordningar.
En lika självklar följd av denna styrning är att myndigheten inte får lämna falska uppgifter om sin verksamhet.
Men om myndigheten trots förbud av någon irrelevant anledning ändå lämnar falska uppgifter är det regeringens skyldighet att via direktiv beordra rättelse.
Nu framkommer att Energimyndigheten och Naturvårdverket de facto via sina hemsidor lämnar falsk information i form av påstående att utbyggnaden av vindkraftverk i Sverige medför samhällsnytta.
Energimyndigheten anger detta 306 gånger trots att myndigheten i skrift meddelar att ”det inte finns någon sådan fastställd definition från vår sida.”
Vilket inte kan betyda annat än att den inte vet att eller om det finns någon samhällsnytta vid utbyggnaden av vindkraftverk. Därför är myndighetens information i saken falsk och därmed olaglig.
Naturvårdverket anger samhällsnyttan 209 gånger och meddelar i skrift ”utbyggnad kan bidra till att uppfylla flera miljökvalitetsmål. Samtidigt måste hänsyn tas i frågor som rör lokalisering, utformning och påverkan på människors hälsa och miljön.”
Detta svar kan inte godtas som en redogörelse för vad som avses med samhällsnytta.
Svaret kan mycket väl tolkas som svammel av en myndighet som inte vet vad den avser med begreppet samhällsnytta. Därför är myndighetens information i saken falsk och därmed olaglig.

 Härmed begär jag att regeringen omedelbart genom regeringsdirektiv till resp. myndighet beordrar rättelse.
Om myndigheten har svårighet, rent praktiskt, att ta bort alla hänvisningar på sina hemsidor för samhällsnytta för utbyggnaden av vindkraftverk i Sverige, begär jag härmed att myndigheten på hemsidan informerar om att det inte finns någon sådan fastställd definition från myndighetens sida och tillägger en förklaring att ”ingen som helst samhällsnytta kan uppvisas med utbyggnaden av vindkraftverk i Sverige medan skador på människors hälsa och naturen vid utbyggnaden är uppenbara och lätta att konstatera.”
Myndigheten skall i detta sammanhang också informera om att Sverige även utan el från vindkraftverk har ett betydande överskott av CO2-fri el och att bygget av varje vindkraftverk i Sverige ökar landets utsläpp av CO2 med över 2500 ton, vilket för dagens 3300 uppsatta verk ger ett utsläpp av över 8 miljoner ton.

Jag emotser snarast information om min ovan anförda begäran.
Begäran om rättelse av falsk information har också skickats till Energimyndigheten och Naturvårdsverket.
 

B.Stymer
Myndig medborgare i Sverige.
Helgarö,Väla 3
64592 Strängnäs
valab@helgaro-liv.se
 23.11.2017

Information till media.

Blåsningen av Sverige.

    Efter intensivt lobbyarbete beslöts blåsningen i riksdagen 2009 genom att ge sken av att nu när Sverige var ordförande i EU och inför klimatkonferensen i Köpenhamn landet måste rädda klimatet genom att främja utbyggnaden av vindkraftverk som skulle ersätta landets el producerad i smutsiga kolkraftverk. Naturligtvis visste tillräckligt många att landet inte alstrade el i kolkraftverk och att det därför inte fanns något att ersätta, men det hindrade inte riksdagsbeslutet. Tillräckligt många visste också att bygget av verken alltid ökade landets utsläpp av CO2 aldrig minskade det.
    När sedan Centerns Maud Olofsson fick ansvar för utbyggnaden lämnades all vett och sans i frågan därhän. Fastän Bondeförbundet/Centern under hela sin tillvaro tjänstgjort som ”nyttiga idioter” åt Socialdemokraterna är det ingen svensk politiker som nånsin ställt till det för svenska folket som Olofsson.
Det är märkligt att den stora blåsningen får fortsätta trots att Alliansen från 2009 har röstats bort. Socialdemokraterna styr men de har aldrig motsatt sig blåsningen. Deras hänsyn inskränker sig till det ”arbetande folket” inte till svensk natur och människor i allmänhet. De fick inte mandat att regera utan att ha hjälp av en liten sekt Miljöpartiet och Vänsterpartiet . Båda dessa partier anser sig kunna öka väljares sympatier genom sin skrämselpropaganda om en Klimatkatastrof som kan förhindras av vindkraftverk i Sverige.
    Men varför kan svenska folket inte värja sig mot att bli bedraget såhär?
Skälen är många men i grunden ligger befolkningens urgamla trälfasoner förstärkta av påtvingad Lutherdom om att lyda, inte bråka, överheten vet bäst, vilket har cementerats genom tvåhundraårig fred. Befolkningen har inte behövt slåss för sin sak. Den tiger och lider.
   Trots det har svenskarna beslutat om lagar och förordningar som syftar till att de moderna ”mänskliga rättigheterna” skall skydda även dem.
Men bristerna i svensk rättshanteringen medför att just i frågor om utbyggnaden av vindkraftverk i Sverige åsidosätts alla skyddslagar genom ett olagligt trixande.
Enlig svensk lag, Miljöbalken, får inte naturen och människors hälsa skadas så som den gör när vindkraftverk byggs. När så domstolar med hänvisning till Miljöbalken ger tillstånd att bygga påstår domstolen samtidigt att den farliga maskinen vindkraftverk
skyddar människors hälsa och miljön mot skador och olägenheter, att maskinerna skyddar och vårdar värdefulla natur- och kulturmiljöer, att maskinerna bevarar den biologiska mångfalden. Vilket är helt befängt.
Lika befängt är att svensk lag, Aarhuskonventionen, stadgar att berörd allmänhet skall delta i beslutsprocessen som rör deras miljö. Aldrig någonsin har den lagen tillämpats i frågor som rör vindkraftverk i Sverige.
Svensk rättshanteringens mest iögonfallande trixande visas i tillämpningen av EU:s Maskindirektiv vars bestämmelser gör att ingen maskin vidkraftverk i Sverige får sättas i drift då skyddsbestämmelserna inte uppfylls. Bestämmelserna gällde från landets inträde i Unionen 1994 men svenska myndigheter vägrade att tillämpa dessa genom att hänvisa att vindkraftverk i Sverige inte är maskiner utan byggnader enligt svensk Plan- och bygglag. Först 2009 tvingades regeringen att erkänna att direktivet gäller även i Sverige för vindkraftverk. Men samtidigt beslöt svensk regering, Maud Olofsson, att direktivet inte fick användas i domstolsprövning av tillstånd för vindkraftverk. Direktivet gällde men fick inte användas vid maskinen vindkraftverk.
För att vara på säkra sidan att kunna kringgå lag har myndigheten Arbetsmiljöverket i den svenska tillämpningen av direktivet rakt av strukit Skyddsklausulen.
Denna hantering är inte bara befängd utan den strider mot svensk grundlag om oberoende domstolar.
    De som i Sverige lobbar för utbyggnaden av vindkraftverk, myndigheter och domstolar, beslutar ständigt om utbyggnaden grundade i ostyrkta argument.
Energimyndigheten, som också är ett verk av M.Olofsson, hänvisar på Nätet 306 gånger till vindkraftverkens ”stora samällsnytta”. På en direkt fråga svarar myndigheten att de inte har någon definition. De vet således inte varför de ger skattemiljoner till vindindustrin.
Naturvårdsverket skriver 209 gånger om nyttan men svarar märkligt att den inte uppfyller miljömål och att den inte tagit hänsyn till människa och miljö.
   Det här är inte fråga om falsk reklam utan om allvarligt bedrägeri utfört av myndighet. Naturligtvis finns inte den ringaste samhällsnytta för vindkraftverk. Endast stor skada. Att många i samhällets ledande ställning äger verken och får medborgarnas pengar direkt i fickan, är ingen ”samhällsnytta”. Det är bedrägeri.
Den avgörande orsaken till att blåsningen får fortgå är till slut endast det faktum att de som jobbar med svensk media, press, Radio, TV har slutit en inofficiell överenskommelse att de måste bidra till att rädda klimatet och därmed världen genom att aldrig publicera sådan information till allmänheten som den ovanstående.
Den bojkotten måste brytas för att vi skall rädda oss och vår natur.
Stöd därför försöket på http://www.helgaro-liv.se/

B.Stymer
Helgarö/Väla #
64592 Strängnäs
Valab@helgaro-liv.se
 19-11-2017

Krav att ställa vid varje domstolsbeslut i frågor om tillstånd för vindkraftverk.

Härmed begär klagande att beslutet/domen lämnar en klar redogörelse om hur beslutet grundas i uppfyllande av följande lagliga krav:

1 I Miljöbalken
1 kap, 1 § särskilt med avseende på punkterna 1-5, 6 kap 4 §, 17 kap 6 §.
Denna begärda redogörelse skall bl.a. innehålla domstolens svar på frågan hur maskinerna skyddar människors hälsa och miljön mot skador och olägenheter,
hur maskinerna skyddar och vårdar värdefulla natur- och kulturmiljöer, hur maskinerna bevarar den biologiska mångfalden?

2 Aarhuskonventionen
angående lämnad information till berörd allmänhet, deltagande i beslutsprocessen för berörd allmänhet och rättslig prövning ifrån politik obunden domstol.

3 Maskindirektivet
särskilt med avseende på Artikel 11 Skyddsklausul och 16 CE-märkning av maskinen på uppställningsplatsen.

       Dessutom bör klagande alltid begära en redogörelse för hur den rättsliga prövningen har grundats i påståenden att uppförandet av vindkraftverk i Sverige medför stor samhällsnytta.
Dessutom bör klagande alltid begära en redogörelse för hur riksdagsbeslutet 2009 ang. utbyggnaden av vindkraftverk har uppfyllt den enda i riksdagsbeslutet angivna grunden att genom utbyggnaden minska landets utsläpp av CO2.
Eftersom Sverige inte tillverkar el i kolkraftverk kan el från vindkraftverk inte ersätta och minska landets utsläpp av CO2

         Naturligtvis kommer domstolarna att inte kunna svara på dessa begäran men tillstyrker domstolen trots det utbyggnaden bör klagande lämna in en klagan till Europadomstolen med hänvisning att beslutet strider mot konventionen om de mänskliga rättigheterna, rättsstatprincipen. Denna klagan måste lämnas snarast efter slutlig dom/beslut i miljööverdomstolen.

Rättsstatsprincipen
Enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har alla människor rätt till en rättvis och offentlig prövning inför en opartisk och självständig domare.
Utan möjlighet att anmäla övergrepp och få dem prövade i domstol blir den enskildas rättigheter inte mycket värda. Enligt artikel 8 och artikel 14 i konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna och artikel 6 och artikel 13 i Europakonventionen har alla rätt att få sin sak prövad inom rimlig tid och inför en opartisk domstol.
Observera att den svenska länsstyrelsen inte uppfyller kravet på opartisk domstol eftersom länsstyrelserna är regeringens förlängda arm och är skyldiga att lyda regeringsdirektiv.
Märk också att miljödomstolarna inte gör sakliga prövningar eller utredningar utan godtar länsstyrelserna prövningar och utredningar. Därför följer miljödomstolarna oftast länsstyrelsernas beslut.
Märk också det mycket ringa antal tjänstemän som deltar i den rättsliga prövningen och aldrig några politiker när det som vanligt är en enda tjänsteman i kommunen som ger klartecken för utbyggnaden och sällan hela kommunfullmäktige. Så beslutar fem personer, två tjänstemän på länsstyrelsen och tre tjänstemän i domstol, om att skada natur och tusentals människors hälsa.
 

B.Stymer
valab@helgaro-liv.se16.11.2017
Till
Granskningsnämnden

Anmälan om nedanstående program bryter mot någon av de regler och bestämmelser som finns för tv och radio.

Angående inslaget om klimat ons. 8 nov. 2017 i programmet Studio ett efter kl. 17.

Här skulle enligt trailer trovärdigheten i utspel om klimatkatastrof med ångestskapande innehåll prövas.
I stället för saklig information får den största klimatmegafonen av alla, Johan Rockström, tillsammans med en obekant forskare från KTH recensera sig själva. Detta är ett paradexempel på hur SR P1 presenterar information inom klimatvetenskap helt i avsaknad av prövade inslag för att stärka trovärdigheten i ett mycket komplext kunskapsområde. Här stämmer journalister upp i klimatångestkören och släpper inte fram någon röst som påstår att ni sjunger i otakt. Bevisligen finns en mängd vetenskapsmän som motsätter sig Rockströms slutsatser därför att de är ovetenskapliga och därför falska. Ett sakligt program om klimatändring kräver att även forskare med annan åsikt än Rockströms får komma till tals. Då detta inte skedde i det anmälda programmet har de regler och bestämmelser som finns för tv och radio brutits.

Härmed krävs rättelse.

B.Stymer
valab@helgaro-liv.se12.11.2017
Expressens gröna hjärnsläpp.

I brist på annat lanserar tidningen Expressen 2.11.2017 ”Nu storsatsar Expressen på journalistik om klimatet.”
Att skriva om snusk och rusk ger tydligen inte längre tillräckligt många läsare så nu skall läsare även skrämmas med klimatkatastrofen. – Det har varit en riktig ögonöppnare att jobba med det här projektet. Jag hoppas att det blir så även för läsarna, säger reportern Magnus Falkehed.
följ vår nya Facebooksida Expressen Klimat, uppmanar tidningen, tillägger länken Anmäl till Pressombudsmannen och visar de vanliga bilderna av isberg och eländet i Sydsudan.
Ett flertal artiklar är skrivna av Antilla Yoldas och hänvisar också till engelska tidningen The Guardian som är ökänd för att driva klimathysterin.
Men även våra kända klimatprofeter agronomen och politiske professorn J.Rockström, naturskadespecialisten P.Holmström m.fl. kommer till tals.
Det är inte lika märkligt som att den lilla gröna sektens båda språkrör Fridolin och Lövin får ohämmad breda ut sig.
Har miljöpartiet på fallrep tagit över tidningen Expressen?
När miljösektens företrädare pladdrar sitt vanliga strunt är det inte så farligt men när en skolminister avslöjar att han beordrar att svenska skolbarn skall hjärntvättas med miljöpropaganda så är det livsfarligt för hela samhället och påminner om alla diktatorernas älskningsgrepp att påverka barn med sin propaganda. Än har vi inte glömt Adolf Hitlers skola.

Expressen 3.11.2017
Jordbruket kan vara över om 60 år därför att insekter dör av växtgifter och monokulturer i jordbruket.
Men snälla nån! Vad har det med klimatet att göra? Ingenting.
Och The Guardian skriver om havsuppvärmning fast vetenskapliga studier visat att haven inte har mätbart värmts.

Expressen 4.11.2017
Skriver politiske professorn Rockström om eländet i Sydsudan som bevisligen grundats i inbördeskrig.
Men snälla nån! Vad har det med klimatet att göra? Ingenting.

Expressen 5.11.2017
Skriver naturskadespecialisten Holmgren om Cementas fabrik på Gotland som släpper ut CO2.
Men snälla nån! Vad har det med klimatet att göra? Ingenting.

Expressen 6.11.2011
Skriver Åsa Asplid - 2017 kan bli varmaste året – genom tiderna. Kan och kan!
Nu när vi just upplevt kallaste året sedan 1700-talet.
Men snälla nån! Vad har det med klimatkatastrofen att göra? Ingenting.

Expressen 7.11.2017
Skriver om att plastavfall är ett av vår tids största miljöproblem.
Javisst!  Men vad har det med klimatet att göra? Ingenting.
Och sedan The Guardian igen om luftföroreningar av främst biltrafik som naturligtvis inte heller beror på klimatet.

Expressen 9.11.2017
ger Miljöpartiet fritt fram att propagera för att skolbarnen får hjärntvättas med miljöpropaganda.
 Men vad har det med klimatkatstrofen att göra? Ingenting.

Expressen 9.11.2017
Här är det dags att rapportera om jättebränder i USA där det är fritt fram att skjuta ihjäl folk och även att anlägga bränder.
Varför skriver inte Expressen om det faktum att bränderna är så svårsläckta därför att brandskyddet och den skyddande bostadsplaneringen i sann marknadsliberal anda har avskaffat ett effektivt brandskydd och en vettig husbyggnation?
Anlagda bränder har inget med klimatet att göra.

12.11.2017
Här tar Expressen priset för stollighet när den beskriver ”klimatsunamin” som uppstod när en bergvägg rasade i havet.
Vad i hela friden har en bergvägg som rasar att göra med klimatet? Ingenting.

Det är märkligt att en tidning på detta infantila sätt vill riskerar hela sin trovärdighet.
Räddning finns, men inte genom gemensamt flum tillsammans med en miljösekt.
Börja tillnyktringen med att publicera ovanstående.

B.Stymer
valab@helgaro-liv.se

PS
Jag följer uppmaningen i tidningen att anmäla den till Anmäl till Pressombudsmannen för spridande av farlig propaganda.9.10.2017
Till
Tidningen

Med stöd av att jag genom Presstödet medverkar i finansieringen av tidningen kräver jag att den publicerar följande:

2009 beslöt riksdagen att landets utsläpp av klimatfarligt CO2 skulle minska genom massivt bygge av maskiner vindkraftverk vars el skulle ersätta landets el från kolkraftverk.
Då byggnation i statens regi ansågs olämplig, gällde det att skapa förutsättningar för privat finansiering och eftersom maskinerna är så oerhört ineffektiva skapades ett system med mycket generösa bidrag för att locka satsning på byggnationen.
Politiskt mål var att skattefinansiering skulle undvikas.
Naturligtvis blev vindelen mycket dyrare än all annan el i det stora överskottet som redan producerades i landet. Vilket i fri ekonomi alltid skulle leda till att ingen köper den dyra elen.
Genom lag tvingas därför alla elbolag, som säljer el till privatkunder, att alltid först köpa en viss andel dyr vindel och lägga kostnaden på elkonsumenternas faktura.
Det märkliga för svensk politik är att inga invändningar förekommer mot detta säregna sätt att genom lag tvinga privata bolag att anpassa sin affärsmodell. Ingen ifrågasätter om Sveriges Grundlag eller Europarätter ger regeringen denna möjlighet.
Systemet har även den följden att den totala kostnaden som åläggs elkonsumenten, utöver skatt till staten, aldrig behöver redovisas offentligt då extraavgiften utbetalas direkt till ägarna av verken. Hur mycket som på detta vis har överförts från konsument till ägare av verken döljs. Då det sannolikt rör sig om oerhört stora belopp, många miljarder som skulle göra stor nytta i skola, vård och omsorg, undviks all debatt om nyttan av dessa åtgärder.
Trots att det allmänt var känt 2009 att landet inte producerade el i kolkraftverk och hade ett besvärande stort kapacitetsöverskott av el fri från CO2, beslöt Riksdagen att främja utbyggnaden av vindkraftverk. Naturligtvis var det även känt att bygget av maskinerna alltid skulle öka landets utsläpp av CO2, aldrig minska det då ingen kolel fanns att ersätta i landet.
Det är högst anmärkningsvärt att en politisk hysteri i samband med Sveriges ordförandeskap i EU och Köpenhamnskonferensen kunde förleda svenska riksdagen till detta enastående olämpliga beslut som gränsar till rättsövergrepp.
Nu, 8 år senare, får samma rättsövergrepp pågå obehindrat trots att regeringen bytts. De s.k. miljömål som politikerna hänvisar till har för elproduktionens del uppfyllts för länge sedan.
Den svenska politiken kan undvika all debatt om hysterin att rädda klimatet därför att svensk media spelar med i detta förödande elaka spel. Ingen debatt får förekomma.
Därför har inte den mycket enkla frågan besvarats, - hur kan vindkraftverk i Sverige ändra jordens klimat så att havet inte stiger, polarisarna inte smälter och orkaner inte drabbar Amerika?
Alla professorer, meteorologer och alla politiker som också lever på att skrämma okunnigt folk med jordens undergång bör besvara denna enkla fråga.
Gör det nu och här.

B.Stymer
valab@helgaro-liv.se25.10.2017
Olagliga vindkraftverk i Sverige.

Genom myndighetsutövning och rättshantering åsidosätts gällande lagar och bestämmelser som syftar till att skydda svensk natur och medborgarnas hälsa i frågor som rör utbyggnaden av vindkraftverk.
Här är exempel på några av de viktigaste lagarna och bestämmelserna som åsidosätts.

Miljöbalken
anger uttryckligen i ÖVERGRIPANDE BESTÄMMELSER,1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde att:
”1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
3. den biologiska mångfalden bevaras,
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.”
          Varje betydelse av denna skrivning innebär ett förbud mot utbyggnaden av vindkraftverk i Sverige. Självklart bevarar vindkraftverk t.ex inte den biologiska mångfalden när skogen skövlas av uppställningsplatser, vägar och kabelgator eller när fåglar, fladdermöss och insekter dödas av maskinen vindkraftverk.
Domstolarna åsidosätter detta förbud och ger tillstånd för att sätta upp vindkraftverk genom en upprörande märklig hänvisning till balkens bestämmelser i 9 kap. som reglerar användning av bl.a. vatten och torvtäkter men dessutom anger i 8 § ”Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet prövas av mark- och miljödomstol.
   Regeringen får föreskriva att ansökan om tillstånd för vissa slag av verksamheter skall prövas av länsstyrelsen.”
Varje rättsligt tillstånd för maskiner vindkraftverk i Sverige grundas i denna märkliga hänvisning i 9 kap. Därmed ges falskt sken av att bestämmelserna i Miljöbalken följs.

Maskindirektivet
är visserligen ingen lag men varje bestämmelse i direktivet gäller som lag även i Sverige sedan 1994.
Naturligtvis vet våra myndigheter att inget vindkraftverk i Sverige skulle få sättas i drift om direktivets bestämmelser tillämpades. Därför tillämpas de inte.
Så tillämpas inte artikel 4, Marknadskontroller, av svensk myndighet Arbetsmiljöverket, eftersom ingen marknadskontroll av maskinerna vindkraftverk någonsin har genomförts. I 10 år har vi av regeringen och Arbetsmiljöverket förgäves begärt kopia av genomförda kontroller. Verket har svarat med att lämna kopior av genomförda arbetsplatskontroller enligt svensk Arbetsmiljölag som omfattar endast anställda arbetstagares skydd och inte det skydd av allmänheten som närmar sig maskinerna med stöd av svensk Allemansrätt så som direktivets Artikel 11, Skyddsklausul, kräver innan en maskin får sättas i drift.
Så tillämpas heller inte direktivets Artikel 16, CE-märkning, vilket innebär att ingen maskin vindkraftverk är CE-märkt på sin uppställningsplats i Sverige där den utgör ett hot mot allmänheten. Maskinens delar kan vara CE-märkta men direktivet anger uttryckligen att hela maskinen skall vara säker där den sätts i drift.
Rent stötande är att myndigheten, Arbetsmiljöverket, har ändrat gällande text i direktivet så att t.ex. direktivets viktiga Artikel 11, Skyddsklausul, har utelämnats i den svenska översättningen AFS 2008:3. Enkelt kan den engelska grundtexten jämföras med den svenska översättningen.

I sitt rättssystem har Sverige införlivat flera konventioner som skall skydda människors hälsa, säkerhet och frihet.
Men när det gäller frågor om uppförande av vindkraftverk i Sverige får bestämmelserna i konventionerna inte hindra utbyggnaden av vindkraftverk.

Aarhuskonventionen är ett exempel.
Den är lag i Sverige sedan 2005 och anger att medborgarna i frågor som rör deras miljö skall få information om ärendet, skall delta i beslut om ärendet och skall få tillgång till rättslig prövning i ärendet.
Naturligtvis åsidosätter svensk rättsutövning, om den ens är medveten om denna gällande lag, dessa bestämmelser i varje ärende som handlar om utbyggnaden av vindkraftverk.
Visst förekommer det att företaget som ansökt om tillstånd bjuder på kafferep men aldrig någonsin har berörd allmänhet informerats om t.ex. säkerhetsfrågan vid maskinerna.
Den lagliga bestämmelsen att berörd allmänhet skall delta i beslut om ärendet har aldrig någonsin tillämpats. Den framstår som enbart löjlig i svensk rättstillämpning av frågor som rör tillstånd för vindkraftverk.
Genom regeringsbeslut 17.3.2011, I 6, Maud Olofsson, har den svenska regeringen förbjudit medborgarna att få tillgång till rättslig prövning i frågor som rör vindkraftverk genom att förbjuda att alla lagar och bestämmelser som rör ett ärende får tillämpas.
      ”I denna prövning ingår inte att beakta maskindirektivet eller något annat produktdirektiv”. Naturligtvis måste domstolar i sin prövning tillämpa de gällande lagliga bestämmelserna för maskiner vindkraftverk om de får ställas upp i naturen.
Denna regeringens order lyder alla svenska domstolar och länsstyrelser trots att svensk grundlag, Regeringsformen, uttryckligen förbjuder att regeringen anger hur  domstolar skall döma, 11 kap, 3§.
Enligt konventionens Artikel 9 ska medborgares rätt till rättslig prövning utföras av ”domstol eller något annat oberoende och opartiskt organ som inrättats genom lag.”
Miljöbalkens bestämmelser i 9 kap. som anger att länsstyrelserna av regeringen fått uppdrag att prövning av tillstånd till utbyggnad av vindkraftverk strider i sak mot konventionens krav om oberoende och opartiskt organ då länsstyrelser per definition är skyldiga att lyda regeringens order, regeringsdirektiv. Länsstyrelser är utan tvekan regeringens förlängda arm och absolut inte ett oberoende och opartiskt organ.
Det allvarliga med denna svenska rättshantering är att det enbart är länsstyrelsen som utreder och undersöker en begäran om tillstånd för vindkraftverk och inte miljödomstolen. Länsstyrelsen lämna ett beslut vilket domstolen sällan ändrar.
Konventionen stadgar att förvaltningsmyndigheten länsstyrelsen får göra en preliminär prövning men den får inte ersätta prövning i domstol.
Länsstyrelsens beslut i fråga om tillstånd för vindkraftverk strider därför mot lagen Aarhuskonventionens bestämmelser.

Med anledning av det ovan anförda uppkommer den självklara frågan om vad som gör utbyggnaden av maskiner vindkraftverk så oerhört viktig så att svensk rättstillämpning får gå i kras.

B.Stymer
valab@helgaro-liv.se27.10.2017
Till
Fråga till de politiska partierna som 2009 i Riksdagen beslutade om stöd för utbyggnaden av vindkraftverk.
Genom två propositioner proposition, 162 och 163, beslöt riksdagen 2009 att landets utsläpp av klimatfarligt CO2 skulle minska genom massivt bygge av maskiner vindkraftverk vars el skulle ersätta landets el från kolkraftverk.
Då byggnation i statens regi ansågs olämplig, gällde det att skapa förutsättningar för privat finansiering och eftersom maskinerna är så oerhört ineffektiva skapades ett system med mycket generösa bidrag för att locka privat satsning på byggnationen.
Politiskt mål var att skattefinansiering skulle undvikas.
Naturligtvis blev vindelen mycket dyrare än all annan el i det stora överskottet som redan producerades i landet. Vilket i fri ekonomi alltid skulle leda till att ingen köper den dyra elen.
Genom lag tvingas därför alla elbolag, som säljer el till privatkunder, att alltid först köpa en viss andel dyr vindel och lägga kostnaden som fördyrar elen, en elcertifikatavgift, på elkonsumenternas faktura.
Systemet har den följden att den fördyrande kostnaden som åläggs elkonsumenten aldrig behöver redovisas offentligt då extraavgiften utbetalas direkt till ägarna av verken. Hur mycket som på detta vis har överförts från konsument till ägare av verken döljs. Då det sannolikt rör sig om oerhört stora belopp, många miljarder som skulle göra stor nytta i skola, vård och omsorg, undviks all debatt om nyttan av dessa åtgärder.
Trots att det allmänt var känt 2009 att landet inte producerade el i kolkraftverk och hade ett besvärande stort kapacitetsöverskott av el fri från CO2, beslöt Riksdagen att främja utbyggnaden av vindkraftverk för att minska landets utsläpp av CO2. Naturligtvis var det känt att bygget av maskinerna alltid skulle öka landets utsläpp av CO2, aldrig minska det då ingen kolel fanns att ersätta i landet.
Det är högst anmärkningsvärt att en politisk hysteri i samband med Sveriges ordförandeskap i EU och Köpenhamnskonferensen kunde förleda svenska riksdagen till detta enastående olämpliga beslut som gränsar till rättsövergrepp.
Nu, 8 år senare, får samma rättsövergrepp pågå obehindrat trots att regeringen bytts. De s.k. miljömål som politikerna hänvisar till har för elproduktionens del uppfyllts för länge sedan.
Den svenska politiken kan undvika all debatt om hysterin att rädda klimatet därför att svensk media spelar med i detta förödande elaka spel. Ingen debatt får förekomma.
Därför har inte den mycket enkla frågan besvarats,
- hur kan vindkraftverk i Sverige ändra jordens klimat så att havet inte stiger, polarisarna inte smälter och orkaner inte drabbar Amerika?

Av den anledningen begär jag härmed och med stöd av offentlighetsprincipen
att riksdagspartiet nu besvarar ovanstående fråga.
B.Stymer
valab@helgaro-liv.se28.10.2017
Tänk om Juholt har rätt!
14.10 2017 chockade Juholt (S) hela Sveriges politiker i en intervju i SvD.
Där uppgav Juholt att han tror att Sverige är på väg att bli en diktatur som styrs av experter och inte av människors värderingar, politiker.
Uttalandet upplevs så fruktansvärt så även statsminister Löfven (S) tar avstånd, inte i sak utan med att ”han lär sig nog”.
Men varför inte bemöta i sak?
Går det inte?
Har förre riksdagsmannen Juholt fel när alla som vill se kan se att ansvarslöst bekväma politiker i riksdagen överlåter utredningar åt lobbyorganisationer, låter dessa skriva propositioner, sysslar med att springa på deras tillställningar med fri mat, fria drinkar och allt annat fritt som tillhör ett bekvämt och ansvarslöst politikerliv?
Juholt har rätt om man tittar efter noga.
Se hur svensk historias största förändring av landskapet gick till när tusentals maskiner vindkraftverk fick ställas i naturen.

Lobbyverksamhet.
Genom omfattande lobbyverksamhet över hela Sverige, där politiker på central. regional och lokal nivå fick springa på lobbarnas tillställningar, beslöt riksdagen 2009 i två propositioner 162 och 163 att främja utbyggnaden av vindkraftverk för att minska landets utsläpp av CO2 och därmed rädda jordens klimat.
Här blir ansvarslösheten uppenbar eftersom alla visste att landet redan hade ett stort överskott av el fri från CO2, att el från vindkraftverk inte kunde ersätta någon kolel eftersom det inte fanns svenska kolkraftverk som producerade el. Även en ansvarslös politiker borde inse att man inte kan minska något som inte finns. Åtminstone hade lobbyorganisationen klart för sig att bygget av vindkraftverk i Sverige alltid skulle öka landets utsläpp av CO2, aldrig minska det.
Tydligen är det ett för högt ställt krav att en politiker förstår det olämpliga i att i ett överskott av el som behövs varje sekund göra än mer el som kommer bara ibland när det blåser.

Ordförandeskapet i EU och miljökonferensen i Köpenhamn 2009.
Men vid denna tidpunkt då Sverige skulle vara ordförande i EU och inför miljökonferensen i Köpenhamn där man i FN:s regi skulle besluta om överstatliga lagar för att rädda klimatet, behövdes inte mycket för att svenska riksdagsmän skulle tappa omdömet totalt.
Därför tilläts att alla lagar och bestämmelser till skydd för människors hälsa och till skydd för naturen kunde åsidosättas av tjänstemännen på alla nivåer och på alla domstolar. Regeringen befallde genom regeringsdirektiv som skrevs av tjänstemän.
Bekvämt ansvarslösa politiker överlät åt experter och tjänstemän att hantera lagar och förordningar. Politikerna behövde inte ens känna till dem eller deras innehåll.

Lagar upphävs.
Miljöbalkens entydiga förbud enligt portalparagrafen kunde fiffigt åsidosättas genom en hänvisning till 9 kap som handlar om vatten och torv men som också anger att tjänstemännen på länsstyrelserna skall pröva frågan. Pröva något som är förbjudet och ge tillstånd?
Men så ges sken av att Balken tillämpas.

Sedan 1995 gäller från Sveriges inträde i EU Maskindirektivets skyddsbestämmelser för alla maskiner. Inklusive maskinen vindkraftverk. Detta direktiv förbjuder entydigt att vindkraftverken i Sverige får sättas i drift eftersom gällande skyddsanordningar saknas. Det är skrattretande löjligt hur tjänstemän, främst på ansvarig myndighet, trixar för att kringgå bestämmelserna. När det inte räcker längre att påstå att maskinen vindkraftverk inte är maskin i Sverige utan en byggnad, ingriper helt sonika minister Maud Olofsson med en regeringsorder 17.3.2011, I 6, och befaller domstolar att ”inte beakta” maskindirektivet.
Rent stötande är att tjänstemän på myndigheten, Arbetsmiljöverket, har ändrat gällande text i direktivet så att t.ex. direktivets viktiga Artikel 11, Skyddsklausul, har utelämnats i den svenska översättningen AFS 2008:3. Enkelt kan den engelska grundtexten jämföras med den svenska översättningen.
Denna regeringens order lyder alla svenska domstolar och länsstyrelser trots att svensk grundlag, Regeringsformen, uttryckligen förbjuder att regeringen anger hur  domstolar skall döma, 11 kap, 3§.

Aarhuskonventionen är lag i Sverige sedan 2005 och anger att medborgarna i frågor som rör deras miljö skall få information om ärendet, skall delta i beslut om ärendet och skall få tillgång till rättslig prövning i ärendet.
Den lagliga bestämmelsen att berörd allmänhet skall delta i beslut om ärendet har aldrig någonsin tillämpats i Sverige. Hos alla tiotusentals medborgare som förgäves fordrat sin rätt framstår den som enbart löjlig.

Beslutande tjänstemannakår.
Det svenska landskapet skövlas nu i rasande takt genom att en tjänstemannakår med ambitioner att rädda klimatet ger hundratals nya tillstånd utan att frågan debatteras av politiker. Ordet vindkraftverk får inte förekomma i någon offentlig debatt. Nämns aldrig vid partiledardebatterna fastän frågan berör fler medborgare än någon annan politisk fråga. Politikerna har helt lämnat frågan till tjänstemän, två på länsstyrelserna, högst tre på miljödomstolarna, kommundirektören i varje kommun trots att Miljöbalken anger att frågan skall avgöras av kommunfullmäktige.
Så behöver ingen ta politiskt ansvar.

Enkelt politiskt ansvar.
Till skillnad från sjukvårdskrisen, skolan, bostadsbyggandet, invandringen där det krävs omfattande politisk styrning för att komma tillrätta med problemen, behövs i frågan om att rädda åtminstone det som räddas kan av svensk natur endast en enda åtgärd, ett enda regeringsdirektiv till alla länsstyrelserna att stoppa alla ansökningar om tillstånd för uppförande av vindkraftverk. Hänvisa om så behövs till att frågan om samhällsnyttan för utbyggnaden behöver utredas.
Att nyttan behöver utredas framgår med all tydlighet av att myndigheten som har till uppgift att genomföra utbyggnaden, Energimyndigheten, bevisligen inte har någon klar uppfattning vad begreppet innebär trots att den fördelar miljoner skattemedel till ägarna av verken.

Varför vägrar politiker att ta ansvar i denna fråga?
Bland annat av ovilja att tala om intressen och incitament och utifrån en snällhetspresumtion, där alla i varje läge handlar för det allmännas bästa.
Jordens klimat måste räddas.
Men vägran att offentlig debattera utbyggnaden beror också på det faktum att så många politiker på alla nivåer, så många tjänstemän på alla nivåer, äger egna verk, har andelar i verk. De vill inte avslöja att de utnyttjar de egna besluten för att berika sig själva.

Visst har Juholt rätt om han avser det faktum att politiker har överlåtit frågan om ändringen av det svenska landskapet till en handfull självsvåldiga tjänstemän och byråkrater. Politikerna saknar kunskap och ansvarskänsla och därför vilja att utföra det arbete som de är valda att utföra. De har överlåtit styrelsen till personer som aldrig kan ställas till svars av dem som drabbas av deras beslut.

Det kan kallas diktatur.

B.Stymer
valab@helgaro-liv.se

PS
Varför medverkar media till att denna artikel inte får nå allmänheten? 
 
 
 
 
 

Läs också om  falska uppgifter till EU  och Nya skrifter och Rättsövergrepp mot miljön och  Jävoch FN 2013
 
Allt det positiva som påstås om vindkraftverk är inget annat än bluff och båg och rena lögner.
Fundament till ett vkv.
Tror någon att naturen här kan återställas?
Så skövlas naturen för all framtid.

 

1.3.2017
Anförande avsett att hållas vid demonstration mot vindkraftverk 25.2.2017
Det största bedrägeriet någonsin.

När riksdag och regering 2009 befallde alla elkonsumenter att betala en extraavgift till vindkraftverksindustrin var det det största bedrägeriet mot det svenska folket någonsin.
Beslutet grundades i två propositioner med uttalat mål att minska landets utsläpp av CO2.
I all hast före miljökonferensen i Köpenhamn och Sveriges ordförandeskap i EU tappade politikerna all vett och sans. De noterade inte ens att svensk el inte producerades i kolkraftverk, elen från vindkraftverk kunde därför inte ersätta något som inte fanns, och lyckades heller inte med den enkla beräkningen att uppförandet av de gigantiska maskinerna alltid skapar mera utsläpp av CO2 än de någonsin kan gottgöra genom att ersätta kolel.
I brådskan missbrukade riksdagen sin makt att beskatta befolkningen genom att den extraavgiften som var nödvändig för att göra innehavet av dessa fullständigt ineffektiva maskiner lönsamt inte som vanligt var en skatt för att täcka statens omkostnader, sjukvård, försvar o.s.v. utan en avgift som varje elkonsument tvingades betala till alla de som ägde maskinerna. Så döljs den totala kostnaden för vindvansinnet.
Grundlagen ger riksdagen rätt att beskatta folket för landets utgifter men denna rätt innebär inte att tvinga befolkningen att ge pengar till rika privatpersoner och bolag.

Regering och riksdagens illa genomtänkta beslut ansågs så viktigt att
all lag som skall skydda miljö och befolkning från att skadas av utbyggnaden av farliga vindkraftverk, måste åsidosättas.
De av regeringen utsedda domstolarna förmåddes att bedriva miljöpolitik och bryta grundlagens uttalade skyldighet att vara oberoende av den politiska makten. Så bryter domstolarna det i Miljöbalken uttalade förbudet att starta maskiner vindkraftverk.
Domstolarna lyder blint minister Maud Olofssons order att inte beakta de skyddsbestämmelser som anges i gällande EU-direktiv Maskindirektivet.
Klagomål till EU- kommissionen och till FNs Aarhus Convention Secretariat som skall se till att Aarhuskonventionen om information, medbestämmande och oberoende rättslig prövning efterlevs, kastas i papperskorgen.
Naturligtvis kan krämarorganisationen EU inte tillåta att alla vindkraftverk i Sverige stängs och FNs utredning leddes av en svensk professor som naturligtvis heller inte kan stöta sig med sin arbetsgivare svenska regeringen.
Professorn godtog till och med att regeringens förlängda arm länsstyrelsen i Sverige är politiskt oberoende domstol.
Det är inte bara domstolarna som struntar i lagen.
I Eskilstuna kommun driver ansvarslösa och okunniga politiker bygget av olagliga vindkraftverk trots att länsstyrelsen har förbjudit det två gånger.

Befolkningen som drabbas av dessa maskiner har ingen laglig möjlighet att värja sig.
Som medborgare är det skrämmande och ofattbart att något så simpelt som maskiner kan anses så viktiga som att svenska statens rättsapparat sätts ur spel.
Vi medborgare är rättslösa inför vindvansinnet.
Är det möjlig att medias okritiska ältande av klimatkatastrof kan förblinda så många medborgare att dessa rättsövergrepp får passera?
Är medias ältande orsaken till att saklig debatt om utbyggnaden av vindkraftverk inte förekommer i Sverige, eller en saklig debatt om nonsensöverenskommelsen i Paris?
När vi medborgare hotas till liv och lem och lagen inte skyddar oss har vi rätt till självförsvar.
Låt oss utnyttja denna rätt när vi hotas av de livsfarliga maskinerna.
Finns någon annan möjlighet än att Skjuta sönder skiten?
 
 
 
 
 

24.1.2017
Rekommendation inför överklagan av tillstånd för vindkraftverk.
24.1.2017
Att överklaga tillstånd för vindkraftverk.
Ofta bjuder de som vill få tillstånd några närboende på kaffe och kallar det för att gällande bestämmelser om information och samråd enligt miljöbalken är uppfyllda.
Den juridiska processen inleds med en kungörelse som tillståndsgivande länsstyrelse låter publicera i lokalpressen.
De kungörelserna är kopior av standardtexter från vindbolagen.
Men enligt vilken lag görs ansökan?
Ofta enligt kap 9 miljöbalken men ibland enligt enbart miljöbalken.

Undersökning av utförda domar i frågor om vindkraftverk i Sverige har visat att domstolar struntar i miljöbalkens bestämmelser om skydd för människors hälsa och skydd mot att skada naturen trots att skydda hälsa och natur är själva grunden i hela miljöbalken.
Domstolarna har bevisligen struntat i detta skydd och grundat sina domar istället på miljöflummig politik. Detta strider mot grundlagen om från politiken oberoende domstolar.

Vi fortsätter
B.Stymer

5.12.2016
Olagligt vindkraftverksbygge på Kafjärden Eskilstuna.

Utan minsta förvarning eller information till de tusentals kringboende kring Kafjärden börjar Skanska bygget oktober 2015.
När kringboende frågar får de svaret att byggloven från 2007-2008 har förlängts 2012 och gäller till 2017.
Kringboende klagar hos Länsstyrelsen i Sörmland därför att bygglov inte kan förlängas så som kommunen påstår.
15.6.2016  beslutar Länsstyrelsen inhibition, stopp för vidare byggnation.
Kommunen meddelar att skyddsarbete måste genomföras på den första av 9 fundament så att ingen kan skada sig. Endast ett fundament är armerat, de andra är öppna låga gropar där ingen kan skada sig.
             Byggnationen fortsätter med tillåtelse av kommunen som är tillsynsmyndighet.
24.8.2016 länsstyrelsen beslutar att upphäva bygglovet från 2012.
             Byggnationen fortsätter med tillåtelse av kommunen som är tillsynsmyndighet.
30.8.2016  Eskilstuna kommun ger nytt bygglov trots att ändringen av Miljöbalken 2009 förbjuder kommuner att ge bygglov för stora och många vindkraftverk.
             Byggnationen fortsätter med tillåtelse av kommunen som är tillsynsmyndighet.
21.9.2016 Länsstyrelsen beslutar om ny inhibition av nya bygglovet och stopp för bygget.
             Byggnationen fortsätter med tillåtelse av kommunen som är tillsynsmyndighet.
Fortfarande 5.12.2016 har länsstyrelsen vägrat upphäva nya olagliga bygglovet.
              Byggnationen fortsätter med tillåtelse av kommunen som är tillsynsmyndighet.
Inget stoppar den olagliga byggverksamheten; inte polisanmälan, inte överklagningar av varje kommunalt beslut i ärendet, inte överklagningar till Mark- och miljödomstolen, till Förvaltningsrätten, JO.
Ansvariga politiker svarar inte på tilltal. Eskilstunakuriren och andra medier mörkar skandalen.
Hur kan en svensk kommun tillåtas att så uppenbart få lov att strunta i gällande lag?
Vad ligger bakom?  Vem har gett kommunen, Skanska och den kinaägda verksamhetsutövaren tillåtelse till denna olaglighet? Är det de 400 miljonerna som eländet kostar? Eller att Energimyndigheten ligger i kommunen? Eller har både Länsstyrelsen i Sörmland och Länsstyrelsen i Uppsala som är tillståndsgivare enligt bestämmelserna i Miljöbalken, gett kommunen tillstånd att bryta lag?
Hur stoppar man olagligheterna när myndigheterna har fått hjärnsläpp och är med på att skada medborgarna?
 
 

4.3.2016
 Jag vill kunna sluta med vindvansinnet.
Vi har ju lyckats rädda oss men vansinnet fortsätter. 2015 hjälpte vi till att stoppa de norska bedragarna Synergy i Köping. Då trodde vi att nu var Mälardalen räddad. Men nu 2016, efter Jul, får vi samtal att vindkraftverk på Kafjärden i Eskilstuna har börjat byggas.
Vad i hela helvete nu då? Vi visste att byggloven hade gått ut senast 2013 men att tidningen Eskilstuna Kuriren sommar 2015 skrivit en liten snutt om att kineser tänkte bygga på Kafjärden. Våra frågor till tidningen om mera information besvarades inte. Och våra insändare i frågan publicerades inte. Någon mera information till kringboende gavs inte. Först 23.2.2016 lämnar tidningen information om pågående bygge men döljer att det inte finns lov eller tillstånd och att eländet har polisanmälts. Utan giltiga lov och tillstånd har kineserna, eller de som driver olagligheterna, sluppit att följa alla krav som Miljöbalken ställer, inget MKB, inget om höjden om ljudstörningar om skuggbildning om säkerheten alls.
Åklagarmyndigheten lägger ned polisanmälan med hänvisning att rufflarna på kommunen ändå frågat om vilka lagar som gäller. Den slutsatsen är helt falsk och kommer från att åklagaren inte har läst rätt innantill i ett dokument från kommunjuristen.
Det märkliga är att några tjänstemän på kommunens Miljökontor vrider sig ut och in i försök godta olagligheterna. De lämnar falska uppgifter om att "övergångsbestämmelser" gör att byggloven från 2007/2008 fortfarande gäller 2016. Rena löjan. Till sist meddelar kommunens byggnadsavdelning att ett nytt bygglov beslöts 2012 § 133 "1. Ansökan beviljas enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen (PBL). " vilket innebär att beslutet gäller två tomter inte 10 vindkraftverk.
Lagen säger att efter 2009 skall den som vill bygga vkv begära tillstånd hos länsstyrelsen. Här hos länsstyrelsen i Uppsala eftersom ln i Sörmland inte hanterar frågor om vkv.
Ln i Uppsala har meddelat att någon ansökan om tillstånd inte finns hos dem.
Slutsats på hela denna sörja är att olaglig byggverksamhet, Sveriges största svartbygge, fortgår i Eskilstuna. Alla lagar är satta ur spel för något som ingen behöver, som bara skadar natur och människa, som inte ger staten eller kommunen en krona, som är inget annt än rena vindvansinne.
Vad gör vi för att rädda oss? Vad gör vi för att stoppa vansinnet?
 

15.5.2015

Min slutkläm.
Den 26.3.2015 höll FN:s Kommitté för tillämpningen av bestämmelserna i Århuskonventionen, Aarhus Convention Compliance Committee, ECCC, möte i Geneve med anledning av min anmälan av svenska staten om brott mot bestämmelserna i konventionen.
Jag bevisar att vi klagande inte hade talerätt, inte fick information, inte var delaktiga i beslut ang. vindkraftverk på Helgarö och inte hade tillgång till rättslig prövning i vilken alla lagar som rör ärendet, även maskindirektivet, skall ingå.
I nästan tre år har jag informerat ECCC om förhållandena i Sverige med avseende på vindkraftverk. Mars 2015 beslöt Kommittén att ta upp min anmälan tillbehandling och jag inbjöds till sammanträde  26.3.2015. Också regeringen hade inbjudits och de ställde upp med tre damer regeringsråd o.dyl. Naturligtvis kom ingen ansvarig politiker. Sådana vågar aldrig debatt i frågor om vindkraftverk. De vågar inte stå för de idiotiska besluten om utbyggnaden av vindkraftverk.
I en stor sal satt en svensk ordförande omgiven av fem sex sekreterare på ett podium. På sidorna satt delegater från olika stater, runt tjugo. Alla var höga jurister.
De skulle ställa frågor.
Trots en heldags förhandlingar hann mötet inte med min viktigaste fråga, den om rättslig prövning där jag kan visa att i den förlovade demokratin Sverige den politiska regeringen ger order till domstolar vilka lagar de inte får ta med i en rättslig prövning av tillstånd för vindkraftverk. Detta nämndes kort och då studsade den polska juristen till och ville ställa frågor. Men den här frågan skulle behandlas lite senare. Jag såg ju att även delegaten från Kazakstan höjde på ögonbrynen.
Det blev som vanligt mycket surr om onödiga frågor initierade av regeringen: - Vem är Stümer? Har han stöd av några? Skall han verkligen ha talerätt om han bor så långt från verken?
Så ofta har jag varit med om att när mina motståndare inte kan komma åt min argumentation med sakskäl så övergår de till att ifrågasätta min person. Det borde den svenska ordförande ha kunnat förhindra.
Men han känner naturligtvis väl till rättshanteringen i Sverige och vet att domstolarna gör det lätt för sig när de avslår folks talerätt med hänvisning att de bor för långt från verken. Den tolkningen har inget stöd i varken svensk eller internationell lag.
Genom att besluta om att begränsa talerätt med hänvisning till avstånd påstår domstolarna något så fullständigt idiotiskt som att avstånd skadar befolkningen och inte ljud- och ljusstörningar. Avstånd till vindkraftverk har inte dödat en enda fågel. Kan det här vara så svårt att förstå?
Men visst förstår domarna men de struntar fullständigt i människa och natur. De fjäskar för makten. Fjäskar för nya fina tjänster.
Nu har jag jobbat med de kvarblivna frågorna och har skickat in ett nytt intyg på att jag representerar vår förening FLIS, Föreningen Landskapsskydd I Strängnäs.
Men vad blir det av det här då?
Inte mycket, tror jag. Inte tillåter den svenska ordförande att alla länsstyrelsernas domar blir ogiltiga därför att länsstyrelserna inte är oberoende av makten så som Konventionen kräver. Länsstyrelserna lyder regeringens order. Så styrs Sverige.
Inte kan någon ändra på det.
Det blir väl så som med min anmälan av svenska statens fördragsbrott när EU-maskindirektiv inte tillämpas i Sverige vid maskinerna vindkraftverk.
Istället för att kräva att deras lag skall tillämpas har EU bett mig fara åt helvete för regeringen har ju bedyrat att maskindirektivet tillämpas utan att kravet på marknadskontroller har utförts så som lagen kräver.
Det finns bara ett sätt att stoppa vindvansinnet och det kan inte göras med lagens hjälp.
Det finns kanske ett annat sätt, att stämma någon verksamhetsutövare för brott mot maskindirektivet bl. a. Brott begås när maskinen sätts i drift utan att säkerhetskraven i maskindirektivet är uppfyllda. Samla pengar och stäm någon vindskojare. C.Simonsbacka, incon@telia.com, vet hur man gör. Det finns ju en förening som begär pengar av vinddrabbade för att hjälpa dom. Varför hjälper den föreningen inte?
 

22.3.2015
Hur kan vindvansinnet stoppas?
Vindvansinnet skulle stoppas omedelbart om svensk lag tillämpades. Men regeringen har sista ordet och tillåter inte stoppet.
Regeringen förbjuder också att domstolar får tillämpa EU- lag, maskindirektiv som om det tillämpades skulle stoppa alla vindkraftverk omedelbart.
Regeringen ljuger för EU och påstår att lagen maskindirektiv tillämpas i Sverige.
Och krämarföreningen EU godtar lögnen därför att ett stopp skulle kosta för mycket.
Så fortsätter det största bedrägeriet någonsin mot befolkningen.
Det finns bara ett sätt att få stopp på vansinnet.

9.3.2015
Inga vindkraftverk på Helgaö/Strängnäs.
Sedan januari 2008, i nästan 8 år, har vi här på Helgarö motsatt oss kyrkans bygglov för två vindkraftverk alldeles i stranden på vår underbara Mälare. Vi har skrivit hundratals skrivelser, förgäves försökt att samtala med kyrkans chef, biskopen, och kommunens politiker. Chefen avfärdade oss med att säga att han inte visste, inte hade med saken att göra. Politikerna ställde aldrig upp på debatt. De gömde sig bakom riksdagspolitiker som inte hade en susning av våra invändningar. Nu har mark- och miljööverdomstolen som slutlig instans upphävt bygglovet trots att kyrkan hade fått något så ovanligt som prövningstillstånd efter avslaget i underinstans. Utredningen är så bristfällig så att den inte kan ligga till grund för bygglov.
Varför tog målet så ovanligt lång tid?
Det berodde på att alla bristerna i utredning framstod redan i början. Området var då del av skyddat Natura 2000-område och det tog tid att få landshövdingarna i Västmanland och Sörmland att gemensamt undanta området. Det tog tid att undanta skyddsområden för fåglar o.s.v. Men tid för att inventera flora och fauna användes inte. Det struntade man i trots att vi klagande krävde det från början. Varken kommun eller länsstyrelse orkade med den uppgiften. Alla våra krav och invändningar hamnade i papperskorgen. När ärendet 2014 kom upp i mark och miljödomstolen, instansen under överdomstolen, noterade den de uppenbara bristerna i handläggningen och upphävde bygglovet. Men kyrkan överklagade domen med hänvisning att en anlitad fågelexpert påstod att örnarna, som bevisligen häckade i området, inte kunde skadas av vindkraftverk på land därför att de bara flög över vatten.
Det förvånade att de fick prövningstillstånd i överdomstolen. Men nu är saken avgjord. Bygglovet är slutligt upphävt. Det blir inga vindkraftverk på Helgarö.
Men en bitter smak dröjer kvar hos oss klagande.
Var fanns alla de medborgare som säger sig värna om miljö och natur? Var är hembygdsföreningen som har som uppgift att stödja bygdens folk? Men framför allt: varför drev kyrkan frågan så frenetiskt? Varför skövla Guds Underverk naturen för snöd girighet?
Var det värt den miljonen av medlemmarnas pengar som det kostade att driva processen?
 
 
 
 

26.3.2015 har UN/ECE kallat mig till ett möte i GENEVE med anledning av min anmälan om brott mot Aarhuskonventionen i ärendet vindkraftverk på Helgarö/Strängnäs.
Anmälan rör i princip alla tillstånd för vindkraftverk i Sverige.
Enligt anmälan består brottet i:
Ingen information före beslut
Ingen delaktighet i beslut och nekad talerätt
Ingen möjlighet att få ärendet rättsligt prövad i domstol.
Förklaringen till sista punkten är att maskindirektivet på order från regeringen inte får ingå i en rättslig prövning i domstol. En rättslig prövning måste naturligtvis innebära att alla relevanta lagar i ärendet måste ingå i den prövningen. Det är naturligtvis inte tillåtet att låta bli en lag som utgör hinder för det domslut som prövningen skall leda till.
 

Arrendeavtal som gör markägaren rättslös
 
 
 
 


                                         Välkommen till (bloggen) om Stoppavindvansinnet.

Då medias alla journalister vägrar att utföra skyldigheten att informera om historiens största bedrägeri mot det svenska folket, måste vi som vill stoppa vansinnet via Nätet lämna information i syfte att i nästa val framtvinga ett stopp för vansinnet.
Vi argumenterar än så länge med ord men vi tänker värna våra hem och vår existens mot skövlingen med alla medel. Det är frågan om överlevnad för alla oss som drabbas av förstörd häsa och skövlad natur.
Delta i den debatt som media förvägrar oss.
Om vi bara finge en halvtimme i statens TV skulle vi genom våra argument sänka ela vindvansinnet.
Men ingen vågar denna offentliga debatt.                                  Sammanfattning 2015.
Vindmaffian begick självmord genom att sätt upp så många vkv så att elpriserna rasade. Fullständig idioti. Men girigheten förblindar. Trots att alla vkv ger förlust, att inga nya sätts upp, fortsätter myndigheterna att lämna tillstånd till eländet utan eftertanke. De stora snyltarna, svenska Svea Skog och norska Statkraft har lagt ner sitt ruffel men de små som inte har egna pengar att bygga räknar med att utlänningar kommer att köpa. Så har några skojare på Kafjärden i Eskilstuna lyckas sälja sina bygglov, där tiden gått ut och gjort dessa värdelösa, till Kineser so naturligtvis skiter i svensk lag och som gett Skanska uppdrag att bygga.
Bedrägeriet fortsätter. Hur får vi stopp på skiten?
2015 började med att vindkraftverken här på Helgarö stoppades för gott, sen blev vi inbjudna av FN att delta i en Tribunal i Geneve 26.3.2015. Där har slutavgörandet inte fallit än. Eftersom vi vann mot kyrkan här på Helgarö så fick ärendet i Geneve fokusera på att vi, den berörda allmänheten inte tillerkändes vår talerätt.
Vår strid i EU, att Sverige inte följde lag Maskindirektiv vid vkv, förlorade vi naturligtvis därför att krämarna i EU bara är ute efter pengar och skiter fullkomligt i de egna lagarna. EU-krämarna kunde naturligtvis inte stänga alla olagliga svenska vkv.
Nu väntar vi på FN-beslut. Under tiden skriver vi artiklar som media naturligtvis inte publicerar. Senast var det bedrägeriet i Paris nyligen där alla miljöstollar hoppade av glädje över att ett avtal slutits om – ingenting hade slutits, inte en enda bindande åtgärd. Kan det vara möjligt att alla där var fullständiga idioter eller blev världens invånare åter grundlurade och bedragna inför öppen ridå?
Vi fortsätter.
Nedan lägger jag ut några av artiklarna.

5-11-2015 Hur kan vindkraft i Sverige radda klimatet.doc
14-12-2015 Bindande overenskommelse i Paris om vad.doc
17-12-2015 ST och SVT.doc
 
 
 
 Det här finns på sidan
Om oss    Varför denna sida.    Delta i debatt på Facebook    Här har du chansen att påverka    Skratt        Lögnerna       Så bekämpas vansinnet
 
 
 
       Här är knappen

      Tryck på denna länk

      och skriv ditt namn 

 


Om oss
Vi har försökt att värna vår natur och vår existens från att skövlas av jättelika livsfarliga maskiner vindkrftverk. Det är svenska kyrkan som här ville skända Guds underverk, naturen, genom att 2008 begära att få sätta upp två vkv här på helgarö vid Mälarens strand. Vi har hittills kunnat hindra skövlandet genom att överklaga allt. Dessutom struntade Strängnäs kommun i att området var del av ett skyddat 2000-område, de struntade också i att delar i området var fågelskyddsområde som inte fick beträdas under sommaren, de struntade också i att kyrkan inte hade servitut att nyttja befintlig väg, men framför allt struntade både kommunen och länsstyrelsen att göra de lagstadgade undersökningarna av områdets flora och fauna. Vi blev snart varse att inga svenska lagar till skydd för människa och natur fick gälla för utbyggnaden av vindkraftverk.
Kommun och länsstyrelse struntade i att informera den berörda allmänheten, struntade i att ha lagstadgad samråd om utbygnaden, struntade i alla överklaganden, struntade i att lämna begärd information.
2014 kommer vårt ärende att avgöras i Nacka domstol, Mark- och miljödomstolen.
När vi bittert fick lära oss att i frågan om vindkraftverk är vi medborgare i Sverige rättslösa enligt svensk nationell rätt, anmälde vi svenska staten till EU-kommissionen därför att även överställd EU-rätt har åsidosatts, Maskindirektiv tillämpas inte vid maskinerna vindkraftverk, och till FN,UN/ECE därför att Aarhuskonventionen inte tillämpas i Sverige i frågor om vkv. Aarhuskonventionen ger medborgare rätt att i frågor om miljö få information, få delta i beslut och få sin sak rättsligt prövad.
EU vill så gärna kasta vår anmälan i papperskorgen därför att alla vkv i Europa körs olagligt precis som i Sverige där ingen maskin är CE-märkt.
FN,UN/ECE som är ett internationellt organ för att se till att Konventionen tillämpas av de stater som undertecknat den, inkl. Sverige. UN/ECE har beslutat att behandla vår anmälan i en offentlig Tribunal trots högljudda protester från den svenska regeringen.Vi kommer att bli kallade till Tribunalen om inte regeringen lyckas förmå FN att låta bli. 

Varför denna sida?

Jag har insett att allt vi gjort hittills med vårt motstånd har varit och är meningslöst. Vi har argumenterat med sakargument som inte har betytt ett skit. Vindvansinnet pågor utan några sakskäl. Vi måste inse det. Vi måste hitta på något annat, något som tvingar politiker. Sakskäl gör det inte. Det har vi märkt. När jag säger åt folk att slåss för fan, så ryggar de och säger kanske - men Gandhi och Mandels ändrade världen med ickevålds metoder. Ja men för hela friden! Ser du inte skillnaden? De kunde med argument så småningom ändra motståndarnas sinnen. Javisst! Men hur ändrar vi sinnet på alla maskinerna vindkraftverk som står där och skövlar vår natur. Som du läst så försöker jag att på något vis samla namn på folk som säger "jag kommer att rösta på det parti som lovar att stoppa vindvansinnet".
Jag vill göra en knapp på hemsidan eller på Facebook som hela tiden visar hur många det är som säger så. Sedan inför valet, när det är tillräckligt många som tryckt på knappen, skall vi kunna tvinga politiker att lyssna.
Jag blir förbannat på debatterna där alla i början säger "jag är egentligen inte emot..." Vansinne är vansinne precis som 2+2=4. alltid! Jag håller också på att sätta upp en blogg men den sidan funkar inte ännu.
Sen filar jag på ett föredrag som jag kan åka omkring i Sverige och hålla. Jag kör hårt till valet Om det inte går att få stopp på skiten så återstår bara en sak.
Vi fortsätter
Bernd

 


 
  Jag deltar i debatt på Facebook trots det och har någon synpunkter på vad jag lagt ut här om bluff och löngner så maila mig https://www.facebook.com/groups/stoppavindvansinnet/
 


Här har du ingen chans att påverka. Medierna är köpta av vindmaffian, annonser, EU skyddar bara alla krämare som vill tjäna pengar. Att folk skadas, att nauren skövlas bryr sig ingen om.

Inför valet 2014
SVT vill veta vilka frågor som är viktigast i valet 2014.
Maila svar om vindutbyggnaden  till
dinrost@svt.se

SVT inbjuder också till debatt
http://debatt.svt.se/skriv-pa-debatt/

EU erbjuder befolkningen att lämna synpunkter före den 14.2.2014 till frågan om framtida miljöskydd.
HT 359 - Consultation on Community Guidelines on State Aid for Environmental Protection
stateaidgreffe@ec.europa.eu
Här finns tillfälle att ange att alla subventioner till vindkraftverk och även subventioner till annan energiproduktion måste upphöra.
 
 
 
 


Skratt
sång 1 av operasångaren Peter Tornborg
sång 2
http://www.youtube.com/watch?v=ZTki_JxtjNk&feature=feedu
 

                                                 Allt det positiva som påstås om vindkraftverk är inget annat än bluff och båg och rena lögner.
                             El från vindkraftverk i Sverige behövs inte och maskinerna skadar allt och alla.
Lögnerna

1 Lögnen om att rädda klimatet
2 Skattebidragen till vkv
3 Lögnen om att vkv skapar nya jobb i Sverige
4 Bluff och båg med lagar och paragrafer.
5 Bluffen med samråd
6 Bluff med den s.k. egenkontrollen, rapporteringen av inlevererad vindel.
7 Osanningen om att svenska folket vill ha vindkraftverk.
8 Smygandet med hur många vkv skall det bli.
9 Kostnader för rivning av vkv
10 Bluff med Bygdepeng
11 Bluff med ljudberäkningar
12 Lögnenom att  Fåglar och andra djur inte skadas.
13 Lögnen om att Vkv-el behövs för hushållen
14  Lögnen om säkra vindkraftverk
15  Bluff med försök att kringgå kommunens veto
16 Bluff med hantering av maskinernas risker.
 
 
 

 

Lögnerna

1
Lögnen om att rädda klimatet
I två propositioner  2008/09: 162 and Bill 2008/09: 163 angav regeringen som enda grund för utbyggnaden av vindkraftverk att landets utsläpp genom bygget skall minskas.
Med lätthet kan visas att byggnationen av ett vindkraftverk i Sverige alltid medför större utsläpp av CO2 än maskinen någonsin kan gottgöra genom att ersätta i landet producerad el från kolkraftverk, som inte finns.
http://www.helgaro-liv.se/FN 2013/8-8-2010 arne utsl co2.doc
Hur kan det vara möjligt att ingen politiker först genomförde denna enkla uträkning innan det beslöts att för alltid ändra Sveriges landskap. Vilka krafter lurade så politikerna genom sin lobbing?
Faktum är därför att jordens klimat skadas än mer av varje uppsatt vkv i Sverige.
Ingen politiker kände tydligen till att Sverige har och kommer att ha ett mycket stort överskott av kapacitet att producera CO2-fri el. Vi kan göra för mycket CO2-fri el som är mycket billigare än vindelen. Det tycks lobbande riskkapitalister har lurat på politikerna att utnyttja genom att sälja den elen till utlandet.Alla pengarna hamnar i ders fickor. Hushållen tvingas betala.
 

2
   Skattebidragen till vkv 

För att göra utbyggnaden möjlig beslöt regeringen en extra skatt elcertifikatavgiften. Men då en moderat styrd regering inte vill framstå som skattehöjare doldes skatten genom att den inte redovisades i statens budget. Medborgares frågor om hur stora skattebidragen som tillfaller verksamhetsutövarna, de som äger verken, besvaras inte.
Förutom certifikatavgiften får stora elförbrukare skattebefrielse från energiskatten.
De rena skattebidragen utgör nu mellan 50-60 öre kWh. Regeringen främjar vkv dessutom genom lag s.k. kvotplikt att den som vill sälja el till konsumenterna först måste köpa den mångdubbelt dyrare vindelen innan försäljaren kan köpa den billiga vatten- och kärnkraftelen. Detta leder naturligtvis till dyrare el för konsumenten.
Dessutom strör regeringen, Energimyndigheten, EU ut medborgarnas skattepengar i övermåttan över vindindustrin. Vindbolaget Arise Windpower skulle räddas från konkurs och fick 2012 100 miljoner, bara sådär. Nu har EU gett miljoner för att vindbolagen kan experimentera om att undvika livsfarlig iskast och Sverige fick nyss 8 000 miljoner av EU för att främja grön energi.
Nu skriker svensk vindindustri på hjälp om mera bidrag. Troligen vågar regeringen inte höja den direkta vindskatten utan kommer att höja kvotplikten i smyg. Vad de än hittar på så drabbar det oss elkonsumenter.
Hur mycket får vindmaffian i bidrag utöver certifikaten
700 miljoner enl. www.energimyndigheten.se/vindkraft
Energimyndigheten har genom sitt stödprogram Teknikutveckling och marknadsintroduktion i samverkan lämnat stöd på närmare 700 miljoner kronor som ska bidra till att utvecklingen går mot en kostnadseffektiv och hållbar utbyggnad av vindkraft. Syftet är att andra projekt ska kunna ta lärdom av deras erfarenheter och nya kunskaper. 
20 miljoner till Havsnäs: http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/Nyhetsarkiv-2009/Vindkraftverk-i-Havsnas-ska-generera-ny-kunskap/
för att göra en Handbok för kommunerna: http://www.res-group.com/pdf/NV_Handbook/Slutrapport_Handbok_till_kommunerna.pdf
Utlandet betalar enbart 25 % av kostnaden för el från Sverige.
 

3
Skapar nya jobb i Sverige visar sig vara rena lögnen.
När vi ständigt hör påstående om nya jobb som vindindustrin skapad har vi frågat regering, riksdagspartierna, länsstyrelserna, kommunerna, arbetsförmedlingarna om hur många nya jobb som skapats av de nästan 2500 verk. Alla svarade att de inte visste. Men trots det står det i de flesta tillstånd och domarna att vkv behöver byggas för de nya jobben.
5.1.2014 kl 13 hade radio P1 ett program om alla arbetstillfällen som vindvansinnet hade skapat. Reportern hade naturligtvis besökt Sveriges, ja världens största va… vindbygge i Piteå. Han pratade om och med arbetskraften men ….. inte en enda var svensk. 
 I Piteå skall Sveriges och Europas största vindindustri ligga. Läs om besvikelsen när nya jobben uteblivit, Piteå tidning 10-12-2013.
 


Bluff och båg med lagar och paragrafer.
För oss motståndare mot vindvansinnet är det uppenbart att inga lagar för skydd av människa och natur får gälla för frågor om vindkraftverk.
Det är ett hån mot medborgarna att även svensk domstol hänvisar till Miljöbalken 1 kap 1 § för att ge tillstånd till att naturen skövlas för all framtid.
Miljöbalken
1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde
1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.
   Miljöbalken skall tillämpas så att 
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
3. den biologiska mångfalden bevaras,
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.
Myndigheter och domstol påstår således att  de jättelika maskinerna som skövlar naturen och dödar allt levande som kommer i vägen för deras vingar, att de skyddar människor, att de vårdar värdefull natur, att den biologiska mångfalden bevaras genom alla sönderhackade djur. Detta är befängt men så tillämpas lag i rättsstaten Sverige. Jag undrar varje gång hur det kan komma sig att staten tappar all vett och sans när det gäller den relativa skitsaken vindkraftverk.
På order av regeringen får heller inte internationell bindande lag EU-direktiv, Maskindirektivet, gälla i rättsprövningen av maskinerna vindkraftverk, se http://www.helgaro-liv.se/FN 2013/17-3-2011 regering.pdf 
Att en sådan order till svensk domstol strider mot själva kärnan i vår demokrati, Regeringsformens 11 kap. Rättskipningen 3 § "Ingen myndighet, inte heller riksdagen, får bestämma hur en domstol ska döma i det enskilda fallet eller hur en domstol i övrigt ska tillämpa en rättsregel i ett särskilt fall. Ingen annan myndighet får heller bestämma hur dömande uppgifter ska fördelas mellan enskilda domare. Lag (2010:1408)."
Det struntar regeringen i. 
Så går det till i rättsstaten Sverige.
Sverige har också skrivit på Aarhuskonventionen 2005 som i ärenden som rör miljön ger medborgarna rätt till information, rätt till delaktighet i beslut och rätt till rättslig prövning i oberoende domstol.
När vi klagande kräver dessa rättigheter får vi till svar att ingen myndighet känner till konventionen. Samma svar får vi av politikerna..
Men regeringen, myndigheterna och vindmaffian har från första början varit alldeles klara över att om lagarna får gälla så kan inte ett enda vkv sättas i svenska naturen.
Därför gällde det att se till att lagarna inte gällde för vkv. Regeringen och Arbetsmiljöverket tillgrep till och med det fåniga tricket att kalla maskinerna vindkraftverk för byggnader som inte regleras av Maskindirektiv.
Naturligtvis har vi anmält svenska staten för brott mot gällande intenationell lag. 
Faktum är att alla vindkraftverk körs olagliga utan CE-märkning och utan att myndigheterna uppfyllt kravet att genomföra marknadskontroll enligt Maskindirektivet vid maskinerna vkv.
Precis som vilken maffia som helst är vindindustrins verksamhet olaglig.
Vi har anmält svenska staten till EU-kommissionen för att Maskindirektivet inte tillämpas vid maskinerna vkv och till UN/ECE, som svarar för att Aarhuskonventionen följs, för att konventionen inte tillämpas i Sverige i frågor om vkv.
EU vill så gärna kasta anmälan i papperskorgen för vår fråga rör alla vkv i Europa och FN kommer att hålla en tribunal i Geneve om vår anmälan om inte den svenska regeringen lyckas att lobba ned även denna anmälan i papperskorgen. Inte vill de avslöjas med fiffel och båg.
Se anmälan till EU och UNECE på www.helgaro-liv.se 
 

5
Bluffen med samråd
Plan- och bygglagen och Miljöbalken anger klart och tydligt krav på samråd MB 6 kap 4 §.
Aarhuskonventionen och EU-direktiv  anger samma sak i form av deltagande i beslut och tillgång till information.
Svenska myndigheter åsidosätter alla dessa bestämmelser genom att godta intetsägande kafferep i stället för samråd enligt lag.
När sedan berörd allmänhet vill invända mot beslut om vkv avvisas de med hänvisning att de inte framfört dessa vid samrådet och att det nu är för sent.
Naturligtvis är detta åter ren lögn. Varje myndighetsbeslut kan överklagas under angiven tid.
Men den berörda befolkningen bör inte låta lura sig.
När någon får vetskap om utbyggnaden skall han samla berörd allmänhe eller kämpa ensam.
Sedan skall invändningarna skrivas ned, frågor till den som begär tillstånd skall skrivas ned, begäran om inventering av flora och fauna skall skrivas, o.s.v.
Frågorna skall lämnas i förväg med krav om att alla skall besvaras före tillstånd kan ges. Hjälp med frågor finns.
Protokoll med närvarolista skall vidimeras av allmänhet.
Frågorna och protokollen skall skickas både till länsstyrelsen och kommunfullmäktige.
Berörd allmänhet bör kalla in extern hjälp vid samråden för att bemöta vindbolagens vanliga lögner.
Se också nedan.
 


Bluff med den s.k. egenkontrollen, rapporteringen av inlevererad vindel.
Ingen kontrollerar hur mycket el som levereras till nätet.
Egentligen behövs ingen anslutning till elnätet alls för att elcertifikat skall utgå vilket kan förklara varför flera verksamhetsutövare första året systematiskt rapporterar en konstant elproduktionen från verket, månad för månad. År 2010 gjordes sju (7) anmälningar till olika åklagaremyndigheter med misstanke om bedrägeriförsök varefter samtliga utredningar lades ned av Miljöåklagaren i Malmö då miljöbrott inte förelåg. 
I lagen om elcertifikat finns krav på att anläggningens produktion ska mätas per timme. För den produktion som du (din rapportör) mäter och rapporterar in till Svenska Kraftnät tilldelas du elcertifikat för, antingen om mätaren sitter på din bruttoproduktion (i ditt interna nät) eller din nettoproduktion.
Nyligen upptäcktes stora inrapporterade skillnader till www.vindstat.nu av egenrapporterad vindel, effektivitet 27,7%, medan till Svenska Kraftnät, SvK, inmatad  vindel endast gav effektiviteten 21,6%, vilket kan göra att enorma bidragsbelopp kan utbetalas felaktigt, Bidragsfusket 2012 kan ha uppgått till cirka (27,7/21,6-1)* 7200000000*0,17=350 Mkr http://www.svenskenergi.se/Elfakta/Statistik/Kraftlaget/Tidigare-kraftlagen/ ). 
 

7
Osanningen om att svenska folket vill ha vindkraftverk.
SOM-institutet lobbar för vkv med detta påstående.
Enligt Forskning och Framsteg nr 5/6 om lögnen att 87 % av svenskarna gillar vkv
Marianne Henningsson har undersökt närmare att om frågan ställs hur många som är beredda att bo i närheten av vkv blir siffran 40 %.
I en SOM-undersökning tillfrågas ett statistiskt utvald antal människor. Då 80,5 % av de tillfrågade statistiskt bor i tätort eller stad anser de sig inte berörda av vindeländet.
Vi har begärt att SOM skall utföra urvalet bland landsortsbor men det vägrar de.
 

8
Smygandet med hur många vkv skall det bli.
Om regeringens s.k. mål skall uppfyllas skall utöver nuvarande 2500 ytterligare 6000 verk byggas. Men vem vet om det räcker? Redan finns ansökningar inne för tillstyrkan för ytterligare 10 000. Vem säger stopp?
Folk bör få info om var alla verken skall placeras.
Begär offentlig info från länsstyrelserna.
Först i december 2013 upptäckte minister Hatt(C) att sverige redan 2012 hade uppfyllt sitt EU-åttagande att 50 % av all använd energi skall vara s.k.grönt. Inget annat land i Europa behöver redovisa mer än 20 %.
Varför behöver vi trots det bygga fler vkv? Varför säger hon inte stopp nu?
 

9
Kostnader för rivning av vkv
Enligt lag skall naturen återställas när verksamheten upphör. Inget vkv i Sveriges kalla klimat kan köras efter 15 år. På Gotland byttes vkv ut redan efter 10 år.
Lagen kräver att naturen återställs inte bara att tornet på vkv plocks ned. Skog skall planteras på alla vägar, kabelbator, ledningsgator, uppställningsplatser Men hur återställer man efter den skadan som visas överst på denna sida. Skadas inte naturen för all framtid? Och hur återställs alla sönderhackade djur?
Enligt http://www.namdalsavisa.no/naringsliv/article6198883.ece kostar rivningav ett 2 MW-verk i Norge 10 miljoner.
Att bila bort betongfundament kostar runt 5 miljoner. 
Energimyndigheten säger att det räcker med en kostnad på 400 000 som först behöver betalas när verket är slutkörd. 
Vem kommer att få stå för kostnaden när markägaren gjort konkurs och vindmaffian schappat till skatteparadis? Kommunmedborgarna naturligtvis.
Miljöbalken tillåter inte att betong lämnas kvar i naturen. Trots Miljöbalken godtar domstolar att betongfundament lämnas kvar och skottas över. Så går det till i rättsstaten Sverige.

10
Bygdepeng
är troligen muta som ger fängelsestraff
http://www.second-opinion.se/energi/view/2640#
http://vindbrukdalsland.se/Mutor-Ny_lagtext_2012-07-01.pdf
Vi har polisanmält kommuner och vindsnyltare för tagande av muta och givande av muta. Men polisen kastar alla anmälningar av vindkraftverk alltid i papperskorgen. De har också fått order om det precis som länsstyrelserna och ordern till domstolarna.
De flesta kommuner som tecknat avtal om mutorna får aldrig några pengar och där de får pengar går det till föreningslivet där politiker är med. 
Så går det till i rättsstaten Sverige.

11
Bluff med ljudberäkningar.
Det här är väl den största och farligaste bluffen av alla.
Vid varje industri och bygge utför man exakta mätningar av allt buller även infraljud. Är värdena för höga skall verksamheten ändras eller stängas. Det är benhårda regler som alltid följs även i Sverige. Men hör och häpna vid de bullrande och livsfarliga maskinerna vkv utför man alldrig mätningar vid bostad. Det behövs inte säger myndigheterna. Men en hoper ljudföretag tjänar storkovangenom att stoppa in några passande värden i en formel som då kan anpassas till att alltid ange ett ljudsäkert område där ingen bor. Var och en som klarat grundskolans matte inser med lätthet att resultatet av en formel alltid beror på vilka värden du stoppar i den.
De svenska myndigheterna ljuger ohämmad om att det farliga infraljudet från vkv inte finns och om det skulle finnas så skulle det vara ofarligt.
I skrivelser till regeringen har vi begärt att Sverige precis som Danmark skall genomföra en utredning av störningarna från vkv. Vi har hänvisat till en uppsjö av vetenskapligt dokumenterade utredningar och även att Danskarna anser infraljudet vara så farligt så de i lag har begränsat det till 20dBb inomhus .
Den svenska regeringen ids inte svara.
I alla våra överklagningar kräver vi alltid att ljudmätningar av verkliga verk eller antal verk skall ligga till grund för ljudskyddsområdet runt vkv. Vi kräver dessutom att mätningar genomförs i vinterklimat och i det som kallas inversion, låg molnhöjd m.m. Vi har kännedom om mätningar utförda i vinterklimat och i inversion som anger över 40 dB, som är myndigheters begränsningsvärde, på över 9 km från vkv. Dessutom kräver vi att redovisning av mätningar av infraljud vid befintliga bostäder skall lämnas.
Naturligtvis avvisas våra krav som om de fick gälla så skulle två tredjedelar av alla befintliga vkv stängas omedelbart och inga nya sättas upp.
 

12
Fåglar och andra djur
Youtube är full av filmer om sönderhackade fåglar men svenska myndigheter påstår att mätningar i Kalmarsund har visat att fåglar undviker vindkraftverk.
Flera linjeinventeringar visar att allt vilt skyr vkv-områden.
Vindkraftsparkerna påverkar renens rörelsemönster har Anna Skarin, SLU, Statens lantbruks universitet visat i sin forskningsrapport till Naturvårdsverket.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=5491225
I tillståndsärenden tar myndigheterna aldrig hänsyn till människors lidande eller den fara som vkv utsätter människor för. De som ansöker om tillstånden behöver bara skriva att maskinerna är ofarliga, inte syns, inte hörs för att myndigheterna som vanligt avfärdar alla invändningarna med att konstatera; -" vi har ingen anledning att betvivla de inlämnade uppgifterna".
Den enda anledningen där domstolar upphävt tillstånd är att örnar häckar i närheten. Örnar kan eventuellt hejda vansinnet men inget mänskligt lidande.
Så går det till i rättsstaten Sverige.
 
 

 13 
Lögnen att vkv-el behövs för hushållen.
Vindbolagen anger alltid att si och så många hushåll får el från vkv. Det är löngn därför att vindelenaldrig ensam kan ge strömmen de måste alltid ha uppbackning av säker vatten eller kärnkraftel om det inte blåser.
Dessutom har Sverige ett mycket stort kapacitetsöverskott av CO2-fri el. Den dyra vindelen ökar alltid kostnaderna för hushållen därför att regeringen i lag har tvingat den som vill sälja el att först köpa dyr vindel, s.k. kvotplikt, som säljs till hushållen. Eftersom vindelen alltid beror av om det blåser så kan denna osäkerhet skada elnätet. Därför måste elkonsumenterna dessutom betala för nya elledningar som Svensk Kraftnät har beräknat kommer att kosta 50 000 miljoner. Därför är alla påståenden om att vindelen gör el billigare inget annat än ren lögn. 
Se t.ex. på http://www.vindstat.nu/stat/Gotland24h.htm    20.12.2014  nytt bottenrekord för samtliga vindkraftverk i elområde 2 (Sundsvall)!! Aktuell effekt 0% installerad 388 MW
Hoppas ingen har tecknat sig för vindkraftsel hos Skellefteå kraft!! 
 

14
 Lögnen om säkra vindkraftverk
Vkv-olyckor
Vindindustrin mörkar alla olyckor och svensk media godtar det och rapporterar inte eller sällan.
Vkv brinner lätt och ofta vilket kan ses på Youtube. De tappar vingarna eller kollapsar helt. Lösa delar och is blir dödshot när de kastas upp till 1000 m bort.
Det tragiska är att först när någon i Sverige blir dödad av de livsfarliga maskinerna kommer all att skrika om att - ojdå, varför har inte vi fått veta.
Även i Sverige har dödsolycka inträffat 2012 där en arbetare brändes till döds uppe i ett vkv.
Vi polisanmälde olyckan men hörde inget mera då polisen har order att kasta våra anmälningar i papperskorgen.
När vi frågat MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, om vilka åtgärder de vidtar när vkv brinner, får vi till svar – inga. - Det är inte en fråga för oss.
När vi frågat Boverket vilka skilda utrymmesvägar som skall finnas enligt lag i vkv, får vi till svar att lagen gäller byggnader och inte "byggnadsliknande" maskiner vkv. 
När vi frågar kommunerna hur de avser att fullfölja tillsynsansvaret och vilka åtgärder för att utföra räddningsarbeten vid vindkraftverk som de har beslutat, får vi svaret att kommunens räddningstjänst inte har möjlighet att utföra räddningsarbeten vid brand eller olyckor i vkv.
I december miste två unga män livet i en dödsolycka i Holland i ett vkv.
http://ekstrabladet.dk/112/article2135444.ece
Lagen Masindirektiv säker klart och tydligt att maskiner inkl.vkv inte får sättas i drift om risk finns för att människor och deras husdjur, så står det, utsätts för fara. 
I Sverige, till skillnad från andra länder, har vi grundlagen Allemansrätten som ger varje medborgare rätt att vistas var som helst i naturen. Den rätten är inskriven i grundlagen Regeringsformen.Det är således förbjuden att hindra folk från att vistas i naturen.
Lagen Maskindirektiv säger att skyddet skall aktivt hindra skadorna. Lagen säger att enbart skyltning inte uppfyller kraven. Trots det sätter vindindustrin bara upp skyltar som varnar folk och som kräver att folk skall utrusta sig med skyddshjälm m.m. Men lagen säger att även husdjuren skall omfattas av skyddet. Då kräver vindindustrin att t.ex.  hundar också skall bära hjälm i närheten av vkv. 
Det finns bara en enda åtgärd som uppfyller lagens bestämmelser om skydd; inhängnad. Men den åtgärden är alltid olaglig i Sverige därför att den strider mot Allemansrätten. Det går även rent teckniskt inte att inhägna halva Norrland t.ex.
Just detta svenska lagbrott har vi anmält till EU-kommissionen som skall se till att Maskindirektivet tillämpas även i Sverige. Läs http://www.helgaro-liv.se/
Sammanställning 30-9-2013 av alla kända olyckor i världen
http://www.caithnesswindfarms.co.uk/fullaccidents.pdf
 

15
 Bluff med försök att kringgå kommunens veto
Enligt lag MB 16 kap 4 § gäller inte länsstyrelsens tillstånd om inte kommunen  har uttryckligen tillstyrkt det. Om kommunen inte ens svarar länsstyrelsen gäller inte tillståndet.
I lagen står att "kommunen " skall tillstyrka. I regerins information står klart och tydligt att med kommun menas den högsta instansen, kommunfullmäktige.
Nu kringgår länsstyrelsen medvetet vetot genom att skicka en begäran om tillstyrkande till "kommunen" före det att de fullgjort sin skyldighet att utreda och sedan som tillstyrkande godkänna svar från vilken kommunal förening som helst. Kommuner kan ha delegerat "yttranden" till kommunstyrelse eller annat kommunalt organ men detta yttrande får inte ersätta den i alliansöverenskommelsen beslutade betydelsen kommun lika med kommunfullmäktige. Detta försök till bluff måste alltid överklagas dels till förvaltningsrätt som formellt fel och dels till mark- och miljödomstol som brott mot bl.a. MB, Miljöbalken, inget samråd , ingen inventering avflora och fauna, m.m. och brott mot Maskindirektiv; ingen utredning av säkerhet och Aarhuskonventionen, ingen information före beslut, ingen delaktighet i beslut.
http://www.helgaro-liv.se/blogg/veto.doc
 

16
Bluff med hantering av maskinernas risker.
Före beslut om bygglov skall en riskanalys genomföras och presenteras.
I denna analys skall miljöbalkens portalparagraf 1 kap. 1 § punkt 1 uppfyllas, dvs. människor hälsa skyddas mot skador och olägenheter samt att de relevanta EG-produktdirektivens grundläggande (väsentliga) arbetsmiljö- hälso- och säkerhetskrav uppfylls så, att vindkraftverken kan CE-märkas och tas i drift helt i överensstämmelse med de grundläggande kraven.
Denna analys görs aldrig trots att lag föreskriver det. De som klagar måste i skrift begära att den genomförs. Först då är denna begäran en grund för överklagan
http://www.helgaro-liv.se/blogg/riskanalys.doc
 


Åtgärder för att bekämpa vindvansinnet finns här men att stoppa det går inte med lagliga medel.
 under uppbyggnad
Ta kontakt med valab@helgaro-liv.se         eller Bernd Stymer på Facebook

Samla vänner OBS Nybildade föreningar har inte talerätt enl. MB   se ovan.  enskilda har talerätt
informera er, läs på, fråga de som kämpat länge.
Förbered samrådet noga, enskilt eller i grupp.
      ställ skriftliga frågor, hjälp finns
      begär skriftligt undersökning av flora och fauna
      begär skriftlig information om ansökarens syfte och möjlighet att finansiera bygget
För protokoll på samrådsmötet och se till att ni vidimerar
Begär skriftlig information om utförd Riskanalys
       Riskanalys, med stöd av SS-EN ISO 14121-1:2007, Maskinsäkerhet - Principer för riskbedömning.
  Begäran om skadestånd vid uppförandet av vkv MB 32 kap. 

Begär redovisning av 
        Om det redan finns vkv i kommunen
Begär skriftlig information om genomförd bullermätning utfört av oberoende företag.
Begär kopior av Certifieringsdokument enligt Maskindirektiv
 Tillverkarens typkontroll dokumentation och intyg anpassad till yttre miljöförhållanden på uppställningsplatsen, inkl. ev. finita element beräkningar. 
      Kontrollrapporter för säkerhetsrelaterade kontroller. 
      Verifikationsprotokoll i enlighet med kontrollplanen. 
Se också nedan.
 

    Polisanmälan av bef. vkv.
Lagfarna ägare och verksamhetsutövare enligt ovan  har  farliga, ja till och med livsfarliga maskiner/vindkraftverk i drift utan att de erbjuder föreskriven säkerhet för person, egendom och husdjur i enlighet med  Maskindirektivet (MD) 89/392/EEC,  infört  i svensk lag genom  Arbetsmiljöverkets Författningssamling, AFS 1993:10. 
Vindkraftverken,  i strid mot bindande rättsakter, utgör nu en stor hälso- och säkerhetsrisk då risken för bland annat utkastande föremål som t.ex. blad och/eller bladdelar ökat genom rotorbladens utmattning.

Begäran om skadestånd vid uppförandet av vkv MB 32 kap.
   Överklaga
Ett beslut som rör vkv kan överklagas dels
enligt kommunallagen när det gäller formella fels till Förvaltningsrättom t.ex att inte följande lagar har tillämpats eller att information enligt lag inte har lämnats
och
enligt sakskäl till Mark- och miljödomstol , inte genomförda inventeringar av flora och faune, inga samråd enligt lag. osv.
I båda fallen kan kommunmedborgare överklaga eller föreningar. Det är säkrast att göra både ock.

Begär kontrollmätning av at begränsningsvärden för ljud och skuggbildning utförs vid befintliga vindkraftverk. 
Här är förslag på text


Samrådet enligt lag Miljöbalken  MB 6 kap 4 § är mycket viktigt.
Låt er inte luras att delta i det kafferep som vindmaffian alltid försöker ersätta den lagstadgade ordningen med.
Alla era skrivelser skall alltid ställas både till den som ansöker, kommunstyrelsen och länsstyrelsen.
O.B.S. era skrivelser är bevismaterial i kommande process.
Så snart ni har hört om vindmaffians planer, eller fått nys på deras ansökan, så måste ni författa en skrivelse där ni begär skriftligt svar på när, var samrådet skall genomföras.
Sedan måste ni samla er kring en skrivelse i vilken ni ställer krav om undersökningar, utredningar m.m. Om ljud
 avvisa verksamhetsutövarens datamodell och begär att ljud skall mätas på befintliga verk i olika terräng och i olika väderförhållanden. Begär alltid att resultat från mätning av infraljud vid befintliga bostäder i närheten av vkv skall redovisas.
Välj ut de villkor från lännstyrelsen som är relevanta hos er.
Välj frågor som är relevanta för er. De flesta är det.
Begär också skriftligt svar på frågan hur de i lagen Maskindirektivet angivna säkerhetskrav skall tillgodoses.

Begära offentlig information med hänvisning till offentlighetsprincipen
vilka vkv är CE-märkta
vilka anmälda organ har utfört CE-märkning
vilka anmälda organ enligt MD 14 har utfört CE-märkning
vilka instruktioner finns för räddningsmyndigheten i kommunen vid brand i vkv
hur har skyddsklausulen i MD 11 tillämpats
begär av AV dokument som styrker marknadskontroll MD art 4

Filer 23.3.2014
Hur kan vi stoppa vindvansinnet?
Jag har skrivit om CE-märkning men det betyder inte att inte andra skall uppfatta detta sätt att göra motstånd som hopplöst. Tvärt om så visar vindmaffians reaktioner att de är mycket känsliga i frågan, ja till och med panikslagna så till den milda grad att t.o.m. den svenska regeringen nedlåter sig till osant intygande, ren lögn.
Med tre bifogade filer vill jag visa vilka uttryck paniken tar sig och vilket motstånd vi kan göra.
21-1-2014 EU avslag.doc
6-2-2014 svar till eu svenska och engelska.doc
22-3-2014 om ce-mark.doc
 
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 

 Läs också om  falska uppgifter till EU  och Nya skrifter och Rättsövergrepp mot miljön och  Jävoch FN 2013