När dumhet paras med girighet föds ondska.

                                                                                                                                              Stoppa vindvansinnet                maila valab@helgaro-liv.se
                                                                                                                            Det är vansinne att tvinga folk att betala några rika så de kan förstöra naturen.

Nyheter.

                  Varför nu detta?
           Upp till kamp imot kvalen
                sista striden är här.
     Hjälp till att stoppa vindvansinnet.

Sedan 2008 har jag förgäves försökt stoppa vindvansinnet med lagens hjälp. Lagen förbjuder entydigt att vindkraftverk får skövla naturen. Läs innantill i Miljöbalkens 1:a paragraf,     http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM
Dessutom ställer gällande EU-direktiv, Maskindirektivet, sådana uttalade krav på de farliga maskinerna så att de aldrig får sättas i drift i Sverige,  men i Sverige har Arbetsmiljöverket förfalskat bestämmelserna i ett ASF 2008:3
Trots det lyder svensk förvaltning och svenska domstolar regeringsorder att inga hinder för utbyggnad av vindkraftverk får sättas. http://www.helgaro-liv.se/falsk%20uppgift/17-3-2011%20reg%20beslut.pdf
                I klartext betyder det att inga lagar får stoppa vindkraftverk i Sverige.
                Så får det naturligtvis inte gå till i en demokrati, men anledningen att det gör det ändå är endast och allena att personer som arbetar med media, pressen, Radio, TV, har kommit överens om att de har skyldighet att utöva miljöpolitik där alla invändningar mot ett påstått hot mot jordens klimat kallas falska och därför inte får nå befolkningen. Journalister frångår sin skyldighet att informera sakligt för att istället bedriva miljöpropaganda.
Så får det heller inte gå till i en demokrati, men så sker det i Sverige.
De invändningar mot alarmet om miljökatastrofen som jag och många fler försöker informera om får aldrig nå allmänheten.  Det måste ändras. Men hur?
Köpa in sig i pressen genom en helsidesannons med information om sanningen med utbyggnaden av vindkraftverk i Sverige? Hur många hundratusen kostar det? Går det att samla in så mycket inför nästa val?

Målet är att alla bidrag för i Sverige onödig elproduktion avskaffas snarast.

Ingen ger pengar utan att få något i gengäld.
Därför erbjuder jag alla att läsa min dagbok, en berättelse om allt möjligt, om kamp mot väderkvarnar, en berättelse där jag delvis viker ut mig trots att jag tycker att detta är den stora fånigheten som driver Internetfacebook.
Ingen har någonsin fått mig att berätta mitt liv, inte ens frun och barnen. Det har varit nog med att jag kommer från Dala-Järna. Tveksamt är om någon verkligen är så intresserad av min historia så den ger ett bidrag.
Om inte annat så kan läsaren få svar på frågan varför någon är så tokig som att vilja slåss mot väderkvarnar.

För varje köpt inbunden bok 200 kr är honoraret som sätts in på konto 32kr och  för e-bok 150 kr sätts 60 kr in på konto, gör en överföring inte betalning,  clearing 6611 eller 6602  konto  468 885 641 Handelsbanken och varenda krona kommer att redovisas genom kontoutdrag på  http://www.helgaro-liv.se/  och räcker inte bidragen till helsidesannons efter ett år och före nästa val kommer bidragen att skänkas till Svenska Frälsningsarme´n. Båda böckerna Don Quijote lever! Kampen mot väderkvarnar fortsätter och Stoppa Vindvansinnet har nästan samma innehåll men Stoppa vindvansinnet fokuserar mera på att stoppa.
Vill du lämna större bidrag är det naturligtvis välkommet.
Sen är det färdigkämpat med ord för min del.

Här kan du köpa boken Stoppa Vindvansinnet    på CDON.com
Här kan du köpa den riktiga boken Stoppa Vindvansinnet
Boken  Don Quijote lever! Kampen mot väderkvarnar fortsätter kan också köpas där.
Böckerna kan också köpas hos Adlibris, Akademibokhandelsn, ELIB, bokus.com, i Book
E-boken kommer inom kort att finnas tillgänglig i e-bokhandlar såsom Apple iBooks, Amazon Kindle Shop, Google Play, Dito och Bokon samt i många näthandlar och över ett flertal bokhandlar i 30 europeiska länder och över Apple iBooks och Kobo i USA och i Kanada.
 
 

 

    Saldo på kontot           24.9.2017            2400 kr

 
 
 

Läs också om  falska uppgifter till EU  och Nya skrifter och Rättsövergrepp mot miljön och  Jävoch FN 2013
 
Allt det positiva som påstås om vindkraftverk är inget annat än bluff och båg och rena lögner.
Fundament till ett vkv.
Tror någon att naturen här kan återställas?
Så skövlas naturen för all framtid.

 

1.3.2017
Anförande avsett att hållas vid demonstration mot vindkraftverk 25.2.2017
Det största bedrägeriet någonsin.

När riksdag och regering 2009 befallde alla elkonsumenter att betala en extraavgift till vindkraftverksindustrin var det det största bedrägeriet mot det svenska folket någonsin.
Beslutet grundades i två propositioner med uttalat mål att minska landets utsläpp av CO2.
I all hast före miljökonferensen i Köpenhamn och Sveriges ordförandeskap i EU tappade politikerna all vett och sans. De noterade inte ens att svensk el inte producerades i kolkraftverk, elen från vindkraftverk kunde därför inte ersätta något som inte fanns, och lyckades heller inte med den enkla beräkningen att uppförandet av de gigantiska maskinerna alltid skapar mera utsläpp av CO2 än de någonsin kan gottgöra genom att ersätta kolel.
I brådskan missbrukade riksdagen sin makt att beskatta befolkningen genom att den extraavgiften som var nödvändig för att göra innehavet av dessa fullständigt ineffektiva maskiner lönsamt inte som vanligt var en skatt för att täcka statens omkostnader, sjukvård, försvar o.s.v. utan en avgift som varje elkonsument tvingades betala till alla de som ägde maskinerna. Så döljs den totala kostnaden för vindvansinnet.
Grundlagen ger riksdagen rätt att beskatta folket för landets utgifter men denna rätt innebär inte att tvinga befolkningen att ge pengar till rika privatpersoner och bolag.

Regering och riksdagens illa genomtänkta beslut ansågs så viktigt att
all lag som skall skydda miljö och befolkning från att skadas av utbyggnaden av farliga vindkraftverk, måste åsidosättas.
De av regeringen utsedda domstolarna förmåddes att bedriva miljöpolitik och bryta grundlagens uttalade skyldighet att vara oberoende av den politiska makten. Så bryter domstolarna det i Miljöbalken uttalade förbudet att starta maskiner vindkraftverk.
Domstolarna lyder blint minister Maud Olofssons order att inte beakta de skyddsbestämmelser som anges i gällande EU-direktiv Maskindirektivet.
Klagomål till EU- kommissionen och till FNs Aarhus Convention Secretariat som skall se till att Aarhuskonventionen om information, medbestämmande och oberoende rättslig prövning efterlevs, kastas i papperskorgen.
Naturligtvis kan krämarorganisationen EU inte tillåta att alla vindkraftverk i Sverige stängs och FNs utredning leddes av en svensk professor som naturligtvis heller inte kan stöta sig med sin arbetsgivare svenska regeringen.
Professorn godtog till och med att regeringens förlängda arm länsstyrelsen i Sverige är politiskt oberoende domstol.
Det är inte bara domstolarna som struntar i lagen.
I Eskilstuna kommun driver ansvarslösa och okunniga politiker bygget av olagliga vindkraftverk trots att länsstyrelsen har förbjudit det två gånger.

Befolkningen som drabbas av dessa maskiner har ingen laglig möjlighet att värja sig.
Som medborgare är det skrämmande och ofattbart att något så simpelt som maskiner kan anses så viktiga som att svenska statens rättsapparat sätts ur spel.
Vi medborgare är rättslösa inför vindvansinnet.
Är det möjlig att medias okritiska ältande av klimatkatastrof kan förblinda så många medborgare att dessa rättsövergrepp får passera?
Är medias ältande orsaken till att saklig debatt om utbyggnaden av vindkraftverk inte förekommer i Sverige, eller en saklig debatt om nonsensöverenskommelsen i Paris?
När vi medborgare hotas till liv och lem och lagen inte skyddar oss har vi rätt till självförsvar.
Låt oss utnyttja denna rätt när vi hotas av de livsfarliga maskinerna.
Finns någon annan möjlighet än att Skjuta sönder skiten?
 
 
 
 
 

24.1.2017
Rekommendation inför överklagan av tillstånd för vindkraftverk.
24.1.2017
Att överklaga tillstånd för vindkraftverk.
Ofta bjuder de som vill få tillstånd några närboende på kaffe och kallar det för att gällande bestämmelser om information och samråd enligt miljöbalken är uppfyllda.
Den juridiska processen inleds med en kungörelse som tillståndsgivande länsstyrelse låter publicera i lokalpressen.
De kungörelserna är kopior av standardtexter från vindbolagen.
Men enligt vilken lag görs ansökan?
Ofta enligt kap 9 miljöbalken men ibland enligt enbart miljöbalken.

Undersökning av utförda domar i frågor om vindkraftverk i Sverige har visat att domstolar struntar i miljöbalkens bestämmelser om skydd för människors hälsa och skydd mot att skada naturen trots att skydda hälsa och natur är själva grunden i hela miljöbalken.
Domstolarna har bevisligen struntat i detta skydd och grundat sina domar istället på miljöflummig politik. Detta strider mot grundlagen om från politiken oberoende domstolar.

Vi fortsätter
B.Stymer
 
 
 

5.12.2016
Olagligt vindkraftverksbygge på Kafjärden Eskilstuna.

Utan minsta förvarning eller information till de tusentals kringboende kring Kafjärden börjar Skanska bygget oktober 2015.
När kringboende frågar får de svaret att byggloven från 2007-2008 har förlängts 2012 och gäller till 2017.
Kringboende klagar hos Länsstyrelsen i Sörmland därför att bygglov inte kan förlängas så som kommunen påstår.
15.6.2016  beslutar Länsstyrelsen inhibition, stopp för vidare byggnation.
Kommunen meddelar att skyddsarbete måste genomföras på den första av 9 fundament så att ingen kan skada sig. Endast ett fundament är armerat, de andra är öppna låga gropar där ingen kan skada sig.
             Byggnationen fortsätter med tillåtelse av kommunen som är tillsynsmyndighet.
24.8.2016 länsstyrelsen beslutar att upphäva bygglovet från 2012.
             Byggnationen fortsätter med tillåtelse av kommunen som är tillsynsmyndighet.
30.8.2016  Eskilstuna kommun ger nytt bygglov trots att ändringen av Miljöbalken 2009 förbjuder kommuner att ge bygglov för stora och många vindkraftverk.
             Byggnationen fortsätter med tillåtelse av kommunen som är tillsynsmyndighet.
21.9.2016 Länsstyrelsen beslutar om ny inhibition av nya bygglovet och stopp för bygget.
             Byggnationen fortsätter med tillåtelse av kommunen som är tillsynsmyndighet.
Fortfarande 5.12.2016 har länsstyrelsen vägrat upphäva nya olagliga bygglovet.
              Byggnationen fortsätter med tillåtelse av kommunen som är tillsynsmyndighet.
Inget stoppar den olagliga byggverksamheten; inte polisanmälan, inte överklagningar av varje kommunalt beslut i ärendet, inte överklagningar till Mark- och miljödomstolen, till Förvaltningsrätten, JO.
Ansvariga politiker svarar inte på tilltal. Eskilstunakuriren och andra medier mörkar skandalen.
Hur kan en svensk kommun tillåtas att så uppenbart få lov att strunta i gällande lag?
Vad ligger bakom?  Vem har gett kommunen, Skanska och den kinaägda verksamhetsutövaren tillåtelse till denna olaglighet? Är det de 400 miljonerna som eländet kostar? Eller att Energimyndigheten ligger i kommunen? Eller har både Länsstyrelsen i Sörmland och Länsstyrelsen i Uppsala som är tillståndsgivare enligt bestämmelserna i Miljöbalken, gett kommunen tillstånd att bryta lag?
Hur stoppar man olagligheterna när myndigheterna har fått hjärnsläpp och är med på att skada medborgarna?
 
 

4.3.2016
 Jag vill kunna sluta med vindvansinnet.
Vi har ju lyckats rädda oss men vansinnet fortsätter. 2015 hjälpte vi till att stoppa de norska bedragarna Synergy i Köping. Då trodde vi att nu var Mälardalen räddad. Men nu 2016, efter Jul, får vi samtal att vindkraftverk på Kafjärden i Eskilstuna har börjat byggas.
Vad i hela helvete nu då? Vi visste att byggloven hade gått ut senast 2013 men att tidningen Eskilstuna Kuriren sommar 2015 skrivit en liten snutt om att kineser tänkte bygga på Kafjärden. Våra frågor till tidningen om mera information besvarades inte. Och våra insändare i frågan publicerades inte. Någon mera information till kringboende gavs inte. Först 23.2.2016 lämnar tidningen information om pågående bygge men döljer att det inte finns lov eller tillstånd och att eländet har polisanmälts. Utan giltiga lov och tillstånd har kineserna, eller de som driver olagligheterna, sluppit att följa alla krav som Miljöbalken ställer, inget MKB, inget om höjden om ljudstörningar om skuggbildning om säkerheten alls.
Åklagarmyndigheten lägger ned polisanmälan med hänvisning att rufflarna på kommunen ändå frågat om vilka lagar som gäller. Den slutsatsen är helt falsk och kommer från att åklagaren inte har läst rätt innantill i ett dokument från kommunjuristen.
Det märkliga är att några tjänstemän på kommunens Miljökontor vrider sig ut och in i försök godta olagligheterna. De lämnar falska uppgifter om att "övergångsbestämmelser" gör att byggloven från 2007/2008 fortfarande gäller 2016. Rena löjan. Till sist meddelar kommunens byggnadsavdelning att ett nytt bygglov beslöts 2012 § 133 "1. Ansökan beviljas enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen (PBL). " vilket innebär att beslutet gäller två tomter inte 10 vindkraftverk.
Lagen säger att efter 2009 skall den som vill bygga vkv begära tillstånd hos länsstyrelsen. Här hos länsstyrelsen i Uppsala eftersom ln i Sörmland inte hanterar frågor om vkv.
Ln i Uppsala har meddelat att någon ansökan om tillstånd inte finns hos dem.
Slutsats på hela denna sörja är att olaglig byggverksamhet, Sveriges största svartbygge, fortgår i Eskilstuna. Alla lagar är satta ur spel för något som ingen behöver, som bara skadar natur och människa, som inte ger staten eller kommunen en krona, som är inget annt än rena vindvansinne.
Vad gör vi för att rädda oss? Vad gör vi för att stoppa vansinnet?
 

15.5.2015

Min slutkläm.
Den 26.3.2015 höll FN:s Kommitté för tillämpningen av bestämmelserna i Århuskonventionen, Aarhus Convention Compliance Committee, ECCC, möte i Geneve med anledning av min anmälan av svenska staten om brott mot bestämmelserna i konventionen.
Jag bevisar att vi klagande inte hade talerätt, inte fick information, inte var delaktiga i beslut ang. vindkraftverk på Helgarö och inte hade tillgång till rättslig prövning i vilken alla lagar som rör ärendet, även maskindirektivet, skall ingå.
I nästan tre år har jag informerat ECCC om förhållandena i Sverige med avseende på vindkraftverk. Mars 2015 beslöt Kommittén att ta upp min anmälan tillbehandling och jag inbjöds till sammanträde  26.3.2015. Också regeringen hade inbjudits och de ställde upp med tre damer regeringsråd o.dyl. Naturligtvis kom ingen ansvarig politiker. Sådana vågar aldrig debatt i frågor om vindkraftverk. De vågar inte stå för de idiotiska besluten om utbyggnaden av vindkraftverk.
I en stor sal satt en svensk ordförande omgiven av fem sex sekreterare på ett podium. På sidorna satt delegater från olika stater, runt tjugo. Alla var höga jurister.
De skulle ställa frågor.
Trots en heldags förhandlingar hann mötet inte med min viktigaste fråga, den om rättslig prövning där jag kan visa att i den förlovade demokratin Sverige den politiska regeringen ger order till domstolar vilka lagar de inte får ta med i en rättslig prövning av tillstånd för vindkraftverk. Detta nämndes kort och då studsade den polska juristen till och ville ställa frågor. Men den här frågan skulle behandlas lite senare. Jag såg ju att även delegaten från Kazakstan höjde på ögonbrynen.
Det blev som vanligt mycket surr om onödiga frågor initierade av regeringen: - Vem är Stümer? Har han stöd av några? Skall han verkligen ha talerätt om han bor så långt från verken?
Så ofta har jag varit med om att när mina motståndare inte kan komma åt min argumentation med sakskäl så övergår de till att ifrågasätta min person. Det borde den svenska ordförande ha kunnat förhindra.
Men han känner naturligtvis väl till rättshanteringen i Sverige och vet att domstolarna gör det lätt för sig när de avslår folks talerätt med hänvisning att de bor för långt från verken. Den tolkningen har inget stöd i varken svensk eller internationell lag.
Genom att besluta om att begränsa talerätt med hänvisning till avstånd påstår domstolarna något så fullständigt idiotiskt som att avstånd skadar befolkningen och inte ljud- och ljusstörningar. Avstånd till vindkraftverk har inte dödat en enda fågel. Kan det här vara så svårt att förstå?
Men visst förstår domarna men de struntar fullständigt i människa och natur. De fjäskar för makten. Fjäskar för nya fina tjänster.
Nu har jag jobbat med de kvarblivna frågorna och har skickat in ett nytt intyg på att jag representerar vår förening FLIS, Föreningen Landskapsskydd I Strängnäs.
Men vad blir det av det här då?
Inte mycket, tror jag. Inte tillåter den svenska ordförande att alla länsstyrelsernas domar blir ogiltiga därför att länsstyrelserna inte är oberoende av makten så som Konventionen kräver. Länsstyrelserna lyder regeringens order. Så styrs Sverige.
Inte kan någon ändra på det.
Det blir väl så som med min anmälan av svenska statens fördragsbrott när EU-maskindirektiv inte tillämpas i Sverige vid maskinerna vindkraftverk.
Istället för att kräva att deras lag skall tillämpas har EU bett mig fara åt helvete för regeringen har ju bedyrat att maskindirektivet tillämpas utan att kravet på marknadskontroller har utförts så som lagen kräver.
Det finns bara ett sätt att stoppa vindvansinnet och det kan inte göras med lagens hjälp.
Det finns kanske ett annat sätt, att stämma någon verksamhetsutövare för brott mot maskindirektivet bl. a. Brott begås när maskinen sätts i drift utan att säkerhetskraven i maskindirektivet är uppfyllda. Samla pengar och stäm någon vindskojare. C.Simonsbacka, incon@telia.com, vet hur man gör. Det finns ju en förening som begär pengar av vinddrabbade för att hjälpa dom. Varför hjälper den föreningen inte?
 

22.3.2015
Hur kan vindvansinnet stoppas?
Vindvansinnet skulle stoppas omedelbart om svensk lag tillämpades. Men regeringen har sista ordet och tillåter inte stoppet.
Regeringen förbjuder också att domstolar får tillämpa EU- lag, maskindirektiv som om det tillämpades skulle stoppa alla vindkraftverk omedelbart.
Regeringen ljuger för EU och påstår att lagen maskindirektiv tillämpas i Sverige.
Och krämarföreningen EU godtar lögnen därför att ett stopp skulle kosta för mycket.
Så fortsätter det största bedrägeriet någonsin mot befolkningen.
Det finns bara ett sätt att få stopp på vansinnet.

9.3.2015
Inga vindkraftverk på Helgaö/Strängnäs.
Sedan januari 2008, i nästan 8 år, har vi här på Helgarö motsatt oss kyrkans bygglov för två vindkraftverk alldeles i stranden på vår underbara Mälare. Vi har skrivit hundratals skrivelser, förgäves försökt att samtala med kyrkans chef, biskopen, och kommunens politiker. Chefen avfärdade oss med att säga att han inte visste, inte hade med saken att göra. Politikerna ställde aldrig upp på debatt. De gömde sig bakom riksdagspolitiker som inte hade en susning av våra invändningar. Nu har mark- och miljööverdomstolen som slutlig instans upphävt bygglovet trots att kyrkan hade fått något så ovanligt som prövningstillstånd efter avslaget i underinstans. Utredningen är så bristfällig så att den inte kan ligga till grund för bygglov.
Varför tog målet så ovanligt lång tid?
Det berodde på att alla bristerna i utredning framstod redan i början. Området var då del av skyddat Natura 2000-område och det tog tid att få landshövdingarna i Västmanland och Sörmland att gemensamt undanta området. Det tog tid att undanta skyddsområden för fåglar o.s.v. Men tid för att inventera flora och fauna användes inte. Det struntade man i trots att vi klagande krävde det från början. Varken kommun eller länsstyrelse orkade med den uppgiften. Alla våra krav och invändningar hamnade i papperskorgen. När ärendet 2014 kom upp i mark och miljödomstolen, instansen under överdomstolen, noterade den de uppenbara bristerna i handläggningen och upphävde bygglovet. Men kyrkan överklagade domen med hänvisning att en anlitad fågelexpert påstod att örnarna, som bevisligen häckade i området, inte kunde skadas av vindkraftverk på land därför att de bara flög över vatten.
Det förvånade att de fick prövningstillstånd i överdomstolen. Men nu är saken avgjord. Bygglovet är slutligt upphävt. Det blir inga vindkraftverk på Helgarö.
Men en bitter smak dröjer kvar hos oss klagande.
Var fanns alla de medborgare som säger sig värna om miljö och natur? Var är hembygdsföreningen som har som uppgift att stödja bygdens folk? Men framför allt: varför drev kyrkan frågan så frenetiskt? Varför skövla Guds Underverk naturen för snöd girighet?
Var det värt den miljonen av medlemmarnas pengar som det kostade att driva processen?
 
 
 
 

26.3.2015 har UN/ECE kallat mig till ett möte i GENEVE med anledning av min anmälan om brott mot Aarhuskonventionen i ärendet vindkraftverk på Helgarö/Strängnäs.
Anmälan rör i princip alla tillstånd för vindkraftverk i Sverige.
Enligt anmälan består brottet i:
Ingen information före beslut
Ingen delaktighet i beslut och nekad talerätt
Ingen möjlighet att få ärendet rättsligt prövad i domstol.
Förklaringen till sista punkten är att maskindirektivet på order från regeringen inte får ingå i en rättslig prövning i domstol. En rättslig prövning måste naturligtvis innebära att alla relevanta lagar i ärendet måste ingå i den prövningen. Det är naturligtvis inte tillåtet att låta bli en lag som utgör hinder för det domslut som prövningen skall leda till.
 

Arrendeavtal som gör markägaren rättslös
 
 
 
 


                                                                 Välkommen till (bloggen) om Stoppavindvansinnet.

Då medias alla journalister vägrar att utföra skyldigheten att informera om historiens största bedrägeri mot det svenska folket, måste vi som vill stoppa vansinnet via Nätet lämna information i syfte att i nästa val framtvinga ett stopp för vansinnet.
Vi argumenterar än så länge med ord men vi tänker värna våra hem och vår existens mot skövlingen med alla medel. Det är frågan om överlevnad för alla oss som drabbas av förstörd häsa och skövlad natur.
Delta i den debatt som media förvägrar oss.
Om vi bara finge en halvtimme i statens TV skulle vi genom våra argument sänka ela vindvansinnet.
Men ingen vågar denna offentliga debatt.                                                          Sammanfattning 2015.
Vindmaffian begick självmord genom att sätt upp så många vkv så att elpriserna rasade. Fullständig idioti. Men girigheten förblindar. Trots att alla vkv ger förlust, att inga nya sätts upp, fortsätter myndigheterna att lämna tillstånd till eländet utan eftertanke. De stora snyltarna, svenska Svea Skog och norska Statkraft har lagt ner sitt ruffel men de små som inte har egna pengar att bygga räknar med att utlänningar kommer att köpa. Så har några skojare på Kafjärden i Eskilstuna lyckas sälja sina bygglov, där tiden gått ut och gjort dessa värdelösa, till Kineser so naturligtvis skiter i svensk lag och som gett Skanska uppdrag att bygga.
Bedrägeriet fortsätter. Hur får vi stopp på skiten?
2015 började med att vindkraftverken här på Helgarö stoppades för gott, sen blev vi inbjudna av FN att delta i en Tribunal i Geneve 26.3.2015. Där har slutavgörandet inte fallit än. Eftersom vi vann mot kyrkan här på Helgarö så fick ärendet i Geneve fokusera på att vi, den berörda allmänheten inte tillerkändes vår talerätt.
Vår strid i EU, att Sverige inte följde lag Maskindirektiv vid vkv, förlorade vi naturligtvis därför att krämarna i EU bara är ute efter pengar och skiter fullkomligt i de egna lagarna. EU-krämarna kunde naturligtvis inte stänga alla olagliga svenska vkv.
Nu väntar vi på FN-beslut. Under tiden skriver vi artiklar som media naturligtvis inte publicerar. Senast var det bedrägeriet i Paris nyligen där alla miljöstollar hoppade av glädje över att ett avtal slutits om – ingenting hade slutits, inte en enda bindande åtgärd. Kan det vara möjligt att alla där var fullständiga idioter eller blev världens invånare åter grundlurade och bedragna inför öppen ridå?
Vi fortsätter.
Nedan lägger jag ut några av artiklarna.

5-11-2015 Hur kan vindkraft i Sverige radda klimatet.doc
14-12-2015 Bindande overenskommelse i Paris om vad.doc
17-12-2015 ST och SVT.doc
 
 
 
 Det här finns på sidan
Om oss    Varför denna sida.    Delta i debatt på Facebook    Här har du chansen att påverka    Skratt        Lögnerna       Så bekämpas vansinnet
 
 
 
       Här är knappen

      Tryck på denna länk

      och skriv ditt namn 

 


Om oss
Vi har försökt att värna vår natur och vår existens från att skövlas av jättelika livsfarliga maskiner vindkrftverk. Det är svenska kyrkan som här ville skända Guds underverk, naturen, genom att 2008 begära att få sätta upp två vkv här på helgarö vid Mälarens strand. Vi har hittills kunnat hindra skövlandet genom att överklaga allt. Dessutom struntade Strängnäs kommun i att området var del av ett skyddat 2000-område, de struntade också i att delar i området var fågelskyddsområde som inte fick beträdas under sommaren, de struntade också i att kyrkan inte hade servitut att nyttja befintlig väg, men framför allt struntade både kommunen och länsstyrelsen att göra de lagstadgade undersökningarna av områdets flora och fauna. Vi blev snart varse att inga svenska lagar till skydd för människa och natur fick gälla för utbyggnaden av vindkraftverk.
Kommun och länsstyrelse struntade i att informera den berörda allmänheten, struntade i att ha lagstadgad samråd om utbygnaden, struntade i alla överklaganden, struntade i att lämna begärd information.
2014 kommer vårt ärende att avgöras i Nacka domstol, Mark- och miljödomstolen.
När vi bittert fick lära oss att i frågan om vindkraftverk är vi medborgare i Sverige rättslösa enligt svensk nationell rätt, anmälde vi svenska staten till EU-kommissionen därför att även överställd EU-rätt har åsidosatts, Maskindirektiv tillämpas inte vid maskinerna vindkraftverk, och till FN,UN/ECE därför att Aarhuskonventionen inte tillämpas i Sverige i frågor om vkv. Aarhuskonventionen ger medborgare rätt att i frågor om miljö få information, få delta i beslut och få sin sak rättsligt prövad.
EU vill så gärna kasta vår anmälan i papperskorgen därför att alla vkv i Europa körs olagligt precis som i Sverige där ingen maskin är CE-märkt.
FN,UN/ECE som är ett internationellt organ för att se till att Konventionen tillämpas av de stater som undertecknat den, inkl. Sverige. UN/ECE har beslutat att behandla vår anmälan i en offentlig Tribunal trots högljudda protester från den svenska regeringen.Vi kommer att bli kallade till Tribunalen om inte regeringen lyckas förmå FN att låta bli. 

Varför denna sida?

Jag har insett att allt vi gjort hittills med vårt motstånd har varit och är meningslöst. Vi har argumenterat med sakargument som inte har betytt ett skit. Vindvansinnet pågor utan några sakskäl. Vi måste inse det. Vi måste hitta på något annat, något som tvingar politiker. Sakskäl gör det inte. Det har vi märkt. När jag säger åt folk att slåss för fan, så ryggar de och säger kanske - men Gandhi och Mandels ändrade världen med ickevålds metoder. Ja men för hela friden! Ser du inte skillnaden? De kunde med argument så småningom ändra motståndarnas sinnen. Javisst! Men hur ändrar vi sinnet på alla maskinerna vindkraftverk som står där och skövlar vår natur. Som du läst så försöker jag att på något vis samla namn på folk som säger "jag kommer att rösta på det parti som lovar att stoppa vindvansinnet".
Jag vill göra en knapp på hemsidan eller på Facebook som hela tiden visar hur många det är som säger så. Sedan inför valet, när det är tillräckligt många som tryckt på knappen, skall vi kunna tvinga politiker att lyssna.
Jag blir förbannat på debatterna där alla i början säger "jag är egentligen inte emot..." Vansinne är vansinne precis som 2+2=4. alltid! Jag håller också på att sätta upp en blogg men den sidan funkar inte ännu.
Sen filar jag på ett föredrag som jag kan åka omkring i Sverige och hålla. Jag kör hårt till valet Om det inte går att få stopp på skiten så återstår bara en sak.
Vi fortsätter
Bernd

 


 
  Jag deltar i debatt på Facebook trots det och har någon synpunkter på vad jag lagt ut här om bluff och löngner så maila mig https://www.facebook.com/groups/stoppavindvansinnet/
 


Här har du ingen chans att påverka. Medierna är köpta av vindmaffian, annonser, EU skyddar bara alla krämare som vill tjäna pengar. Att folk skadas, att nauren skövlas bryr sig ingen om.

Inför valet 2014
SVT vill veta vilka frågor som är viktigast i valet 2014.
Maila svar om vindutbyggnaden  till
dinrost@svt.se

SVT inbjuder också till debatt
http://debatt.svt.se/skriv-pa-debatt/

EU erbjuder befolkningen att lämna synpunkter före den 14.2.2014 till frågan om framtida miljöskydd.
HT 359 - Consultation on Community Guidelines on State Aid for Environmental Protection
stateaidgreffe@ec.europa.eu
Här finns tillfälle att ange att alla subventioner till vindkraftverk och även subventioner till annan energiproduktion måste upphöra.
 
 
 
 


Skratt
sång 1 av operasångaren Peter Tornborg
sång 2
http://www.youtube.com/watch?v=ZTki_JxtjNk&feature=feedu
 

                                                 Allt det positiva som påstås om vindkraftverk är inget annat än bluff och båg och rena lögner.
                             El från vindkraftverk i Sverige behövs inte och maskinerna skadar allt och alla.
Lögnerna

1 Lögnen om att rädda klimatet
2 Skattebidragen till vkv
3 Lögnen om att vkv skapar nya jobb i Sverige
4 Bluff och båg med lagar och paragrafer.
5 Bluffen med samråd
6 Bluff med den s.k. egenkontrollen, rapporteringen av inlevererad vindel.
7 Osanningen om att svenska folket vill ha vindkraftverk.
8 Smygandet med hur många vkv skall det bli.
9 Kostnader för rivning av vkv
10 Bluff med Bygdepeng
11 Bluff med ljudberäkningar
12 Lögnenom att  Fåglar och andra djur inte skadas.
13 Lögnen om att Vkv-el behövs för hushållen
14  Lögnen om säkra vindkraftverk
15  Bluff med försök att kringgå kommunens veto
16 Bluff med hantering av maskinernas risker.
 
 
 

 

Lögnerna


Lögnen om att rädda klimatet
I två propositioner  2008/09: 162 and Bill 2008/09: 163 angav regeringen som enda grund för utbyggnaden av vindkraftverk att landets utsläpp genom bygget skall minskas.
Med lätthet kan visas att byggnationen av ett vindkraftverk i Sverige alltid medför större utsläpp av CO2 än maskinen någonsin kan gottgöra genom att ersätta i landet producerad el från kolkraftverk, som inte finns.
http://www.helgaro-liv.se/FN 2013/8-8-2010 arne utsl co2.doc
Hur kan det vara möjligt att ingen politiker först genomförde denna enkla uträkning innan det beslöts att för alltid ändra Sveriges landskap. Vilka krafter lurade så politikerna genom sin lobbing?
Faktum är därför att jordens klimat skadas än mer av varje uppsatt vkv i Sverige.
Ingen politiker kände tydligen till att Sverige har och kommer att ha ett mycket stort överskott av kapacitet att producera CO2-fri el. Vi kan göra för mycket CO2-fri el som är mycket billigare än vindelen. Det tycks lobbande riskkapitalister har lurat på politikerna att utnyttja genom att sälja den elen till utlandet.Alla pengarna hamnar i ders fickor. Hushållen tvingas betala.
 

2
   Skattebidragen till vkv 

För att göra utbyggnaden möjlig beslöt regeringen en extra skatt elcertifikatavgiften. Men då en moderat styrd regering inte vill framstå som skattehöjare doldes skatten genom att den inte redovisades i statens budget. Medborgares frågor om hur stora skattebidragen som tillfaller verksamhetsutövarna, de som äger verken, besvaras inte.
Förutom certifikatavgiften får stora elförbrukare skattebefrielse från energiskatten.
De rena skattebidragen utgör nu mellan 50-60 öre kWh. Regeringen främjar vkv dessutom genom lag s.k. kvotplikt att den som vill sälja el till konsumenterna först måste köpa den mångdubbelt dyrare vindelen innan försäljaren kan köpa den billiga vatten- och kärnkraftelen. Detta leder naturligtvis till dyrare el för konsumenten.
Dessutom strör regeringen, Energimyndigheten, EU ut medborgarnas skattepengar i övermåttan över vindindustrin. Vindbolaget Arise Windpower skulle räddas från konkurs och fick 2012 100 miljoner, bara sådär. Nu har EU gett miljoner för att vindbolagen kan experimentera om att undvika livsfarlig iskast och Sverige fick nyss 8 000 miljoner av EU för att främja grön energi.
Nu skriker svensk vindindustri på hjälp om mera bidrag. Troligen vågar regeringen inte höja den direkta vindskatten utan kommer att höja kvotplikten i smyg. Vad de än hittar på så drabbar det oss elkonsumenter.
Hur mycket får vindmaffian i bidrag utöver certifikaten
700 miljoner enl. www.energimyndigheten.se/vindkraft
Energimyndigheten har genom sitt stödprogram Teknikutveckling och marknadsintroduktion i samverkan lämnat stöd på närmare 700 miljoner kronor som ska bidra till att utvecklingen går mot en kostnadseffektiv och hållbar utbyggnad av vindkraft. Syftet är att andra projekt ska kunna ta lärdom av deras erfarenheter och nya kunskaper. 
20 miljoner till Havsnäs: http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/Nyhetsarkiv-2009/Vindkraftverk-i-Havsnas-ska-generera-ny-kunskap/
för att göra en Handbok för kommunerna: http://www.res-group.com/pdf/NV_Handbook/Slutrapport_Handbok_till_kommunerna.pdf
Utlandet betalar enbart 25 % av kostnaden för el från Sverige.
 

3
Skapar nya jobb i Sverige visar sig vara rena lögnen.
När vi ständigt hör påstående om nya jobb som vindindustrin skapad har vi frågat regering, riksdagspartierna, länsstyrelserna, kommunerna, arbetsförmedlingarna om hur många nya jobb som skapats av de nästan 2500 verk. Alla svarade att de inte visste. Men trots det står det i de flesta tillstånd och domarna att vkv behöver byggas för de nya jobben.
5.1.2014 kl 13 hade radio P1 ett program om alla arbetstillfällen som vindvansinnet hade skapat. Reportern hade naturligtvis besökt Sveriges, ja världens största va… vindbygge i Piteå. Han pratade om och med arbetskraften men ….. inte en enda var svensk. 
 I Piteå skall Sveriges och Europas största vindindustri ligga. Läs om besvikelsen när nya jobben uteblivit, Piteå tidning 10-12-2013.
 


Bluff och båg med lagar och paragrafer.
För oss motståndare mot vindvansinnet är det uppenbart att inga lagar för skydd av människa och natur får gälla för frågor om vindkraftverk.
Det är ett hån mot medborgarna att även svensk domstol hänvisar till Miljöbalken 1 kap 1 § för att ge tillstånd till att naturen skövlas för all framtid.
Miljöbalken
1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde
1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.
   Miljöbalken skall tillämpas så att 
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
3. den biologiska mångfalden bevaras,
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.
Myndigheter och domstol påstår således att  de jättelika maskinerna som skövlar naturen och dödar allt levande som kommer i vägen för deras vingar, att de skyddar människor, att de vårdar värdefull natur, att den biologiska mångfalden bevaras genom alla sönderhackade djur. Detta är befängt men så tillämpas lag i rättsstaten Sverige. Jag undrar varje gång hur det kan komma sig att staten tappar all vett och sans när det gäller den relativa skitsaken vindkraftverk.
På order av regeringen får heller inte internationell bindande lag EU-direktiv, Maskindirektivet, gälla i rättsprövningen av maskinerna vindkraftverk, se http://www.helgaro-liv.se/FN 2013/17-3-2011 regering.pdf 
Att en sådan order till svensk domstol strider mot själva kärnan i vår demokrati, Regeringsformens 11 kap. Rättskipningen 3 § "Ingen myndighet, inte heller riksdagen, får bestämma hur en domstol ska döma i det enskilda fallet eller hur en domstol i övrigt ska tillämpa en rättsregel i ett särskilt fall. Ingen annan myndighet får heller bestämma hur dömande uppgifter ska fördelas mellan enskilda domare. Lag (2010:1408)."
Det struntar regeringen i. 
Så går det till i rättsstaten Sverige.
Sverige har också skrivit på Aarhuskonventionen 2005 som i ärenden som rör miljön ger medborgarna rätt till information, rätt till delaktighet i beslut och rätt till rättslig prövning i oberoende domstol.
När vi klagande kräver dessa rättigheter får vi till svar att ingen myndighet känner till konventionen. Samma svar får vi av politikerna..
Men regeringen, myndigheterna och vindmaffian har från första början varit alldeles klara över att om lagarna får gälla så kan inte ett enda vkv sättas i svenska naturen.
Därför gällde det att se till att lagarna inte gällde för vkv. Regeringen och Arbetsmiljöverket tillgrep till och med det fåniga tricket att kalla maskinerna vindkraftverk för byggnader som inte regleras av Maskindirektiv.
Naturligtvis har vi anmält svenska staten för brott mot gällande intenationell lag. 
Faktum är att alla vindkraftverk körs olagliga utan CE-märkning och utan att myndigheterna uppfyllt kravet att genomföra marknadskontroll enligt Maskindirektivet vid maskinerna vkv.
Precis som vilken maffia som helst är vindindustrins verksamhet olaglig.
Vi har anmält svenska staten till EU-kommissionen för att Maskindirektivet inte tillämpas vid maskinerna vkv och till UN/ECE, som svarar för att Aarhuskonventionen följs, för att konventionen inte tillämpas i Sverige i frågor om vkv.
EU vill så gärna kasta anmälan i papperskorgen för vår fråga rör alla vkv i Europa och FN kommer att hålla en tribunal i Geneve om vår anmälan om inte den svenska regeringen lyckas att lobba ned även denna anmälan i papperskorgen. Inte vill de avslöjas med fiffel och båg.
Se anmälan till EU och UNECE på www.helgaro-liv.se 
 

5
Bluffen med samråd
Plan- och bygglagen och Miljöbalken anger klart och tydligt krav på samråd MB 6 kap 4 §.
Aarhuskonventionen och EU-direktiv  anger samma sak i form av deltagande i beslut och tillgång till information.
Svenska myndigheter åsidosätter alla dessa bestämmelser genom att godta intetsägande kafferep i stället för samråd enligt lag.
När sedan berörd allmänhet vill invända mot beslut om vkv avvisas de med hänvisning att de inte framfört dessa vid samrådet och att det nu är för sent.
Naturligtvis är detta åter ren lögn. Varje myndighetsbeslut kan överklagas under angiven tid.
Men den berörda befolkningen bör inte låta lura sig.
När någon får vetskap om utbyggnaden skall han samla berörd allmänhe eller kämpa ensam.
Sedan skall invändningarna skrivas ned, frågor till den som begär tillstånd skall skrivas ned, begäran om inventering av flora och fauna skall skrivas, o.s.v.
Frågorna skall lämnas i förväg med krav om att alla skall besvaras före tillstånd kan ges. Hjälp med frågor finns.
Protokoll med närvarolista skall vidimeras av allmänhet.
Frågorna och protokollen skall skickas både till länsstyrelsen och kommunfullmäktige.
Berörd allmänhet bör kalla in extern hjälp vid samråden för att bemöta vindbolagens vanliga lögner.
Se också nedan.
 


Bluff med den s.k. egenkontrollen, rapporteringen av inlevererad vindel.
Ingen kontrollerar hur mycket el som levereras till nätet.
Egentligen behövs ingen anslutning till elnätet alls för att elcertifikat skall utgå vilket kan förklara varför flera verksamhetsutövare första året systematiskt rapporterar en konstant elproduktionen från verket, månad för månad. År 2010 gjordes sju (7) anmälningar till olika åklagaremyndigheter med misstanke om bedrägeriförsök varefter samtliga utredningar lades ned av Miljöåklagaren i Malmö då miljöbrott inte förelåg. 
I lagen om elcertifikat finns krav på att anläggningens produktion ska mätas per timme. För den produktion som du (din rapportör) mäter och rapporterar in till Svenska Kraftnät tilldelas du elcertifikat för, antingen om mätaren sitter på din bruttoproduktion (i ditt interna nät) eller din nettoproduktion.
Nyligen upptäcktes stora inrapporterade skillnader till www.vindstat.nu av egenrapporterad vindel, effektivitet 27,7%, medan till Svenska Kraftnät, SvK, inmatad  vindel endast gav effektiviteten 21,6%, vilket kan göra att enorma bidragsbelopp kan utbetalas felaktigt, Bidragsfusket 2012 kan ha uppgått till cirka (27,7/21,6-1)* 7200000000*0,17=350 Mkr http://www.svenskenergi.se/Elfakta/Statistik/Kraftlaget/Tidigare-kraftlagen/ ). 
 

7
Osanningen om att svenska folket vill ha vindkraftverk.
SOM-institutet lobbar för vkv med detta påstående.
Enligt Forskning och Framsteg nr 5/6 om lögnen att 87 % av svenskarna gillar vkv
Marianne Henningsson har undersökt närmare att om frågan ställs hur många som är beredda att bo i närheten av vkv blir siffran 40 %.
I en SOM-undersökning tillfrågas ett statistiskt utvald antal människor. Då 80,5 % av de tillfrågade statistiskt bor i tätort eller stad anser de sig inte berörda av vindeländet.
Vi har begärt att SOM skall utföra urvalet bland landsortsbor men det vägrar de.
 

8
Smygandet med hur många vkv skall det bli.
Om regeringens s.k. mål skall uppfyllas skall utöver nuvarande 2500 ytterligare 6000 verk byggas. Men vem vet om det räcker? Redan finns ansökningar inne för tillstyrkan för ytterligare 10 000. Vem säger stopp?
Folk bör få info om var alla verken skall placeras.
Begär offentlig info från länsstyrelserna.
Först i december 2013 upptäckte minister Hatt(C) att sverige redan 2012 hade uppfyllt sitt EU-åttagande att 50 % av all använd energi skall vara s.k.grönt. Inget annat land i Europa behöver redovisa mer än 20 %.
Varför behöver vi trots det bygga fler vkv? Varför säger hon inte stopp nu?
 

9
Kostnader för rivning av vkv
Enligt lag skall naturen återställas när verksamheten upphör. Inget vkv i Sveriges kalla klimat kan köras efter 15 år. På Gotland byttes vkv ut redan efter 10 år.
Lagen kräver att naturen återställs inte bara att tornet på vkv plocks ned. Skog skall planteras på alla vägar, kabelbator, ledningsgator, uppställningsplatser Men hur återställer man efter den skadan som visas överst på denna sida. Skadas inte naturen för all framtid? Och hur återställs alla sönderhackade djur?
Enligt http://www.namdalsavisa.no/naringsliv/article6198883.ece kostar rivningav ett 2 MW-verk i Norge 10 miljoner.
Att bila bort betongfundament kostar runt 5 miljoner. 
Energimyndigheten säger att det räcker med en kostnad på 400 000 som först behöver betalas när verket är slutkörd. 
Vem kommer att få stå för kostnaden när markägaren gjort konkurs och vindmaffian schappat till skatteparadis? Kommunmedborgarna naturligtvis.
Miljöbalken tillåter inte att betong lämnas kvar i naturen. Trots Miljöbalken godtar domstolar att betongfundament lämnas kvar och skottas över. Så går det till i rättsstaten Sverige.

10
Bygdepeng
är troligen muta som ger fängelsestraff
http://www.second-opinion.se/energi/view/2640#
http://vindbrukdalsland.se/Mutor-Ny_lagtext_2012-07-01.pdf
Vi har polisanmält kommuner och vindsnyltare för tagande av muta och givande av muta. Men polisen kastar alla anmälningar av vindkraftverk alltid i papperskorgen. De har också fått order om det precis som länsstyrelserna och ordern till domstolarna.
De flesta kommuner som tecknat avtal om mutorna får aldrig några pengar och där de får pengar går det till föreningslivet där politiker är med. 
Så går det till i rättsstaten Sverige.

11
Bluff med ljudberäkningar.
Det här är väl den största och farligaste bluffen av alla.
Vid varje industri och bygge utför man exakta mätningar av allt buller även infraljud. Är värdena för höga skall verksamheten ändras eller stängas. Det är benhårda regler som alltid följs även i Sverige. Men hör och häpna vid de bullrande och livsfarliga maskinerna vkv utför man alldrig mätningar vid bostad. Det behövs inte säger myndigheterna. Men en hoper ljudföretag tjänar storkovangenom att stoppa in några passande värden i en formel som då kan anpassas till att alltid ange ett ljudsäkert område där ingen bor. Var och en som klarat grundskolans matte inser med lätthet att resultatet av en formel alltid beror på vilka värden du stoppar i den.
De svenska myndigheterna ljuger ohämmad om att det farliga infraljudet från vkv inte finns och om det skulle finnas så skulle det vara ofarligt.
I skrivelser till regeringen har vi begärt att Sverige precis som Danmark skall genomföra en utredning av störningarna från vkv. Vi har hänvisat till en uppsjö av vetenskapligt dokumenterade utredningar och även att Danskarna anser infraljudet vara så farligt så de i lag har begränsat det till 20dBb inomhus .
Den svenska regeringen ids inte svara.
I alla våra överklagningar kräver vi alltid att ljudmätningar av verkliga verk eller antal verk skall ligga till grund för ljudskyddsområdet runt vkv. Vi kräver dessutom att mätningar genomförs i vinterklimat och i det som kallas inversion, låg molnhöjd m.m. Vi har kännedom om mätningar utförda i vinterklimat och i inversion som anger över 40 dB, som är myndigheters begränsningsvärde, på över 9 km från vkv. Dessutom kräver vi att redovisning av mätningar av infraljud vid befintliga bostäder skall lämnas.
Naturligtvis avvisas våra krav som om de fick gälla så skulle två tredjedelar av alla befintliga vkv stängas omedelbart och inga nya sättas upp.
 

12
Fåglar och andra djur
Youtube är full av filmer om sönderhackade fåglar men svenska myndigheter påstår att mätningar i Kalmarsund har visat att fåglar undviker vindkraftverk.
Flera linjeinventeringar visar att allt vilt skyr vkv-områden.
Vindkraftsparkerna påverkar renens rörelsemönster har Anna Skarin, SLU, Statens lantbruks universitet visat i sin forskningsrapport till Naturvårdsverket.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=5491225
I tillståndsärenden tar myndigheterna aldrig hänsyn till människors lidande eller den fara som vkv utsätter människor för. De som ansöker om tillstånden behöver bara skriva att maskinerna är ofarliga, inte syns, inte hörs för att myndigheterna som vanligt avfärdar alla invändningarna med att konstatera; -" vi har ingen anledning att betvivla de inlämnade uppgifterna".
Den enda anledningen där domstolar upphävt tillstånd är att örnar häckar i närheten. Örnar kan eventuellt hejda vansinnet men inget mänskligt lidande.
Så går det till i rättsstaten Sverige.
 
 

 13 
Lögnen att vkv-el behövs för hushållen.
Vindbolagen anger alltid att si och så många hushåll får el från vkv. Det är löngn därför att vindelenaldrig ensam kan ge strömmen de måste alltid ha uppbackning av säker vatten eller kärnkraftel om det inte blåser.
Dessutom har Sverige ett mycket stort kapacitetsöverskott av CO2-fri el. Den dyra vindelen ökar alltid kostnaderna för hushållen därför att regeringen i lag har tvingat den som vill sälja el att först köpa dyr vindel, s.k. kvotplikt, som säljs till hushållen. Eftersom vindelen alltid beror av om det blåser så kan denna osäkerhet skada elnätet. Därför måste elkonsumenterna dessutom betala för nya elledningar som Svensk Kraftnät har beräknat kommer att kosta 50 000 miljoner. Därför är alla påståenden om att vindelen gör el billigare inget annat än ren lögn. 
Se t.ex. på http://www.vindstat.nu/stat/Gotland24h.htm    20.12.2014  nytt bottenrekord för samtliga vindkraftverk i elområde 2 (Sundsvall)!! Aktuell effekt 0% installerad 388 MW
Hoppas ingen har tecknat sig för vindkraftsel hos Skellefteå kraft!! 
 

14
 Lögnen om säkra vindkraftverk
Vkv-olyckor
Vindindustrin mörkar alla olyckor och svensk media godtar det och rapporterar inte eller sällan.
Vkv brinner lätt och ofta vilket kan ses på Youtube. De tappar vingarna eller kollapsar helt. Lösa delar och is blir dödshot när de kastas upp till 1000 m bort.
Det tragiska är att först när någon i Sverige blir dödad av de livsfarliga maskinerna kommer all att skrika om att - ojdå, varför har inte vi fått veta.
Även i Sverige har dödsolycka inträffat 2012 där en arbetare brändes till döds uppe i ett vkv.
Vi polisanmälde olyckan men hörde inget mera då polisen har order att kasta våra anmälningar i papperskorgen.
När vi frågat MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, om vilka åtgärder de vidtar när vkv brinner, får vi till svar – inga. - Det är inte en fråga för oss.
När vi frågat Boverket vilka skilda utrymmesvägar som skall finnas enligt lag i vkv, får vi till svar att lagen gäller byggnader och inte "byggnadsliknande" maskiner vkv. 
När vi frågar kommunerna hur de avser att fullfölja tillsynsansvaret och vilka åtgärder för att utföra räddningsarbeten vid vindkraftverk som de har beslutat, får vi svaret att kommunens räddningstjänst inte har möjlighet att utföra räddningsarbeten vid brand eller olyckor i vkv.
I december miste två unga män livet i en dödsolycka i Holland i ett vkv.
http://ekstrabladet.dk/112/article2135444.ece
Lagen Masindirektiv säker klart och tydligt att maskiner inkl.vkv inte får sättas i drift om risk finns för att människor och deras husdjur, så står det, utsätts för fara. 
I Sverige, till skillnad från andra länder, har vi grundlagen Allemansrätten som ger varje medborgare rätt att vistas var som helst i naturen. Den rätten är inskriven i grundlagen Regeringsformen.Det är således förbjuden att hindra folk från att vistas i naturen.
Lagen Maskindirektiv säger att skyddet skall aktivt hindra skadorna. Lagen säger att enbart skyltning inte uppfyller kraven. Trots det sätter vindindustrin bara upp skyltar som varnar folk och som kräver att folk skall utrusta sig med skyddshjälm m.m. Men lagen säger att även husdjuren skall omfattas av skyddet. Då kräver vindindustrin att t.ex.  hundar också skall bära hjälm i närheten av vkv. 
Det finns bara en enda åtgärd som uppfyller lagens bestämmelser om skydd; inhängnad. Men den åtgärden är alltid olaglig i Sverige därför att den strider mot Allemansrätten. Det går även rent teckniskt inte att inhägna halva Norrland t.ex.
Just detta svenska lagbrott har vi anmält till EU-kommissionen som skall se till att Maskindirektivet tillämpas även i Sverige. Läs http://www.helgaro-liv.se/
Sammanställning 30-9-2013 av alla kända olyckor i världen
http://www.caithnesswindfarms.co.uk/fullaccidents.pdf
 

15
 Bluff med försök att kringgå kommunens veto
Enligt lag MB 16 kap 4 § gäller inte länsstyrelsens tillstånd om inte kommunen  har uttryckligen tillstyrkt det. Om kommunen inte ens svarar länsstyrelsen gäller inte tillståndet.
I lagen står att "kommunen " skall tillstyrka. I regerins information står klart och tydligt att med kommun menas den högsta instansen, kommunfullmäktige.
Nu kringgår länsstyrelsen medvetet vetot genom att skicka en begäran om tillstyrkande till "kommunen" före det att de fullgjort sin skyldighet att utreda och sedan som tillstyrkande godkänna svar från vilken kommunal förening som helst. Kommuner kan ha delegerat "yttranden" till kommunstyrelse eller annat kommunalt organ men detta yttrande får inte ersätta den i alliansöverenskommelsen beslutade betydelsen kommun lika med kommunfullmäktige. Detta försök till bluff måste alltid överklagas dels till förvaltningsrätt som formellt fel och dels till mark- och miljödomstol som brott mot bl.a. MB, Miljöbalken, inget samråd , ingen inventering avflora och fauna, m.m. och brott mot Maskindirektiv; ingen utredning av säkerhet och Aarhuskonventionen, ingen information före beslut, ingen delaktighet i beslut.
http://www.helgaro-liv.se/blogg/veto.doc
 

16
Bluff med hantering av maskinernas risker.
Före beslut om bygglov skall en riskanalys genomföras och presenteras.
I denna analys skall miljöbalkens portalparagraf 1 kap. 1 § punkt 1 uppfyllas, dvs. människor hälsa skyddas mot skador och olägenheter samt att de relevanta EG-produktdirektivens grundläggande (väsentliga) arbetsmiljö- hälso- och säkerhetskrav uppfylls så, att vindkraftverken kan CE-märkas och tas i drift helt i överensstämmelse med de grundläggande kraven.
Denna analys görs aldrig trots att lag föreskriver det. De som klagar måste i skrift begära att den genomförs. Först då är denna begäran en grund för överklagan
http://www.helgaro-liv.se/blogg/riskanalys.doc
 


Åtgärder för att bekämpa vindvansinnet finns här men att stoppa det går inte med lagliga medel.
 under uppbyggnad
Ta kontakt med valab@helgaro-liv.se         eller Bernd Stymer på Facebook

Samla vänner
informera er, läs på, fråga de som kämpat länge.
Förbered samrådet noga, enskilt eller i grupp.
      ställ skriftliga frågor, hjälp finns
      begär skriftligt undersökning av flora och fauna
      begär skriftlig information om ansökarens syfte och möjlighet att finansiera bygget
För protokoll på samrådsmötet och se till att ni vidimerar
Begär skriftlig information om utförd Riskanalys
       Riskanalys, med stöd av SS-EN ISO 14121-1:2007, Maskinsäkerhet - Principer för riskbedömning.
  Begäran om skadestånd vid uppförandet av vkv MB 32 kap. 

Begär redovisning av 
        Om det redan finns vkv i kommunen
Begär skriftlig information om genomförd bullermätning utfört av oberoende företag.
Begär kopior av Certifieringsdokument enligt Maskindirektiv
 Tillverkarens typkontroll dokumentation och intyg anpassad till yttre miljöförhållanden på uppställningsplatsen, inkl. ev. finita element beräkningar. 
      Kontrollrapporter för säkerhetsrelaterade kontroller. 
      Verifikationsprotokoll i enlighet med kontrollplanen. 
Se också nedan.
 

    Polisanmälan av bef. vkv.
Lagfarna ägare och verksamhetsutövare enligt ovan  har  farliga, ja till och med livsfarliga maskiner/vindkraftverk i drift utan att de erbjuder föreskriven säkerhet för person, egendom och husdjur i enlighet med  Maskindirektivet (MD) 89/392/EEC,  infört  i svensk lag genom  Arbetsmiljöverkets Författningssamling, AFS 1993:10. 
Vindkraftverken,  i strid mot bindande rättsakter, utgör nu en stor hälso- och säkerhetsrisk då risken för bland annat utkastande föremål som t.ex. blad och/eller bladdelar ökat genom rotorbladens utmattning.

Begäran om skadestånd vid uppförandet av vkv MB 32 kap.
   Överklaga
Ett beslut som rör vkv kan överklagas dels
enligt kommunallagen när det gäller formella fels till Förvaltningsrättom t.ex att inte följande lagar har tillämpats eller att information enligt lag inte har lämnats
och
enligt sakskäl till Mark- och miljödomstol , inte genomförda inventeringar av flora och faune, inga samråd enligt lag. osv.
I båda fallen kan kommunmedborgare överklaga eller föreningar. Det är säkrast att göra både ock.

Begär kontrollmätning av at begränsningsvärden för ljud och skuggbildning utförs vid befintliga vindkraftverk. 
Här är förslag på text


Samrådet enligt lag Miljöbalken  MB 6 kap 4 § är mycket viktigt.
Låt er inte luras att delta i det kafferep som vindmaffian alltid försöker ersätta den lagstadgade ordningen med.
Alla era skrivelser skall alltid ställas både till den som ansöker, kommunstyrelsen och länsstyrelsen.
O.B.S. era skrivelser är bevismaterial i kommande process.
Så snart ni har hört om vindmaffians planer, eller fått nys på deras ansökan, så måste ni författa en skrivelse där ni begär skriftligt svar på när, var samrådet skall genomföras.
Sedan måste ni samla er kring en skrivelse i vilken ni ställer krav om undersökningar, utredningar m.m. Om ljud
 avvisa verksamhetsutövarens datamodell och begär att ljud skall mätas på befintliga verk i olika terräng och i olika väderförhållanden. Begär alltid att resultat från mätning av infraljud vid befintliga bostäder i närheten av vkv skall redovisas.
Välj ut de villkor från lännstyrelsen som är relevanta hos er.
Välj frågor som är relevanta för er. De flesta är det.
Begär också skriftligt svar på frågan hur de i lagen Maskindirektivet angivna säkerhetskrav skall tillgodoses.

Begära offentlig information med hänvisning till offentlighetsprincipen
vilka vkv är CE-märkta
vilka anmälda organ har utfört CE-märkning
vilka anmälda organ enligt MD 14 har utfört CE-märkning
vilka instruktioner finns för räddningsmyndigheten i kommunen vid brand i vkv
hur har skyddsklausulen i MD 11 tillämpats
begär av AV dokument som styrker marknadskontroll MD art 4

Filer 23.3.2014 
Hur kan vi stoppa vindvansinnet?
Jag har skrivit om CE-märkning men det betyder inte att inte andra skall uppfatta detta sätt att göra motstånd som hopplöst. Tvärt om så visar vindmaffians reaktioner att de är mycket känsliga i frågan, ja till och med panikslagna så till den milda grad att t.o.m. den svenska regeringen nedlåter sig till osant intygande, ren lögn.
Med tre bifogade filer vill jag visa vilka uttryck paniken tar sig och vilket motstånd vi kan göra.
21-1-2014 EU avslag.doc
6-2-2014 svar till eu svenska och engelska.doc
22-3-2014 om ce-mark.doc
 
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 

 Läs också om  falska uppgifter till EU  och Nya skrifter och Rättsövergrepp mot miljön och  Jävoch FN 2013